Ramses pyramid (Lego)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 20-40 minuter
Innehåll: Byggbar Legotärning, 13 Lego-mikrofigurer, 217 Legobitar, regler samt bygginstruktion
Konstruktör: Reiner Knizia


Det är bara sex steg upp till toppen av Ramses pyramid men det kan vara nog så svårt och tidskrävande att komma ända upp, och det är ju faktiskt vad som krävs för seger. Dessutom måste du ju lyckas före dina motspelare!

Börja med att kasta tärningen och gå ett varv runt pyramidens bas för att, om möjligt, samla på dig en bunt ädelstenar. Ju fler du får desto bättre och om de dessutom kommer i olika färger så ökar dina möjligheter till framgång markant.

Varje sida och nivå på pyramiden rymmer nämligen en specifik ädelsten, en gul, blå, grön, röd, orange eller lila, och du behöver äga en motsvarande juvel för att få beträda sidan och således få ta ett steg uppåt. I annat fall tappar du tempo.

Legopyramiden är så fiffigt byggd att de olika nivåerna är möjliga att lyfta av och rotera, så du kan kanske vrida fram en sida med en mer passande juvelfärg, men detta moment kan du inte alltid få göra när som helst. Det är också så att när du vrider en viss nivå vrider du också alla överliggande etager. Kanske kan du vrida fram flera bra färger i ett enda drag och således få flytta uppåt flera steg på en gång, men kanske vrider du fram färger du inte vill ha ovanför dig och får därmed nya bekymmer längre fram!

Som om det hela inte vore utmanande nog så finns det på toppen 8 mumier som sakta rör sig nedåt på pyramidens olika sidor och våningar. Nivån på en viss sida där det står en mumie får inte beträdas och skulle en mumie kliva ned till en nivå där en spelarpjäs redan står måste pjäsen lyftas bort från pyramiden för att senare försöka klättra upp igen!

Ja, Ramses pyramid är klurigt. Det är förvisso tärningens utfall som avgör om du får flytta en pjäs, rotera pyramiden, stjäla en juvel från en motspelare eller kan låta en mumie kliva ned ett steg, men det hela är ändå rätt fängslande och utmanande för en stund. Visst kan man inte styra över tärningen men här finns ändå mer taktik och strategi än man kan tro. Och en massa tjusiga Legobitar att plocka och pyssla med.