Quixo (Gigamic)


Fakta:
Antal spelare: 2 och/eller 4 deltagare
Ålder: Från 6 år
Speltid: 10-20 minuter
Innehåll: Spelbräde, 25 träkuber, regler
Konstruktör: Thierry Chapeau

Quixo-spelet utgörs av 25 träkuber som placeras ut i fem rader och kolumner på ett bräde. Fyra av sidorna på varje kub är blanka, de båda andra sidorna avbildar antingen en cirkel eller ett kryss. (På sidorna med kryss och cirklar finns också en liten prick placerad lite närmre en av den sidans ytterkanter. Detta är av betydelse vid spel med fyra deltagare, mer om detta längre fram).

De båda spelarna gör upp om vem som skall spela med vilken symbol och så kan tävlingen börja. Det gäller att få 5 lika symboler i rad, 5 cirklar eller kryss (vad man nu spelar med) i rak eller diagonal linje någonstans bland de 5 x 5 träkuberna.

I varje drag skall en kub flyttas och du får bara ta en kub från fyrkantens yttersidor, aldrig någon inne i kvadraten. Kuben du flyttar måste också antingen vara neutral (dvs. ha blank ovansida) eller bära just din symbol (återigen cirkel eller kryss, vilket du nu valt).

När du lyfter upp en kub från en yttersida (eller ett hörn) bildas förstås en hålighet i rutnätet om 5 x 5 kuber. Håligheten måste fyllas så härnäst drar/skjuter du en eller flera andra kuber i rak linje mot hålet du gjort.

Tar du t.ex. en kub mitt på sidan kan du ju välja att skjuta kuberna på höger eller vänster sida om hålet ett steg inåt mot mitten, alternativt skjuta hela raden av kuber från rakt motsatt sida över brädet. Där det nu kvarstår en lucka, det är där du släpper ned kuben du först lyfte bort, nu vriden så att just din symbol visas överst. Du ser såklart gärna att så många av de neutrala kuberna som möjligt kan vridas till att visa din symbol.

På detta sätt turas man om att lyfta bort varsin kub, skjuta en eller flera andra kuber mot hålet och sedan ställa ned den pjäs man först lyfte bort på sitt nya ställe. Så svänger spelet fram och tillbaka tills någon fått sina fem symboler i rad.

Alternativt spelar man ett parti med fyra deltagare. Då spelar man i tvåmannalag och personerna inom laget sitter mitt emot varandra och lagen och respektive spelare gör växelvis sina drag; A1, B1, A2, B2 osv. Ett spel för fyra går till på samma sätt som ovan, men med ett litet tillägg. När spelaren i tur vill flytta en kub med lagets symbol (kryss eller cirklar) är det av betydelse var den där tidigare nämnda pricken finns på kuben ifråga. Spelaren får bara flytta kuben om pricken är vänd mot honom/henne själv.

Med bara en prick på varje kub innebär det såklart att en och samma kub inte är flyttbar av båda spelarna inom laget. Kanske pekar pricken mot en motståndare och då kan träkuben inte flyttas alls, trots att den bär krysset eller cirkel-symbolen. Ja, det beror alltså på exakt hur kuben är vriden om den skall kunna flyttas av en viss lagspelare eller inte alls. Här blir det alltså lite mer att tänka på när man ställer ned en kub i en hålighet. Skall man vrida den så att lagkamraten kan få flytta den i sitt nästa drag eller blir det bäst om pricken vänds mot aktuell spelare själv?

Ja, Quixo får förlängd speltid och blir klurigare med fyra deltagare, men blir inte så där väldigt mycket mer spännande. På tre spelare fungerar det inte alls. Så sammantaget får man väl säga att Quixo är okej men inte mer än så.