Racko (Parker Brothers)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 8 år
Innehåll: Fyra korthållare, 60 kort samt regler

I Racko skall du placera 10 spelkort i stigande nummerordning. Kortleken blandas och 10 kort skall placeras i respektive spelares korthållare. Med ett kort i taget fylls hållaren som placeras så att första kortet du fått står närmast dig och resten sedan allt längre bort. Kortleken rymmer 60 kort och de är också numrerade 1-60 så det finns bara ett kort av varje valör. Troligen sitter nu dina kort i en väldig oordning. Exempelvis 5-23-44-11-57-54-33-28 osv. Uppdraget är att så snabbt som möjligt vara den förste som arrangerat sina kort i stigande ordning så att hållarens lägsta valör finns närmast spelaren, i första facket, och där varje kort sedan blir högre och högre 5-11-23-28-33-44-54-57 osv. Kort som nu inte finns i hållarna utgör en draghög mitt på bordet och det översta kortet i denna vänds upp och bildar en annan öppen draghög. Nu kan spelet börja. Självklart är det enligt grundreglerna inte tillåtet att flytta om sina kort inom gruppen, utan ett kort i taget måste kastas och ersättas, en specifik plats i taget.

Förste spelaren tittar på sina kort i hållaren och på det uppvända kortet i den ena draghögen. Vill man ha det uppvända kortet? Om ja, så tar man det och ersätter ett befintligt kort i sin hållare, om inte måste man ta upp det okända översta kortet i den andra draghögen. Passar det in nånstans byter man ut ett annat i hållaren, annars kastas det bums, uppvänt i draghögen för de öppna, så att säga, använda korten. Sakta men säkert plockar man upp kort som har valörer som passar in i sifferordningen, som minskar gapen mellan olika kort och förbättrar oddsen för att nya kort skall kunna passa in bland de tio i hållaren. Allt för att man skall bli först att kunna meddela att ens tio kort sitter rätt. Ja, det är Racko, det. Och då har någon vunnit och resten får poäng efter hur många kort de fått i ordning, med början från första kortet. I olika varianter på spelet kan man bestämma att t.ex. tre kort i hållaren (utöver att vara i stigande ordning) måste ha numren exakt efter varandra (23-24-25), eller att det skall finnas 2+2 kort som har numren ihop, dvs. 11-12, 44-45.

I just denna version av Racko (amerikansk utgåva) står det lite information om respektive siffra på korten. 2 - är det enda jämna primtalet, 29 – procent av jordens yta är land, 41 – miljoner dollar kostade Empire State Building att bygga osv.
Här bjuds dessutom på ytterligare en festlig variant som hör till grundreglerna i utgåvan. De flesta korten är blåfärgade och helt vanliga. Somliga kort är gröna och erbjuder en bonus eller specialkraft i form av ett extradrag eller en möjlighet att byta plats på två av dina egna kort, eller byta ett av dina kort med en motspelares. Självklart måste du dra motståndarkorten på måfå så detta blir ett chansdrag….. Denna bonusmöjlighet träder också bara i kraft och blir möjlig när du kastar kortet! Så du måste antingen redan ha det i din hållare och byta ut det eller just ha dragit det ur den mörka draghögen. Gröna kort med specialeffekter som kastats med siffersidan upp får inte tas upp. I ett sådant läge måste nästa kort dras från draghögen med okända kort. Dessa effekter gör Racko till ett mer elakt spel. Det är kul att stöka till ordningen i motståndarnas kortställ! Racko är ett riktigt höjdarkortspel och den här utgåvan kommer förpackad i en behändigt liten ask.