Repello (Mindtwister)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 8+ år
Speltid: 30-60 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 staplar, 68 svarta brickor, 4 grå brickor, 1 guldbricka, regler
Konstruktör: Arne Holmström

På den kvadratiska spelytan finns 169 fält arrangerade symmetriskt i 13 rader och lika många kolumner. Varje ruta är numrerad med en siffra i intervallet 1-6. Jag har inte sett något tydligt mönster i numreringen, siffrorna verkar vara slumpvis utspridda. Det finns en varierad mix av nummer i angränsande rutor runt varje enskilt fält. Mer om siffrorna om ett tag…

Nio av rutorna täcks med spelbrickor, några i svart, andra av silvergrå kulör. En enda gyllene bricka startar spelet på mittpunkten. Svarta brickor är värda ett poäng styck, de i silver 3 poäng och den guldfärgade såklart lite till, 5 poäng. Mest poäng är bäst att ha och flest vinner… Symmetriskt utspridda inför första partiet utgör den här uppställningen startscenariot.

I spelet Repello handlar allt om att få dessa (och fler) poängbrickor att hamna på angränsande rutor, i spelplansfält som gränsar till varandra på valfritt sätt, horisontellt, vertikalt, diagonalt. Intilliggande brickor vill nämligen stöta bort varandra, repellera, och genom smarta drag och fiffig placering av brickor kan dessa stöta varandra fram och tillbaka över spelplanen.

En bricka knuffar en annan, den i sin tur hamnar på nytt ställe intill en annan och utlöser en ny knuff och så vidare. Varje spelares drag varar till dess att inga brickor längre ligger precis bredvid varandra. Då blir det näste spelares tur. Någon kanske flyttar en bricka endast ett steg och sedan inget mer, en annan deltagare kan få sitta och flytta igen, och igen, och igen, och mer…

Målet är att försöka knuffa så många poängbrickor som möjligt över någon av spelplanens sidor, då tillfaller brickornas poäng dig. Och flest poäng ger alltså någon spelare segern. Skulle det finnas flera möjliga situationer där pjäser nuddar varandra är det aktuell spelare själv som avgör i vilken ordning denne vill lösa upp de bortstötningar som uppstår. Man får titta på varje enskild par-kombination av brickor och hantera dem en i taget.

När två brickor ligger intill varandra skall nämligen en av dem flyttas igen, ett enda steg. Vilken pjäs som skall röra sig bestämmer alltså spelaren men en av dem backar ett steg, stöts bort, åt motsatt håll mot där par-brickan ligger. Nu kan ju nya intilliggande par bildas osv. Och som sagt, ett drag är inte över förrän alla brickorna på spelplanen omges av minst ett ledigt fält på alla håll så att det för stunden är slut på repellerandet.

Hm, men om alla brickor är utspridda vid spelets start, hur kan de då hamna intill varandra? Jo, det är här spelplanens rutor med siffror kommer in, men du får vänta ett litet tag till innan jag förklarar mer om dem…

En liten sak först, om speltid och egna spelpjäser… Varje deltagare förfogar över en liten plastpelare som benämns stapel då den ”laddas”, dvs. fylls på med ett antal svarta poängbrickor inför varje parti. Spelar 2 personer får varje deltagare 15 brickor var. Tre spelare fyller på med 12 brickor, 4 personer tävlar med 10 brickor var. Brickornas antal kommer att markera det antal omgångar man spelar innan ett parti är över.

Nu är tanken den att varje spelares stapel (laddad med brickor) skall placeras på spelplanen på någon av de 24 markerade startrutorna för staplar. Sedan, när stapeln flyttas, kommer den att släppa ifrån sig, ja lämna kvar en bricka på rutan den just lämnade. På detta sätt kommer således alla spelare att successivt introducera nya poängbrickor i spel på olika platser.

Ja, det allra första att göra i sin tur när Repello drar igång blir alltså att flytta sin stapel. Och nu, nu blir det mer om spelplanens siffror. Staplarna startar spelet en bit in på spelplanen. Varje ruta där omges av åtta andra, fält till höger, vänster, uppåt, nedåt och diagonalt åt alla håll, alla med en siffra 1-6.

Välj nu helt enkelt en riktning att gå åt, välj ett av de åtta hållen utifrån där du står. Siffran i den första rutan du går till anger det antal steg du måste gå. Stod det t.ex. en etta i första rutan till höger, är det där du hamnar. Stod det en 5:a i närmaste ruta snett ned till vänster och du är sugen på den riktningen är det 5 steg diagonalt du flyttar dig.

En begränsning finns dock, du måste kunna fullfölja förflyttningen fullständigt, ta alla stegen. Stöter du på en poängbricka eller en spelares stapel innan du gått färdigt är det en riktning du inte får välja. Leder stegen mot en spelplanskant studsar du bara tillbaka in igen på spelytan, rakt eller diagonalt beroende på din riktning in mot kanten. Men återigen, du får ju t.ex. inte studsa tillbaka och röra dig över den poängbricka din stapel lämnade efter sig när du började flytta…

Tja, det här är alltså steg ett i Repello. Flytta din stapel åt valfritt håll. Lämna en bricka på rutan och rör dig 1-6 steg i någon riktning. Hamnar din stapel intill en annan stapel eller en ensam bricka måste knuffen hanteras enligt ovan. En part i angränsande par måste röra sig på nytt, ett steg. Och så får man se vad som nu händer…

Titta över placeringen av brickor, räkna steg åt olika håll, försök fundera kring vilken stapel eller bricka som kan hamna var och vad som kan leda vidare. Du vill ju få ut pjäserna mot spelplanens kanter så att poängbrickor, och motståndarnas staplar!, kan knuffas över kanten. I utknuffningsmomentet studsar alltså inte staplar eller brickor mot brädets ytterkant.

En utknuffad bricka ger dig poäng så spar brickan framför dig. Knuffar du ut någons hela stapel får du den stapelns understa bricka (under sista spelvarvet kan den dock vara tom). Dessutom får du plocka på dig valfri poängbricka som utknuffad spelare har framför sig, så här kan alltså poängen skifta snabbt!

Har ”förloraren” drag kvar, dvs. fortfarande poängbrickor på stapeln får denne i sin nästa tur ställa stapeln på valfritt startfält. Ställer denne sig då intill en annan bricka utlöses ju genast en knuff, kanske flera som möjligen ger omedelbara poäng, så knuffa ut fiender med måtta. Det kan bli så att den utknuffade tjänar mer på det än du!

Spelet fortgår till dess att alla spelare helt tömt sina staplar på poängbrickor.

Repello tävlade mot (endast) tio andra spel år 2010 när det vann svenska utmärkelsen Årets Spel i vuxenklassen. Av de spel jag är bekant med på den listan tycker jag att i alla fall Mallorca (Finca i utländsk utgåva) lätt hade varit ett bättre val, men Repello är inget dåligt spel, inte alls. Enkla regler, annorlunda och lagom underhållande, ett vettigt familjespel helt enkelt. Stark trea blir mitt betyg.