Quits (Gigamic)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 8-99 år
Speltid: 10-20 minuter
Innehåll: Spelbräde, 25 träbrickor, 2 set om vardera 5 kulor, 2 set om vardera 3 kulor, regler
Konstruktör: Loris Immordino

I Quits skall du föra dina pjäser (kulor) tvärs över spelplanen till motsatt hörnruta. När en kula hamnar där får den lyftas bort från spelet och du är plötsligt ett steg närmre segern. Först att få bort tre av sina kulor vinner.

Spelbrädet i Quits är en rund träbricka med ett kvadratiskt utrymme i sin mitt. Här i kvadraten placerar man sedan 25 mindre kvadrater i trä (5 x 5 st) och varje liten träbit har en försänkning i vilken det finns plats för en kula att vila.

Målet är att förflytta sig diagonalt över ytan, från ett hörn till det motsatta, men under själva partiet kommer kulorna (och för den delen även de mindre kvadraterna) troligen att röra sig åt alla möjliga håll.

Beroende på antalet deltagare prepareras ett antal brickor med kulor i hörnen och sedan är det bara att börja spela. Man flyttar i sin tur på en egen kula, ett steg framåt eller åt höger/vänster till en intilliggande ledig plats…..
Eller:
låter bli att röra en kula men skjuter istället en hel rad om fem små träkvadrater på brädet ett steg åt något håll. För att detta skall vara tillåtet måste minst en av brickorna i raden just nu husera någon av dina spelkulor. Dessutom måste radens sista bricka vara tom så att du kan ta bort den från brädet, därefter skjuta de resterande fyra brickorna i raden (med ev. kulor på sig) mot håligheten du just skapat, och sedan lägga ned den borttagna brickan på den lediga platsen. På dessa sätt flyttar man enstaka kulor ovanpå brickorna eller såväl kulor som en hel rad med träkvadrater samtidigt. Här blir det nya spelförutsättningar med varje drag.

Ja ibland är det fri passage och lätt att flytta sina kulor framåt på brädet. Ibland blockeras vidare förflyttning på grund av motståndarpjäser och då väljer man såklart att skjuta en hel rad med brickor mot lämpligt håll. Och kommer din (dina) pjäs(er) nu närmre målet innebär det såklart att eventuella motståndare som också flyttats med hamnar längre ifrån sitt……

Ett parti Quits kan vara över på ett par minuter eller innebära ett fasligt långdraget flyttande och skjutande av brickor fram och tillbaka, oftast dock det förstnämnda. Asken anger att spelet är för 2-4 deltagare men det saknar regler för 3 spelare och även om ett parti på så många spelare visst kan funka blir det ändå rätt obalanserat. Någon deltagare måste ju röra sig diagonalt över brädet mot ett, så att säga, pjästomt hörn och bör rimligen få en mer öppen väg framåt. Nej, Quits är bäst för 2 eller 4 spelare och inte ens då är det speciellt spännande. Konstigt hur man kan tycka att något både är för snabbspelat och enformigt långdraget…..