Retsami


Fakta:
Antal spelare: 2
Innehåll: Spelplan, 4 röda och 4 vita brickor, regler
Konstruktör: John Wildsmith

Tänk dig en inåtgående spiral som snurrar moturs. Du befinner dig i utkanten och siktar på att ta dig in till den innersta punkten. Precis så är det tänkt att du skall förflytta en egen spelbricka i spelet Retsami. Den som först når mittpunkten vinner spelet!

Fast här är det egentligen inte frågan om en spiral i ordets rätta bemärkelse. De kurviga linjerna är borta. Retsami spelas på ett kvadratiskt spelbräde, inrutat i 9 x 9 fält. Förflyttningskanalen är alltid en ruta bred, men har räta vinklar när korridoren för pjäserna närmar sig ett spelplanshörn och det är dags att röra sig lite in mot mitten…

De första åtta rutorna längs ena kanten på brädet, ytterst i ”spiralen”, är startfält. Här läggs växelvis respektive spelares fyra pjäser; röd, vit, röd, vit, osv. eller vice versa.
Spelaren vars pjäs ligger längst in i korridoren, sist i kedjan, närmast mitten, inleder spelet och därefter turas spelarna om att utföra varsitt drag. I varje drag skall en av följande tre aktiviteter väljas och utföras:

1. Flytta en egen pjäs framåt, till en ledig ruta, så långt du vill i korridoren, dvs. den successivt inåtledande gången mot mittenrutan, förutsatt att du inte svänger förbi mer än ett hörn. Du får ej heller passera en annan spelpjäs, vare sig en egen eller pjäser tillhörande motståndaren.

2. Flytta en egen bricka i en rak linje, horisontellt, vertikalt eller diagonalt, ett eller flera steg för att slå bort en motståndarpjäs som avancerat längre fram än den brickan du slår med. Din pjäs flyttas framåt i korridoren och tar över motståndarpjäsens plats. Motståndarpjäsen plockas bort från brädet. Du får som tidigare aldrig hoppa över pjäser utan endast passera över lediga fält. Med det här draget bryter du mot de ”vanliga” förflyttningsreglerna och kan således röra dig genom korridorens väggar.

3. Återinför en tidigare utslagen egen spelpjäs i spelet. Placera denna på valfri ledig startruta, dvs. ett av de första åtta fälten längst ut på spelplanen.

Det var Retsami det. Som du förstår kan spelet bölja fram och tillbaka. En pjäs flyttas framåt, kanske bara för att slås ut och så får man börja om. Utmaningen ligger såklart i att ha sina pjäser på de rutor som liksom täcker upp, ja skyddar din främsta pjäs från att kunna slås ut av fiender längs raka linjer.

Så länge du gör smarta förflyttningar behöver du själv kanske inte jaga inåt i korridoren. Du kan ju raskt, om vägen bara ligger fri, ta en pjäs direkt från ett startfält till korridorens näst sista ruta för att där slå bort en motståndare som varit nära segern. Plötsligt är det du som ligger bäst till.

In mot mitten, framåt, framåt, hela tiden. Aldrig flytta bakåt. Ligger någon före? Försök alltså hitta en rak linje från en egen pjäs för att slå bort motståndaren. Vill du ta kommandot? Flytta framåt mot mitten men undvik de rader längs vilka du kan slås ut. Se till att ha täckt upp alla vinklar…

Ett parti Retsami kan vara över riktigt snabbt eller ta en evighet. Det är också, tyvärr, fullt möjligt att ett parti slutar oavgjort, dvs. spelarna flyttar hela tiden samma pjäser så att ett läge ingen vill/kan bryta uppstår. Reglerna är som du märker väldigt enkla och spelupplägget rätt fiffigt. Tyvärr kan jag inte komma ifrån att det hela rätt snabbt känns ganska enformigt och därför kan betyget inte bli så värst märkvärdigt positivt, tyvärr.

Tycker du att namnet Retsami verkar konstigt, läs det baklänges och dela upp bokstäverna och du får det något mer begripliga ”I Master”.