Quo Vadis? (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 40 senatorer, 62 lagerkransbrickor, Caesarbricka, regler.
Konstruktör: Reiner Knizia

Qvo Vadis? Ja, frågan är berättigad, vart skall du gå, vilken väg skall du ta? Alla vägar bär till Rom men det finns faktiskt flera vägar till toppen. (Och du får aldrig gå bakåt!) Du vill sätta minst en av dina familjemedlemmar i senaten och på vägen dit måste personen samla lagerkransar.

Spelet är slut när senatens fem platser är tillsatta av spelarnas pjäser (med tur och skicklighet tar du kanske alla själv? Nja, det är i sanning riktigt tveksamt). Då vinner den av spelarna vars senatorer på sin resa mot makten samlat flest lagerkransar (olika sådana brickor ger dig 1-5 kransar vardera).

Dessa brickor slumpas förvisso ut blint på olika vägar men vänds sedan så att man ser vad som kan vinnas på respektive väg.

Vägen till senaten går via olika underlydande kommittéer där spelarnas pjäser måste se till att vara medlemmar, för att när tillfället är det rätta ta chansen till avancemang och kliva in i en ny kommitté osv.

När en pjäs (varje spelare sköter åtta sådana och hela spelet gör sig bäst med många deltagare!) gjort sitt första uppdykande i någon kommitté på den allra lägsta nivån, är det sedan ytterligare tre eller fyra steg (beroende på vald väg) till senaten. Längs olika vägar uppåt kan man plocka upp de där brickorna med lagerkransar.

Som du säkert förstått av ovanstående utgörs spelplanen av några olika stora rutor (kommittéer) på olika nivåer, som förstås alla alltid har vägar uppåt, oftast bara en men ibland två. Ja, från somliga kommittéer finns endast en väg vidare, från andra har man ett val att göra, välja endera sträcka uppåt mot nästa kommitténivå...

Varje kommitté har plats för 1, 3 eller 5 pjäser, tillhörande en eller flera spelare.

I sin tur skall en spelare göra endera av tre olika saker;

1. Introducera en ny pjäs i spel, på en ledig plats i valfri kommitté på den nedersta, lägsta nivån.

2. Flytta en senator till nästa nivå, dvs. följa vägen från en kommitté upp ett steg till en ny kommittéruta (med 1, 3 eller 5). På väg uppåt skall man om möjligt förstås plocka på sig en lagerkransbricka också.

Här kommer spelets twist. Man får alltid lämna en kommitté med en plats (dvs. där man varit helt ensam), det är bara att gå vidare uppåt. Att lämna en kommitté med 3 eller 5 platser, ja det är något helt annat.

Du får bara lämna kommittén/rutan/rummet/gemenskapen om majoriteten av personerna röstar ja till det. Och det gäller även om kommittén inte skulle ha alla platser tillsatta! Har du själv alla platserna är det såklart inga problem, men annars måste du förlita dig på välviljan hos dina medtävlare. Minst två av tre röster måste vara positiva till ditt avancemang om du vill lämna en 3-kommitté, det krävs såklart 3 av 5 röster när det gäller den största (5) kommittén!

Finns där inte ens så många pjäser på plats står din pjäs garanterat fastlåst till dess att majoriteten av platserna fyllts, och är det sedan inte med dina pjäser gäller det att hoppas på det bästa, eller tala väl för sin sak inför de övriga. Det är fullt möjligt i detta spel att förhandla, lova stort och hålla löften, eller hålla tunt...
Får du ändå en eller flera röster till hjälp kan där automatiskt finnas en belöning för de hjälpande! Får du dock fler röster än nödvändigt (du får kanske båda två där det räckt med en) är det du som väljer vilken av spelarna som får den ”givna” 1-lagerkransen.

3. Det tredje och sista handlingsalternativet är att flytta på Caesar. Hans bricka ligger på en av vägarna mot senaten och den kan således flyttas till annan väg om så skulle önskas. Där Caesar ligger kan man nämligen inte plocka på sig någon lagerkrans. Hans bricka tar platsen, ligger liksom i vägen för den där lagerkransbrickan. Det är förstås illa.

Å andra sidan möjliggör Caesar att man alltid får lämna den underliggande kommittén utan att behöva majoritet. Det är som att man står i en 1-kommitté, det är med Caesars hjälp bara att kila vidare mot senaten (eller en ny kommitté).

En liten specialgrej kring ovanstående är att somliga lagerkransbrickor (med värde 2) också avbildar Caesar. Det innebär en omedelbar möjlighet att få flytta kejsaren om man tar den brickan.

Quo Vadis? är alltså ett litet spel om majoriteter, om förhandlingar, löften och kanske brutna löften. Det är en anings slump i vart olika brickor hamnar, men de viktiga pjäsplaceringarna och förhandlingarna får du sköta själv!

Ett plus för synnerligen kompakt spelförpackning, enkla regler och kort speltid. Rätt skoj för en stund med många deltagare så att det blir kamp och förhandlingar om förflyttningarna uppåt. Med få spelare sätter väl alla in egna pjäser på många håll och får egen majoritet.