Rise of Empires (Phalanx/Mayfair)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 150 minuter
Typ av spel: Tur 2/10, Strategi 10/10, Taktik 10/10, Interaktion 4/10.
Innehåll: Spelbräde, brickbräde, 40 resursbrickor, 150 kuber, 45 actionpjäser, 100 enheter guld, brickor för imperier (8), framsteg (48), städer (36) och terräng (40), 5 allianspjäser, 5 hjälpark, regler.
Konstruktör: Martin Wallace

Rise of Empires ja, ett i den långa raden av spel där du skall utveckla din civilisation (här med en mängd olika spelbrickor) och samtidigt tävla om dominans i olika geografiska regioner.

Spelet blir mer utmanande med många deltagare men får samtidigt en utökad speltid (mycket väntan på andras valda handlingar). Speltiden är samtidigt inte speciellt kort ens i spel på två så nja, det här är kanske väl långt och krångligt i förhållande till det nöje som erbjuds. Allt fungerar dock som det skall och när man väl lärt sig alla brickornas funktioner så flyter såklart allt på än smidigare.

Japp, Rise of Empires innebär att man kämpar om en mängd olika brickor (med såklart olika effekter och priser), noga väljer sex handlingar och sedan utför dessa, om och om igen för att (givetvis) samla allra flest poäng och ta hem segern.

Allt är okej, inte mycket sticker ut som speciellt fräscht, unikt, annorlunda mot en mängd andra spel, undantaget kanske just A/B-omgångarna. Mer om dem strax.

Eller varför inte typ nu? Ett parti Rise of Empires löper på över tre tidsåldrar (och ungefär lika många timmars spelande). I varje tidsålder finns två omgångar som i stort spelas på samma sätt även om vi kallar dem A respektive B (och jag återkommer strax till skillnaden).

Man vänder först upp en bunt nya brickor att spela med och kämpa om. Spelarna tänker sedan till och gör sina valda handlingar. I aktuell turordning väljer varje spelare varsin, igen och igen, till dess att alla deltagare utfört sex handlingar (samma sex eller en mix av det som står till buds).

Kolla sedan över hur långt du avancerat (eller tvingats backa) på skalan för Mat, få inkomst i form av guld, resursbrickor eller kuber samt viktiga poäng för vad du åstadkommit så här långt. Bestäm sedan ny spelturordning. Den som för stunden ligger sist (i intjänade poäng räknat) är först med att välja vilken spelordningsposition hen vill ha.

Det som alltså skiljer mellan en A- eller B-omgång är handlingarna som är samma men ändå inte... Det finns fem olika handlingar listade i ett rutnät. För varje handling finns sedan en rad av cirklar där spelarna kan placera sina respektive pjäser. När alla cirklarna blivit upptagna kan såklart den handlingen inte väljas längre, men en och samma spelare kan (med ett drag i taget) välja att placera flera pjäser i en viss rad för att helt enkelt utföra samma handling flera gånger.

Respektive rad fylls i tur och ordning, från höger till vänster. När pjäsen placerats i A-omgången utför man såklart genast motsvarande handling. Dessa är förresten; ta en framstegsbricka, ta en terrängbricka, ta en stadsbricka, ta en imperiebricka, idka handel (växla mynt mot resurser etc.).

Ja, beroende på vilja brickor som finns tillgängliga, vad de har för pris angivet och utifrån vad spelaren väljer att utveckla sin civilisation med väljer man sina drag, betalar för och samlar på sig sina brickor. Och dessa har som sagt olika pris och för med sig olika funktioner, möjligheter, bonuseffekter...

Går du t.ex. för imperiebrickorna placerar du samtidigt ut pjäser på spelplanen, små träkuber i olika regioner i syfte att dominera olika områden. Här får man nu om man vill engagera sig i krig mot en motspelare, naturligtvis för att reducera den spelarens närvaro och inflytande där du vill styra!

När det sedan är dags för en B-omgång sker egentligen exakt samma sak, fast det motsatta. Nu gäller det istället att ta bort sina utställda pjäser från respektive handlingsrad och utföra motsvarande handling på nytt. Den här gången gäller att handlingen endast är fri att utföra om ens pjäs ligger längst till vänster i raden, ja utan någon annan pjäs intill just vänstersidan. Är ens pjäs inte längst till vänster men man ändå vill (eller känner sig tvingad att) utföra relevant handling tillkommer en kostnad av 1 mynt/poäng/kub/bricka/mat per pjäs som ligger ”före”. (Ja, du väljer fritt vad priset skall bli.)

I A-omgångar får du såklart bara utföra handlingar du kan betala för, i omgång B kan du välja att hoppa över verkställandet av en viss handling (men måste såklart ändå betala om pjäsen inte ligger längst till vänster!).

Så mycket mer är det egentligen inte frågan om, men att välja de här sex handlingarna och sedan (i B-omgången) turordningen för dem igen, och sedan upprepa allt i ett par tidsåldrar till, tar sin tid. En uppsjö av olika brickor erbjuder hela tiden olika möjligheter att överväga.

Är det kul? Tja, sådär. Är spelet snyggt. Nja, inte så värst. Men visst, handlingsbrädet med A- och B-omgångar känns ju lite annorlunda och funkar fint och spelbrädets karta över världen får man ju också säga inte liknar någon annan...

Rise of Empires är helt okej, går något mer åt det enklare hållet än somliga andra Martin Wallace-spel och med något kortare speltid också faktiskt. Samtidigt är spelet kanske inte så värst unikt att det är värt att samla vännerna för de timmarna som krävs, inte i mina ögon. I alla fall inte för ofta. Men ett medelbetyg skall det ju ha! Absolut.