Qwirkle Cubes (Schmidt)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 6+ år
Speltid: 30-45 minuter
Typ av spel: Strategi 7/10, Tur 7/10, Svårighetsgrad 3/10 Innehåll: 90 trätärningar, tygpåse, regler
Konstruktör: Susan McKinley Ross

Ta en av de 90 trätärningarna, vilken som helst, och vrid på den så får du se olika symboler på de sex sidorna; en kvadrat, en cirkel, en romb, en sol, en fyrklöver och ett kors. 15 av tärningarna kommer med symboler i rött, 15 andra tärningar i blått, därtill 15 tärningar vardera med färgerna grönt, gult, orange och lila.

Lägg alla tärningarna i den medföljande tygpåsen, blanda om och låt varje spelare plocka åt sig sex tärningar att ha framför sig. Kasta dem alla en gång var för att se exakt vilken startuppsättning tärningar var och en har.

Qwirkle Cubes går ut på att samla på sig poäng, den som har mest när spelet är slut vinner! Poäng får man genom att i sin tur spela ut 1-6 av sina kuber i en och samma rad eller kolumn någonstans på spelytan som alla tillsammans formar genom sina utspelade trätärningar.

Ja, här kommer träkuberna med olika former i olika färger att spelas ut intill varandra i ett enda sammanhängande nätverk. Det kommer att bildas raka rader och kolumner kors och tvärs överallt. Till sitt upplägg liknar Qwirkle Cubes klassiska Alfapet (Scrabble) en hel del, eller för den delen förstås också sin egen föregångare Qwirkle!

I nämnda Alfapet är det olika långa ord man skapar och spelar ut bokstäver för, på olika ledder åt olika håll. Man kan använda andras bokstäver i sina egna ord och även förlänga sådant andra skapat. Precis så är det här också. Andras symboltärningar kan användas med dina egna tärningar, ibland nyttjar du bara en enda av somliga som någon annan spelat ut, ibland ”lånar” du kanske upp till 5 tärningar i rad för att själv sätta dit en enda, den där sista…

Sex tärningar i någon enskild rad eller kolumn är det maximalt tillåtna. Reglerna säger att man spelar ut sitt bidrag genom att följa antingen tärningars färg eller symboler. Antingen läggs olika symboler (max 6 stycken alltså) intill varandra på rad och då har samtliga tärningar samma färg, eller också spelar du ut tärningar med identiska symboler bredvid varandra och i så fall skall varje symbol ha olika färg.

En utspelad tärning kan såklart förlänga en ensam rad eller kolumn med ett steg men den kan också kanske läggas på ett sådant sätt att den räknas på två ledder, dvs. ingår i både en rad och en kolumn samtidigt. Då räknas tärningen såklart dubbelt. Varje tärning du spelar ut räknas en gång i varje led den ingår i och du får också poäng för allt som hänger ihop åt respektive håll, ja även det som redan lagts ut tidigare av någon och som du således bygger vidare på räknas också. Ett poäng per tärning, räknat åt alla håll…

Kom bara ihåg att ingen rad eller kolumn någonsin kan bli längre än 6 tärningar lång. En sådan längd benämns förresten ”att göra en Qwirkle” och genererar inte 6 poäng till den som så att säga gjort raden komplett utan det dubbla. En Qwirkle ger genast 12 poäng att notera i protokollet för någon spelare och det ultimata vore förstås att med en enda utspelad tärning kunna få den att göra 2 Qwirkles samtidigt, både horisontellt och vertikalt!

Eftersom alla tärningar i alla led alltid måste ha olika symboler och/eller färger enligt gällande regler är det naturligtvis inte alltid det är möjligt att få alla rader och kolumner att omfatta sex tärningar… Det finns möjligheter att avsiktligt spela ut en eller flera tärningar så att det inte går att bygga vidare på en viss enskild rad, eller på andra rader/kolumner i dess närmiljö. Ingenstans får ovanstående regelkrav brytas så matchar inte färger och/eller symboler är raden automatiskt slut, där kan det inte bli någon Qwirkle, där får det bli ett hålrum mellan trätärningarna.

Annars kan man kanske säga att byggandet av en gemensam spelyta oftast blir mer kompakt i Qwirkle Cubes än vad det blir med brickorna i originalet Qwirkle. Här har du dina sex olika tärningar framför dig och i inledningen av ditt drag har du dessutom tillåtelse att kasta om varje tärning en gång för att om nödvändigt försöka få upp mer passande symboler i olika tärningsfärger.

Detta innebär såklart att spelarna rätt ofta har ganska goda möjligheter att faktiskt få upp symboler som kan passa in någonstans, vilket i sin tur innebär fler linjer med många tärningar (för man vill ju ha många poäng!) och därmed färre hålrum och mindre total spelyta.

Hade jag inte redan spelat Qwirkle utan upplevt Qwirkle Cubes som något helt nytt, obekant och originellt hade självklart högsta betyg varit på sin plats. Nu är en jämförelse med originalet oundviklig och då känner jag att jag ändå föredrar den första versionen. Men visst, Qwirkle Cubes är också ett förträffligt spel och vilket man gillar bäst är en smaksak. Det är enbart slump och uppmärksamhet det handlar om. Cubes har tärningar som förvisso visas öppet, men som du kan kasta om. I vanliga Qwirkle döljer du dina brickor och kan inte göra något åt vare sig färg eller symboler som dyker upp, i alla fall inte utan att offra drag på att byta dem, du får spela med det du får.

Har du förresten inte redan läst mina rader om Qwirkle än så gör det, om det nu skulle råda någon tvekan om hur de båda spelen skiljer sig åt. Oavsett version är det i alla fall frågan om ett underhållande spel med enkla regler och spelbitar av god kvalitet.