Rattus (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
A˚lder: 10+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 x 20 träkuber, 49 råttbrickor, 6 klasskort, pestpjäs, regler
Konstruktörer: Åse & Henrik Berg

Vi är i Europa under 1300-talet och det gäller att undvika och överleva pestens härjningar. Råttor är det stora problemet och på spelplanen ligger ett antal råttbrickor utlagda här och var i olika landsändar. Kort sagt handlar Rattus om att ha tur när dessa brickor vänds upp… eller att helt enkelt se till att man befinner sig på annan plats när så sker!

När samtliga råttbrickor introducerats i spel (för att senare vändas upp, granskas och plockas bort) och det inte finns fler att fylla på med är spelet inne i sin sista runda. Då kommer den spelare som bäst lyckats hålla liv i befolkningen (sina 20 träkuber) att vinna! (Alternativt är spelet framme vid sista rundan när någon lyckats placera alla sina kuber på spelplanen!)

Efter att varje spelare ställt ut fyra populationsbrickor (läs träkuber) i sin färg på brädet fördelat som ett par kuber i två olika regioner är det dags att börja spela.

Först i ditt drag har du alltid möjlighet att be om hjälp genom att plocka på dig ett av de uppvända klasskorten som ligger bredvid spelplanen (eller framför en annan spelare). Här finns Kungen, Munken, Riddaren, Bonden, Handelsmannen och Häxan.

Naturligtvis erbjuder de alla just sin unika hjälp i ditt drag, om så önskas. Kungen t.ex. låter dig flytta en kub från en osäker tillvaro på spelplanen till en säker tillvaro i slottet. Du kan få tjuvtitta på ett par utlagda råttbrickor, tvinga bort en råttbricka till en annan region, placera ut fler kuber än normalt, flytta på kuber mellan regioner osv. Den som tar ett klasskort har det kvar framför sig spelet igenom och kan utnyttja dess effekter en gång i varje efterföljande drag, förutsatt att ingen annan vill ha det!

Som redan nämnts får en spelare i sitt drag alltid välja fritt bland alla klasskorten och kan därmed direkt norpa kortet från en annan som just utnyttjat det. Kortet stannar så att säga tills vidare hos den som använt det senast… Det är också fullt möjligt att ta sig ett nytt kort i varje omgång, så skulle man vara ensam om att vilja ha hjälp (hur otroligt det än kan låta) kan man sitta där med alla sex korten och få många extra fördelar.

Nåväl, efter att ha tagit ett klasskort får man ställa ut nya kuber på brädet i en valfri region, lika många kuber som där ligger råttbrickor (dvs. människor och råttor skall ha något slags balans). Bortsett från något undantag som tillåts via klasskorten får man inte ställa ut kuber i en helt tom region. Alternativt gör du dessa båda moment i omvänd ordning, dvs. först ut med dina kuber i en region, tag därefter ett klasskort!

Nästa moment i en spelares drag är att flytta på den pjäs som verkligen symboliserar pestens härjningar till en närliggande region (i förhållande till där den står just nu). Råttorna må vara ett satans otyg och äckliga, potentiella smittspridare, men det är pestpjäsen som signalerar riktig fara!

Om området som pestpjäsen nu hamnar i saknar råttbrickor händer dock inget. Spelarens drag är över. Den här typen av förflyttning är såklart bra om man själv skulle riskera att bli av med sina utplacerade träkuber, annars vill man såklart gärna flytta pjäsen till regioner där många råttbrickor och gärna motståndarna finns representerade!

När regionen dit pestpjäsen kommit istället innehåller råttbrickor sprider sig (risken för) pesten. Finns där en bricka skall en ny bricka läggas ut i en angränsande region, ligger där två eller fler råttbrickor skall två nya ut på spelplanen, antingen en bricka i två olika angränsande områden eller två brickor till ett nytt område. Reglerna säger dock att det aldrig får finnas mer än tre råttbrickor i en enskild region, vilket egentligen får sägas vara synd. Råttor kan väl föröka sig ohejdat?

Finns det nu även träkuber i området där pestpjäsen står är det dags att vända råttbrickor och kontrollera hur hemskt pesten slagit till. Man vänder upp en råttbricka i taget, kontrollerar utfallet och håller på tills alla råttbrickor studerats eller regionen helt tömts på träkuber.

Spelets råttbrickor är alla unika och innehåller olika symboler och bokstäver. Med en stor portion tur kan det hända att en enskild bricka är verkningslös i aktuell region. Varje bricka anger hur många kuber det måste finns i regionen för att brickans effekter omedelbart skall träda i kraft. Här kan nu olika spelare bli tvungna att plocka bort ingen, en eller flera (kanske alla) kuber från aktuell region.

Alla kan bli straffade och förlora en kub, den som har majoriteten av kuber kan mista en, den som just nu har klasskortet för Kungen, Riddaren, Munken osv. kan drabbas. Med maximal otur kan alla dessa kriterier gälla för en viss bricka och då plockas såklart många kuber bort.

Ja, detta är Rattus, en kamp om att få spela ut sina träkuber i så stort antal på så många ställen som möjligt. Samtidigt vill man helt undvika att själv komma i kontakt med råttbrickor för att istället manipulera pjäser så att motståndarna är de som drabbas av pesten. Till viss det går det såklart att spela taktiskt och använda något slags strategi, men när allt kommer omkring är det egentligen bara flax med de uppvända råttbrickorna som det handlar om. För många bra och/eller dåliga råttbrickor på fel ställe fäller oftast avgörandet.

Sammanfattningsvis snyggt, kompakt förpackat, rätt lättspelat, ganska repetitivt och kanske lite väl mycket turbaserat. Ett spännande tema och en helt okej spelupplevelse, jag önskar bara att där funnits något lite mer...