Pünct (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 10+ år
Speltid: 20-40 min
Innehåll: 19 vita och 19 svarta spelbitar, ett spelbräde, regelhäfte
Konstruktör: Kris Burm

Pünct spelas på en 6-kantig, hålad spelyta. Här turas spelarna om att växelvis utföra varsitt drag i syfte att försöka länka samman två motstående sidor (valfritt vilka) på spelplanen med utspelade plastbitar.

Dessa plastbitar, som förresten nästan ser ut som polerad vit eller svart marmor, täcker alla var och en tre hål på spelplanen. Somliga bitar är raka, andra vinklade eller trekantiga och du har 6 stycken av varje sort att tillgå. Alla bitar har dessutom en målad prick på ovansidan Pricken kan väl sägas vara en markör för ett specifikt hål av de tre som brickan ifråga täcker.

(Så de 6 triangulära bitarna är alltså alla identiska, de får ju liksom exakt samma funktion hur de än vrids. Av de 6 raka har 2 pricken för mittenhålet, de övriga fyra bitarna i ena änden. För de vinklade bitarna finns två vardera med pricken för högra, vänstra resp. mittersta hålet. Ja, det var väl alla de kombinationer som finns.)

Spela nu ut en bit i taget och försök få en (mer eller mindre rak, krokig eller rejält förgrenad) linje av sammanhållande, intilliggande bitar i din färg tvärsöver spelplanen, från en sida till den motsatta.

I ditt drag har du två val; att introducera en ny spelbit i din färg på brädet på en ledig yta eller att flytta på en valfri egen redan utlagd. Väljer du att flytta en tidigare utlagd får den röra sig i ett plan i raka (hålade) spelplanslinjer utifrån brickans markerade/målade prick, hur långt som helst över lediga hål. Där du sedan sätter ned brickan får du sedan rotera biten runt den markerade pricken, om du vill. Därefter är ditt drag över.

När en bit väl placerats på brädet är det sedan tillåtet att flytta upp dem en nivå så att de hamnar ovanpå andra pjäser. Den markerade delen av en viss pjäs måste alltid ligga över en spelbit i den egna färgen, men om du sedan vill rotera biten får dess övriga delar täcka motståndarpjäser. En bit som är helt eller delvis övertäckt får förstås inte flyttas och en lång rak bit ligger stadigt om den stöttas i ändarna och kan alltså, så att säga, bygga broar över hålrum……

Pünct presenterar en rätt fräsch spelidé men visst är det synd att spelbrädet bara är av perforerad kartong när pjäserna känns så rejäla och ser så mycket bättre ut. En hård plastskiva eller ännu hellre ett bräde i trä hade varit mumma. Fast då hade det väl å andra sidan varit problem med att få den ihopvikbar…. Som det är nu består en del av utmaningen i att få utlagda brickor att ligga stabilt kvar på sina respektive platser. Pünct är helt okej som strategispel men jag är inte så imponerad att det räcker till mer än en medeltrea i betyg