Red November (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 1-8 spelare
Ålder: 13+ år
Speltid: 1-2 timmar
Innehåll: Spelbräde, 8 pjäser, 8 spelbräden, 9 tidspjäser, 118 spelkort, 3 markörer (kuber) för katastrofer, 39 brickor för översvämningar, eldar, låsta dörrar etc., tärning, regler.
Konstruktörer: Bruno Faidutti och Jef Gontier

Spelarna är ryska gnomer på en sjunkande ubåt. Allt är en kamp mot klockan för de småväxta överlevarna. Ja, kan de ens överleva så värst länge till? Det är frågan och själva spelet. Trycket mot skrovet ökar ständigt, vatten läcker in här och där, eldar blossar upp. (Kanske kan vattnet användas till att släcka somliga bräder?) Det minskande förrådet av syre är såklart också ett bekymmer...

Ja, eländes elände. Ett problem hanterat leder ofelbart till ett nytt, här kommer katastroferna hand i hand. Detta är i sanning ett sjunkande skepp. Och skulle någon få för sig att försöka lämna ubåten hotar Kraken, sjömonstret, utanför...

Småfolket far alltså runt i ubåtens tio olika rum och släcker bränder, pumpar ut vatten, letar efter nyttoföremål, öppnar och stänger dörrar etc. Kan spelarna överleva 60 minuter anses räddningen ha kommit och de alla kan anses vara segrare i spelet. Ja, Red November är därmed ett så kallat samarbetsspel där alla segrar eller förlorar tillsammans...

Med ett litet undantag. När bara 10 minuter återstår finns möjligheten för en enda spelare att (om man t.ex. inte tror på ett gemensamt lyckligt slut) dra på sig syrgastuberna och lämna skeppet för att satsa allt på att kort och vinna en ensam seger. Ja, den ende spelaren är segrare om resten går under. Klarar gruppen å andra sidan att överleva tiden ut är det smitaren som är ensam förlorare!

Det handlar alltså om att förflytta sig mellan olika rum på ubåten och hantera alla de ständigt uppblossande problemen. Går någon av mätarna för syrebrist, värme eller tryck till max är spelet genast förlorat. Detsamma gäller om spelarna misslyckas med att stoppa en av de automatiska självförstörelseprocesserna eller självklart om samtliga gnomer skulle dö!

I princip allt man kan göra ombord kostar tid och den är som sagt begränsad till 60 minuter. Varje stegs förflyttning, varje dörr man vill öppna kostar 1 minut. Somliga situationer kostar mer om där t.ex. är vattenfyllda rum man måste passera, åter andra situationer erbjuder inga handlingsval utan kräver att du släcker eld eller öppnar en dörr osv.

Ja, helt vattenfyllda rum måste tömmas, bränder måste släckas. Att vara kvar i sådana rum tar livet av dig. Att lösa olika uppgifter kräver både tur och skicklighet. Turen består i att lyckas med ett tärningskast. Skickligheten består i att välja det antal minuter du vill ägna åt själva uppgiften, 1-10 minuter. Eftersom du kastar en 10-sidig tärning kan man säga att 10 minuters fokus på en viss uppgift är en garanterad framgång, å andra sidan vill du sällan lägga så mycket tid på en viss uppgift eftersom nya kriser hela tiden dyker upp...

Och du får bara göra en enda handling i din tur, vid sidan av att förflytta dig (inkl. ev. öppna dörrar).

Ett par extra saker måste nämnas. Spelmekaniken är sådan att det är spelaren som ligger sist på tidslinjen (har förbrukat minst tid av sina 60 minuter) som hela tiden får spela nästa omgång. Det kan såklart innebära viss väntan på att få spela igen.

I somliga rum kan du leta efter nyttiga föremål, dvs. dra spelkort som förbättrar dina odds att lyckas med somliga uppgifter. Dessa kan du såklart använda själv eller dela ut till dina kamrater om ni hinner träffas någonstans.

De ryska gnomerna är också väldigt förtjusta i grog, en alkoholhaltig dryck. Den stärker deras fokus för en viss arbetsuppgift men kan också göra dem berusade. En berusad gnom tuppar av och sover bort ett antal minuter... Gnomen riskerar också att dö om den i det läget befinner sig i fel rum, i ett vattenfyllt rum, ett brinnande rum, utanför ubåten etc. Att dricka grog är således ett risktagande...

Spelets starka och svaga sidor, plus och minus om man säger så: Plus:

Fantastiskt tema för ett samarbetsspel.

Kompakt förpackning, mycket spel i litet format.

En tuff utmaning.

Minus:

Spelare kan dö och får inte spela vidare.

Det må handla om 60 fiktiva minuters arbete men spelet tar ofta betydligt längre tid än så att spela. Man vill ju se över möjligheterna och diskutera med kamraterna.

Som du förstått är det mycket slump inblandat. Varje handling kräver tärningskast och dragna kort kan ge olika föremål, somliga mer värdefulla än andra.

Reglerna är inte superkrävande men kunde ha varit något bättre uppställda.

Det blir begränsat med olika hot som dyker upp. Rätt snart blir det repetitivt spel med en ny eld, en ny översvämning, en ny blockerad dörr... Och då man vet att en ny väntar runt hörnet infinner sig aldrig riktigt känslan av att man verkligen lyckas, att man gör något riktigt betydelsefullt om man löser en uppgift. Det blir jaja, okej då, och så om igen...

Och trots dessa minus får Red November ett medelbetyg. Jag gillar samarbetsspel, temat är starkt och slumpinslag hör såklart till en situation som denna. Det gäller främst att få hela spelgänget att acceptera en möjligen utdragen speltid och risken för tidig elimination ur spelet. Men inte vill jag spela det här med 5-7 kamrater även om det visst skall funka, nej då blir det nog både kaos och galet segt och långdraget... Red November på 3-5 funkar bra, ja detta är spelbart även på 2 spelare men då måste båda spelarna sköta två spelfigurer var och ingen fårutnyttja möjligheten att smita för en soloseger... Solospel kräver att man hanterar tre olika gnomer.