Roll for the Galaxy (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Ålder: 14+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: 11 tärningar, 78 spelbrickor, 5 bägarare, 5 spelbräden, 5 skärmar, 5 små lister för spelfaser, 5 kreditmarkörer, 33 poängbrickor, tygpåse, regler.
Konstruktörer: Wei-Hwa Huang & Tom Lehmann

Trots ett par regelgenomläsningar måste jag ofta konsultera regelhäftet under det första partiet. Vilka möjligheter står till buds? I vilken ordning skall de ske? Vad betyder de olika symbolerna och tärningsfärgerna? Ja, här finns en initial utmaning men redan efter ett par nästintill identiskt spelade omgångar i partiet faller det mesta på plats som rätt självklart, färger och symboler kan knappast misstolkas!

Spelkartongen är fylld med spelmaterial, mängder med tärningar, plastbägare att skaka dem i och skärmar (fyllda med regler) att gömma dem bakom. Några spelarbräden och ett drygt dussin unika startbrickor samt hela 55 olika (och dubbelsidiga!) brickor att dra från en påse, brickor att förvärva, utveckla och använda för att expandera ditt galaktiska imperium kan också hittas. Därtill en samling markörer för att kunna hålla koll på ekonomi och poäng. Spela Roll for the Galaxy över en serie omgångar till dess att någon fått ett 12 brickor stort imperium eller den samlade poolen med tillgängliga poäng fördelats. Då är spelet slut och det är bara att inspektera vem som gjort mest och agerat bäst under spelets gång. Hur många poäng har olika spelbrickor och varuhandeln gett dig? Flest poäng vinner!

Börja som sagt med några speciella startbrickor och några tärningar. Skaka tärningarna, häll ut dem bakom din skärm och sortera dem med utgångspunkt i visade utfall. Har det inte framgått tidigare spelar alla simultant, dvs. kastar tärningar och planerar sina drag samtidigt. Det kan visas maximalt fem olika små ikoner, dvs. fem olika saker/moment att göra med dem. Olikfärgade tärningar har olika fördelning av möjligheter och du kan till priset av offrad tärning alltid få flytta en tärning från grupp till en annan. Här finns också möjlighet till ett jokerresultat, dvs. tärningens utfall är en stjärna som passar i samtliga fem kategorier.

I princip innebär en tärning ett drag, en handling i motsvarande moment. Så vad visade tärningarna och ville du offra en tärning för att justera en annan? Ja, planera dina drag i hemlighet bakom skärmen och välj nu endast en (1) av de fem händelserna som du bara måste få utföra (med en eller flera tärningar).

Plocka bort skärmarna och avslöja allas tärningar, hur man sorterat, flyttat och valt sitt favoritdrag av de fem tillgängliga. Endast de valda favoriterna (det viktigaste för var och en) kommer att spelas i aktuell omgång och då bara av de spelare som dedikerat tärningar till dessa. Här kan nu infinna sig ett visst chansmoment. Har du alla tärningar i en grupp (din favorit så att säga) kan du ju vara säker på att få göra just det du vill, har du tärningar fördelade på två eller flera grupper kan somliga endast få användas om en motspelare satt motsvarande kategori som sin favorit.

Så med spel på fem deltagare finns ju chansen att alla väljer olika så att samtliga möjligheter kommer att inträffa, men det kan också bli så att alla i en viss runda fokuserar på samma sak och att endast ett av fem spelmoment kommer att inträffa. Hur vågar du sprida dina tärningar? Håll uppsikt över dina spelares bräden och brickor. Vad är på gång? Vad verkar vara viktigast för han eller hon just nu? Kommer hen att mest troligt vilja producera varor, köpa nya brickor, utveckla befintliga eller något annat? Ja, då kan kanske du välja något annat? (I spel med bara två deltagare kan ett slumpat extra tärningskast möjligen innebära access till ett tredje alternativ, men det kan också bli så att man slår fram ett som redan valts av någon spelare (eller båda).

Dina tärningar ger som sagt en handling per styck i respektive kategori, i bästa fall. Du får i grunden välja mellan Explore, Develop, Settle, Produce och Ship. Somliga av dessa kan sedan erbjuda nya valmöjligheter och de utförs sedan i nämnd ordning. (Fast som sagt, i aktuell omgång spelas endast de faser som spelarna prioriterat!)

Explore innebär (för varje tärning) ett val mellan att tjäna 2 galaktiska krediter (+2 pengar) eller att få en ny slumpvis dragen bricka (dubbelsidig som sagt!) att utveckla. Välj sida att spela vidare med utifrån typ (en sida Develop/en sida Settle) och/eller utvecklingskostnad, färg, poängvärde vid spelets slut och ev. bonuserbjudande. Lägg den på ditt spelbräde för brickor att utveckla, som just Develop eller Settle! (Denna bricka bygger du sedan vidare på med andra alternativ enligt nedan...)

Develop innebär att du på utvecklingsplatsen för Develop-brickor försöker att föra en tidigare införskaffad bricka (från Explorefasen) till ditt imperium. Så länge brickan ligger i utvecklingsfas är den så att säga rätt ointressant. Du får inga poäng för den och dess förmågor kan inte nyttjas. Så se till att utveckla den, helt enkelt. Olika brickor kräver olika många tärningar för att ”färdigställas”. Samla ihop lika många tärningar som brickan anger. Här kan det såklart krävas flera spelade omgångar (med Develop som prioriterad fas och många tärningar med passande symbol) innan din bricka är klar att tas i fullt bruk.

Settle spelas exakt på samma sätt som Develop ovan men rör den andra sidan av respektive ny bricka du förvärvat, Settle-sidan om du alltså valt den. Samla tärningar med Settle-symbol och välj den här fasen för att få brickor av den här typen, från det här området i spel!

Produce innebär att de brickor i ditt imperium som utgör världar av en viss typ kan producera varor. Här blir nu varje tärning en vara på en bricka. Olikfärgade världar (dvs. brickor, inte tärningar!) ger i sista fasen (Ship) olika mycket pengar när varorna på dem skall bytas (Trade). Siktar du istället (i nästa fas, Ship) på att istället för byten konsumera varorna omvandlas de till poängen du vill samla för seger. Försök då att matcha färger på både brickor och tärningar för bästa belöning. En grön vara (tärning) på en grön värld, en blå tärning på en blå världsbricka, eller helt enkelt vad eventuella bonusförmågor anger.

Ship, har redan nämnts och blir alltså den femte och sista kategorin av möjliga handlingar. Här satsar man på byten eller konsumtion av tidigare producerade varor. Välj enligt ovan Trade för att byta dina varor till galaktiska krediter (om du behöver pengar) eller Consume för att omvandla dem till viktiga poäng som du ju vill ha många av när spelet tagit slut!

Du börjar som sagt Roll for the Galaxy med ganska få tärningar tillgängliga. Olika brickor kan senare ge dig fler. Efter en spelad omgång (max fem olika faser) har du ju använt dina tärningar, vad skall du nu spela med? Ja, kanske hade du tärningar tillgängliga i en kategori som aldrig kom i spel, de tärningarna kan du lägga tillbaka i din tärningsbägare. Kanske offrade du en tärning för att få byta kategori på en annan, den där undanlagda tärningen kan du också lägga i bägaren och få skaka igen.

Ah, men resten då, den troligtvis stora majoriteten? Utan tärningar är ju dina möjligheter framöver rätt begränsade, och kom ihåg, olika tärningsfärger erbjöd också olika möjliga utfall, vilket ytterligare kan påverka dina odds att lyckas med det du vill.

Beroende på vad du satsat på för handlingar med dina tärningar kan de nu till exempel stå på dina brickor som varor (i väntan på byten/konsumtion) eller vara samlade på Develop- och/eller Settle-brickor för att antalet skall nå respektive brickas ”färdigställandenivå”. I dessa fall är tärningarna för tillfället uppbundna och kan inte slås i kommande omgång.

Har tärningarna istället använts för Explore, Ship och/eller använts i sådan mängd att Develop- och/eller Settlebricka utvecklats helt färdigt (och därmed flyttats från utvecklingsplats till ditt imperium!) har tärningarna istället hamnat i en pool, en speciell plats på ditt spelbräde. Ja, där finns dina i omgången precis använda men inte uppbunda (enligt ovan) tärningar i ett slags limbo – inte i aktivt spel men inte heller tillgängliga i tärningsbägaren för att spelas igen.

Tärningar i poolen/limbo (Citizenry enligt reglerna) kommer till din bägare inför nästa omgång för ett visst pris! Minska bara dina galaktiska krediter (dvs. dina pengar) med 1 för varje tärning du vill ta tillbaka. (Exempel: Du har precis använt 4 Settle-tärningar för att färdigställa en värde 4-Settlebricka i Settlefasen. De fyra tärningarna hamnar i poolen och brickan flyttas och expanderar din ”värld, ditt rike, ditt imperium”. Vill du använda de fyra tärningarna igen måste du helt enkelt acceptera en ekonomireduktion med 4 krediter!)

Kort sagt, håll koll på din ekonomi. (Bättra på den genom att ta pengar i Explore-fasen för en tärning och/eller byt varor i Ship-fasen). Utan pengar att betala med kommer du snart att märka att du inte har tärningar tillgängliga i sådan mängd att du kan göra det du vill i omgången som följer. Fundera också på exakt vilken eller vilka tärningar som du helst vill ta tillbaka i så fall. Du vill ju säkerligen få fram ett visst utfall…

Ytterligare några regler vi inte behöver beskriva i detalj här tillkommer. Och så innebär förstås precis varenda bricka i spelet något visst, något unikt som kan justera allt som ovanstående berättats. Det kan bli en engångsbonus med nya pengar och/eller tärningar när en viss bricka utvecklats, det kan utdelas bonuspoäng på olika sätt, ges möjlighet att få justera fler än en tärning i sorteringsmomentet bakom skärmen, det kan bli rabatter på att utveckla brickor och mycket mer.

Och häri ligger en del av charmen med Roll for the Galaxy. Det är ett synnerligen varierat spel som håller för att spelas om och om igen. Och det är samtidigt kanske något som krävs om man skall upptäcka alla möjligheterna. Inget parti lär bli exakt likt ett föregående.

Visst är det mycket slump i dragna brickor och tärningsutfall och möjligen kan man hysa en viss rädsla för att någon skall festas att fuska med tärningarna där bakom sin skärm, men på samma gång krävs vaksamhet kring vad som erbjuds och vad andra verkar planera, och inte minst måste du själv planera för egna möjligheter i moment efter moment. Det finns lite text att läsa och hålla reda på rörande brickorna men symboler och färger gör det mesta tydligt. Roll for the Galaxy är ett ganska snabbspelat (väl inne i det) tärningsspel med oväntat djup och en härlig utmaning. Rekommenderas för den som gillar att slå tärning och sitta och klura lite! Och visst är det väl coolt att utveckla ett helt eget rymdimperium?!

De små poängbrickorna hade gärna fått vara något mer rejäla, det hade varit välkommet, men i övrigt går det inte att klaga på innehållets kvalitet.