Ra (Überplay)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 45-60 min
Typ av spel: Tur 4/10, Strategi 7/10, Kul 10/10
Innehåll: 1 spelbräde, 180 brickor, 1 tygpåse, 1 Ra-pjäs, 16 solar, 48 stentavlor, regelhäfte
Konstruktör: Reiner Knizia

Ra är ett taktiskt auktionsspel där allt handlar om att förvärva värdefulla spelbrickor i syfte att maximera dina poäng. Spelaren med flest poäng efter tre omgångar vinner och det utdelas poäng efter varje omgång. Här finns olika värdefulla brickor föreställande monument, civilisationer, gudar, vattendrag och annat och vad just du skall samla på står dig fritt att välja. Olika brickor finns i olika antal och kan även bli mer eller mindre värdefulla beroende på vilka brickor andra deltagare samlat på sig. Ibland skall man kanske samla många likadana brickor, ibland ger det mer poäng att ha många olika. För somliga brickor ges poängen endast till den som har flest av just den typen medan den som helt saknar vissa brickor får minuspoäng i en viss spelomgång. Ja, att vara vaksam på vad andra samlar och hur mycket poäng som finns att få är högst betydelsefullt. Den bricka som du traktar så hett efter kan i samma stund vara helt ointressant för dina motspelare, så här gäller det att veta när man skall kalla till auktion och bjuda högt. Somliga brickor avbildar tyvärr katastrofer och får man sådana brickor måste en vunnen poänggivande bricka i motsvarande serie kasseras.

180 spelbrickor blandas i en tygpåse. I varje spelares drag skall deltagaren antingen dra en bricka ur påsen och lägga den på spelplanens auktionsfält ELLER utlysa omedelbar auktion kring de befintliga redan utplacerade brickorna. I varje auktion får varje spelare bara bjuda en enda gång och den som kallar till auktion sitter sist. Här har alltså motspelarna en chans att trissa upp budet för den som vill ha auktionen, men å andra sidan riskerar man att själv vinna brickorna man kanske inte vill ha för en summa man helst inte vill betala.

Auktioner vinns i det här spelet med det högsta budet med en Solsten. Beroende på antal spelare får man olika många stenar inför varje parti, men ca 3-4 stycken har man till sitt förfogande. Alla stenar har olika värde, 1-16. När alla använt upp alla sina stenar en gång vardera är en omgång slut. Därefter vänds använda stenar tillbaka upp och man har åter sina 3-4 solstenar att bjuda med i nästa spelomgång.

Tro nu inte att du sitter med samma solstenar hela partiet, nej inte alls. Den sten du vinner en auktion med följer med som vinst vid nästa spelade auktion osv…..Det är fullt möjligt att genomföra en auktion för att bara vinna sig en solsten med högt värde och om motspelarna t.ex. sitter med varsin solsten värde 1, 2 och 3 och du sitter med stenen värd 4 när det blir auktion kan du alltså vinna både brickorna och rentav en solsten med värde 16!

Om inga auktioner görs fylls såklart spelplanen med brickor. Efter 12 utlagda brickor blir det automatiskt auktion och därmed slut på den första av tre omgångar, så vem har is i magen och vågar vänta på att vinna många brickor? Vem vill kalla till auktion för att vinna bara en, två eller tre brickor? Självklart rensas spelplanen på brickor när någon vunnit en auktion och sådana genomför man ju enligt ovan med solstenarna……

Somliga brickor som dras ur tygpåsen är Ra-brickor. Dessa är också med och kan avgöra speltiden på så sätt att de samlas på en egen rad på spelplanen. När 10-12 stycken dragits (beroende på antal spelare) är en omgång slut och poäng skall fördelas. I spelet finns totalt 30 Ra-brickor. Det är också så att i samband med en dragen Ra-bricka blir det omedelbart auktion. Då denna utlysts så att säga ofrivilligt är det möjligt för alla att passa och avstå att delta och således låta spelet fortgå med att fylla på ytterligare brickor……

Reglerna känns initialt som lite kluriga men väl igång är spelandet väldigt lätt att greppa. Här finns få moment att hålla reda på, spelandet går i högt tempo och det är rejält klurigt att fundera kring när man skall slå till i en auktion. Utan tvekan ett utmanande auktionsspel värt minst en stark trea i betyg.