Robber Knights (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30-45 minuter
Innehåll: 4 x 24 landskapsbrickor, 4 x 30 riddare, spelregler
Konstruktör: Rüdiger Dorn

Detta kluriga brickläggningsspel funkar riktigt bra på såväl två som tre eller fyra spelare. Utmaningen blir dock något större med fler spelare eftersom det blir ett svängigare spel på fler deltagare. Här kan det faktiskt bli lite som i Othello där varje nytt drag kan innebära en ny spelledare då nya brickor kommer in i spelet och gamla brickor vänds upp i olika spelares favör.

Här är det dock inte frågan om att vända svarta och vita brickor fram och tillbaka. Nej, här handlar det om att i tur och ordning spela ut 1-3 landskapsbrickor på spelbordet och sedan besluta om det är fördelaktigt att placera en eller flera riddarpjäser (runda träbrickor) på någon av dessa och de närliggande landskapsbrickorna, allt för att försöka vinna poäng och blockera för motståndarna. Ja, om spelaren får vill säga, det är bara när man spelar ut landskapsbrickor med riddarborgar på som man får placera ut riddare på spelplanen.

Spelbrickorna avbildar skog, berg, sjöar och slätter, somliga dessutom byar, riddarborgar eller städer. Alla spelare förfogar över identiska brickor, totalt 24 stycken vardera, men bygger fram en gemensam spelplan. För varje spelare tas två brickor upp på handen, två läggs ut som startbrickor och de resterande 20 ligger både blandade och delvis preparerade i respektive spelares draghög. Alla brickor kan sedan oavsett landskapstyp läggas ut intill varandra, men beroende på antalet spelare får inte spelytan med utlagda landskapsbrickor överstiga ett visst mått, exempelvis 7 x 7 eller kanske 10 x 10 stycken. Man spelar ut (minst) en bricka från handen i varje drag och drar sedan en ny. När man planerar sin strategi och bedömer sina möjligheter har man hela tiden alltså bara två egna brickor att utgå ifrån, ja utöver allt som redan spelats ut tidigare.

Spelar man ut en bricka avbildade en riddarborg får man (om man vill och har några kvar) ställa ut en stapel med riddarpjäser (runda träbrickor i respektive spelares färg) på densamma. Maximalt fem pjäser får staplas upp men ingen enskild bricka får ha mer än fyra riddare på sig, så med utgångspunkt i brickan med riddarborgen måste spelaren sedan flytta en eller flera riddare i en rak linje åt något håll till en eller flera närliggande landskapsbrickor. Ingen bricka i en rad får hoppas över och man måste lämna kvar olika antal riddare beroende på vilken landskapstyp brickan avbildar. Är det fält räcker det med en enda riddare men är det en skogsbricka går det t.ex. åt 3 riddare. Ditt mål är att få dina riddare att ligga på spelplanens alla landskapsbrickor som avbildar just riddarborgar, byar och städer, det är det som sedan ger poäng.

Eftersom olika riddare får läggas ovanpå varandra och en enskild landskapsbricka rymmer fyra riddare är det fullt möjligt att stapla grön riddare på en blå, för att röd spelare i nästa drag skall lägga sin pjäs ovanpå de båda andra. Poängen för byn, borgen eller staden går sedan alltid till den vars riddare ligger överst i högen, så här kommer det Othello-liknande momentet jag nämnde tidigare in. Ägarskapet för en viss bricka kan alltså skifta hela tiden, tas tillbaka och förloras igen, så länge det bara hamnar max 4 riddare på brickan. Så vill du vara säker på dina poäng lämnar du såklart alltid fyra riddare på en bricka, då kan ju ingen annan komma dit och ta dina poäng eller passera brickan, men då går å andra sidan dina 30 riddare snabbt åt. Och så var det ju det här med att du alltid startar med din stapel brickor på en landskapsbricka med en riddarborg och skall lämna riddare på brickorna i tur och ordning ut från din riddarborg. Skall det bli fyra riddare direkt i egen färg på en viss bricka måste den ju ligga precis intill din borg och så tursamt placerade är ju inte alltid alla bra brickor med de mest poänggivande städerna.

Ja, du spelar ut dina brickor och försöker få till rader med poänggivande städer, byar och borgar intill varandra för att täcka dem med dina riddare. Samtidigt vill du placera brickor med berg och skogar i närheten, ja landskapsbrickor det kostar många riddare för dina motståndare att passera, så att de inte kan lägga sig över dina pjäser och stjäla poängen du just för stunden samlat ihop! Robber Knights är klurigt och mycket omväxlande. Det är som du förstår osäkert in i det sista vem som får vilka poäng och vinner. Stark trea i betyg.