Rubik’s Fifteen (Matchbox)


Fakta:
Antal spelare: 1
Ålder: 8+ år
Innehåll: En plastplatta med skjutreglage, regler.
Konstruktör: Ernö Rubik

Rubiks kub blev en supersuccé, Rubiks Femton är kanske inte riktigt lika känd eller bra.

Det här är en plastleksak i svart plast, 9 x 9 x 1 cm. Framsidan är ett rutnät med 5 x 5 fält. Nio av dem är låsta, blockerade, oanvändbara, i 16 av dem kan man få fram olika siffor (1-15 alt. en stjärna).

Din uppgift är att få de där siffrorna i nummerordning i de 15 fälten. I det sista fältet skall man kunna hitta stjärnan. Och siffrornas (och stjärnans) positioner manipulerar du genom de tre skjutbara reglagen på varje sida. Ja, skjut en rad med siffror från höger till vänster, eller vice versa. Skjut ett eller flera andra reglage uppifrån och ned (eller vice versa). Med smarta val i lämplig ordning får du siffrorna att byta plats och förhoppningsvis komma i rätt ordning. Naturligtvis finns det säkerligen miljarder olika kombinationer...

Varje reglage skjuts alltid maximalt till sitt ytterläge och ändrar genast position i rutnätet för minst tre siffror.

Det finns ingen risk att komma åt ett reglage och ofrivilligt råka störa ordningen, tvärtom är tyvärr plastreglagen förhållandevis tröga så att det krävs lite kraft att faktiskt dra dem fram och tillbaka.

Vänder man sedan på plastdosan finns där ytterligare ett spel, ett hjärnpussel, ett extra tidsfördriv. Nu syns istället 3 x 3 fält och här blir uppgiften att få somliga siffror (valda bland 1-15 och flera nollor) att bilda summan 15 i varje rad, kolumn samt diagonalt. Man flyttar nu samma reglage som tidigare men med alltså andra siffror på baksidan. Se till att lösa ett pussel i taget, annars blir det kaos bland siffrorna...

Framsidans fält visar gula romerska siffror på röd botten, på baksidan är det vanliga 0-15 i rött mot gul bakgrundsfärg.

Rubik’s Fifteen kan säkerligen hålla dig sysselsatt i timmar eller mer än så, jag tänker dock inte ge den så värst med uppmärksamhet. Visst rör det sig om fiffig hjärngympa i kompakt förpackning men nja, det här var rätt torrt och trist och ja, jag stör mig mycket på de rätt tröga, stela, hackiga rörelserna hos skjutreglagen.