Riket (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 deltagare
Ålder: Från 14 år
Innehåll: 3 kortlekar (1800 frågor), 1 korthållare, spelplan med 2 snurror, 5 spelpjäser, guldmynt, guldring, regelhäfte

Riket är ett spel baserat på och inspirerat av Sveriges Televisions TV-program med samma namn, från 2004-2005. Det är ett orättvist och spännande frågespel om man får tro det som står på spelkartongen. Och jodå, det är en ganska träffande beskrivning, för som frågespel är det ganska spännande, intressant och lärorikt i och med att alla frågorna handlar om Sverige förr i tiden. Och orättvist utan tvekan eftersom den spelare som för tillfället är Rik belönas med fler steg framåt vid rätt svar, än den som är Fattig och skulle svara rätt på samma fråga.

En Rik spelare kan om frågan är svår överlåta den till en annan spelare och i vissa lägen köpa sig fri från bakåt-förflyttning genom att betala med guldmynt. En Fattig får aldrig överlåta en svår fråga, men kan ta hjälp av andra Fattiga spelare. En Fattig kan heller aldrig köpa sig fri från bakåt-förflyttning. Ja, så enkelt uttryckt, se till att spela spelet som Rik så går allt lite lättare!

Fast, Rik eller Fattig, det kommer att ändras många gånger under spelets gång. Olika möjligheter och oönskade händelser kan dyka upp när ni snurrar Ödessnurran eller Utmaningen-snurran på spelplanen. Det kan bli en duell i att förstå flest gamla ord och uttryck mellan två spelare, Rik kan bli Fattig och tvärtom, förflyttning framåt eller bakåt kan inträffa och du kan få svara på gåtor. Men mest av allt handlar det alltså om att veta mest om livet i gamla Sverige.

1800 frågor är uppdelade i 6 olika tidsepoker och ni spelar er igenom dem alla, en i taget. (Epokerna alltså, inte frågorna!) Första omgången rör Sverige fram till och med 1200-talet, sedan följer 1300-1400-talet ihop i nästa spelvarv, och därpå ett varv runt spelplanen genom i tur och ordning 1500- till 1800-talet. Så efter 6 varv runt spelplanen är ni färdiga och vinnare är den som samlat på sig flest guldmynt.

Guldmynt utdelas efter placering på spelplanen vid varje avklarat spelvarv/tidsepok. Först i mål får flest guldmynt och sedan blir belöningen sämre ju kortare sträcka du kommit. Det är förvisso ganska rättvist, men här dyker det orättvisa upp igen. Den som vid spelvarvets slut är Rik och har Härskarens Ring får 3 extra guldmynt oavsett placering. Och det är fullt möjligt att svara fel på flera frågor, ligga sist med god marginal, få snurra Ödessnurran och bums byta plats med den som kanske leder ett steg från mållinjen. Fast några frågor, gåtor eller svåra ord måste du allt klara av om du skall kunna vinna! TV-programmet må vara skittrist, men spelet är överraskande svängigt och annorlunda med bra frågor. Vill ni korta speltiden hoppar ni bara över ett par århundraden och kör några varv färre.