Principato (Eggertspiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
A˚lder: 10+ år
Speltid: 45-90 minuter
Innehåll: 4 spelbräden, brickor för fält/gårdar (42 stycken), palats/banker (42 st), katapulter (19 st), ledare/soldater (37 st), konstverk (45 st), 40 papperssedlar, 90 träkuber, 110 kort, regler
Konstruktör: Touko Tahkokallio

Greppa ditt spelbräde och placera ut de spelbrickor och små träkuber du tilldelas inför spelstart. Spelbrädet avbildar ditt eget furstendöme (principato på italienska) komplett med stadsmur, citykärna, kyrka, palats och omgivande grönområden.

De gröna brickorna är 6-kantiga, dubbelsidiga och avbildar fält/gårdar.

Fälten innebär +1 grön kub. En gårdsbricka tillåter förvaring av max två gröna kuber.

De gula brickorna är kvadratiska, dubbelsidiga och avbildar palats/banker. (Hm, vad sjutton gör små palatsbrickor här, innanför stadsmurarna där det redan finns ett riktigt palats utmärkt? Mysko.)

Palatsen innebär +1 gul kub. En bankbricka tillåter förvaring av max två gula kuber.

Du börjar med 1 fält, 1 gård, 1 grön kub, 1 palats, 1 bank, 1 gul kub. Placera sedan alltså brickorna på motsvarande fält på ditt bräde, därefter kuber på rätt brickor.

Det hela är tydligt och pedagogiskt. Gröna brickor på gröna fält, med gröna kuber ovanpå somliga gröna brickor (gårdarna). Gula brickor på gula fält, med gula kuber ovanpå bankbrickorna.

Därtill, när spelet kommer igång, kan du lägga runda röda brickor på röda cirklar i stadsmuren, blå rektangulära kulturbrickor (för diverse konstverk, böcker och monument) läggs på motsvarande fält i palatset och så allra sist kan du samla lila kuber i kyrkan. Lila kuber blir jokrar som kan ersätta gröna och/eller gula kuber om du vid tillfälle inte har tillräckligt många.

Nu gäller det att samla brickor och kuber. Brickor kan du samla hur många som helst, så länge de finns tillgängliga. Du får ha fler än antalet markerade fält på ditt spelbräde, men de räcker inte för att alla spelare skall kunna fylla alla sina lediga platser (i alla fall inte i spel med fyra deltagare), så först till kvarn… Kuber vill du också ha många men du får inte ha fler än 3 lila tillgängliga i kyrkan och till de gröna och gula måste du ha plats på dina gröna gårdar och gula banker. Får du någon gång fler kuber än det finns platser att förvara dem på, måste de återgå till det gemensamma lagret!

Sortera spelkorten till tre olika högar, en för respektive spelomgång. Plocka eventuellt bort somliga kort pga. reducerat antal spelare. Tag sedan första kortleken och vänd upp 5-7 kort (fler i spel med många) på rad. De här korten möjliggör olika actions vad gäller att få nya brickor eller kuber i någon form. Om du inte kan få något gratis kommer du att få betala med dina kuber (tagna från gårdar, banker och/eller kyrkan).

Varje spelare startar ett parti med två actionkort på handen. Ett av dem är identiskt för samtliga, kort nummer två är olika för alla. Kort 1 ger dig nya kuber, antingen 2 gula, 2 gröna eller 1 grön + 1 gul.

Kort 2 innebär som sagt olika saker, du kan få offra en grön kub för en gul bricka (palats eller bank), eller tvärtom; spendera en gul kub för en grön gård eller ett fält. Offrar du tre kuber i samma färg kan du ta två identiska brickor.

Sådär, då startar vi. Du skall i din tur göra två saker och det finns tre möjligheter att välja bland. Gör samma två gånger eller välj saker och ordning som du behagar.

1. Aktivera (utför) ett actionkort.
2. Byt actionkort.
3. Ta en lila kub och placera den i kyrkan.

Du börjar alltså spelet med två actionkort på handen. Du kommer aldrig att ha fler men du kan och förväntas såklart att byta ett eller båda kontinuerligt med de 5-7 som hela tiden ligger tillgängliga på bordet och erbjuder nya (eller samma) möjligheter i kommande drag.

Somliga actionkort erbjuder dessutom när du spelat dem en gratis och samtidigt tvingande omedelbar bytesfas. En del kort skall du helt enkelt använda en gång och sedan genast byta till ett nytt. Åter andra kort kostar dig en enligt ovan en action att byta. Så när är det bäst att offra sitt kort, och finns där då något lika bra eller bättre tillgängligt på bordet? Försvinner kanske det där kortet du vill ha i en spelares omgång före dig?

Ja, när du skall byta tar du helt enkelt ett av korten på bordet och byter mot ett av de två du har på handen. När dina två actions är förbrukade skall det första (eller sista beroende på hur ni sitter) kortet i raden utgå ur spel och ersättas med ett nytt från spelomgångens aktuella kortlek. Här kan du alltså se till så att ditt alldeles utmärkta spelkort inte kan utnyttjas av andra. Lägg det bara på platsen för kortet som skall plockas bort från partiet… Fast det gör man ju samtidigt bara om det kort man kan få istället är bra nog!

Ja, i grund och botten är det på ett sätt inte mer Principato handlar om. Använd ett kort eller två för att få fler kuber/brickor. Det är bara att följa illustrationerna på korten, det är tydligt nog, förutsatt att du håller reda på de gula och gröna brickornas olika sidor (och därmed olika möjligheter).

Fast jo, visst är det lite mer än så… Det är inte spelaren med flest kuber eller brickor som vinner spelet. Något klurigare än så måste det såklart vara, och är det också.

Somliga actionkort låter dig inte bara komma åt gula eller gröna kuber eller brickor. Somliga kort låter dig plocka upp runda röda brickor istället. De röda finns i tre olika typer och kommer att placeras på din stadsmur (det finns 18 platser så samla gärna många); katapulter samt dubbelsidiga brickor för militära ledare/soldater.

Katapulter ger dig alltid 1 poäng/bricka när din militära styrka skall utvärderas och det kommer att ske 5 gånger under spelet. En gång när respektive spelrundas kortlek är slut (den allra sista kollen således vid spelets slut) samt via ett par kort slumpvis instoppade i den andra och tredje kortleken.

En mycket stor del av spelet Principato handlar om att vara den som dominerar motståndarna i militär styrka (även om annat också spelar roll, mer om det längre fram).

Nåväl, militär styrka var det ja, och katapulterna bidrar alltså med 1 poäng/styck i varje utvärdering spelet igenom. Samla dessa brickor, spar dem!

Brickorna för militära ledare eller soldater ger också 1 poäng/styck men kräver även en kub placerad på dem också. Du får förvisso när som helst under spelet flytta kuber från dina gröna gårdar, gula banker eller kyrkan för att ställa dem på brickorna för ledare/soldater men väl placerade på de här runda, röda militärbrickorna blir kuberna bundna tills nästa granskning av militär styrka. Och när den sedan skett måste kuberna lämnas åter till det allmänna förrådet!

Brickorna för militära ledare kräver vardera 1 gul kub, soldatbrickorna behöver vardera 1 grön. (Alternativt såklart lila kuber). När det så blir dags att jämföra militära styrkor spelarna emellan får man alltså 1p/katapult samt 1p/bricka för militär ledare/soldat förutsatt att de brickorna har försetts med passande kuber! Sådana brickor utan kuber ger vardera -1 p.

Vilken spelare har nu samlat ihop den starkaste armén? Jämför sinsemellan och fördela poäng (små papperssedlar) därefter. Naturligtvis blir det mest poäng till den här och nu starkaste spelaren men oavsett antal spelare ger sistaplatsen aldrig en enda poäng i den här utvärderingen! Så ansträng dig inte för mycket med att få dessa brickor och kuber om du inte kan vara säker på att bräcka minst en motståndare! Du kan också välja att frivilligt återlämna brickor för militära ledare/soldater om du anser att de mest är till besvär…

När korten i de tre högarna tagit slut och den femte och sista kollen på militär styrka skett är partiet slut, då gäller det att räkna insamlade poäng för att kora en totalsegrare!

Summera alla poäng från papperssedlarna du fått vid de militära jämförelserna.

Addera sedan värdet på de eventuella brickor för konstverk, böcker och monument du förvärvat och lagt i ditt palats på spelbrädet under spelets gång.

Sist och slutligen addera eventuella bonuspoäng! Javisst, varje spelare startar också spelet med två målkort med små bonusuppdrag för troligen mycket viktiga extra poäng i slutet. Här är alla kort olika och dessa kommer såklart att i allra högsta grad påverka din spelstrategi och dina planer spelet igenom.

Får du bonus för många gröna brickor/gula brickor/katapulter/tavlor/monument/militära poängsedlar så är det klart att du kämpar lite extra på dessa områden/med dessa uppdrag.

Gör det dock lite diskret, försök att hålla dina unika mål hemliga så länge som möjligt. Det finns tyvärr bara 8 olika målkort och med två var på handen blir det snart rätt lätt att ändå räkna ut vad var och en jobbar mot… Ja, visst kunde det få ha varit med fler olika målkort i spelet för större variation. Somliga mål är det tyvärr också mycket lättare än andra att lyckas med.

Principato fungerar, inget snack om det. Ett typiskt litet eurospel. Reglerna är kristallklara och spelet lite småklurigt. Men samtidigt lite väl simpelt, rätt slumpstyrt via actionkort och målkort och allra värst; alldeles för repetitivt och med för lång speltid för vad som erbjuds, särskilt med fyra deltagare.

Tyvärr ej heller speciellt symmetriskt med avseende på actionkort och antal deltagare. Du lägger till somliga kort för spel med tre eller fyra spelare, men kanske inte nödvändigtvis extra av de som just du behöver för att lyckas lättare med just dina slumputdelade mål(bonus)kort. Så somliga bonusuppdrag får således helt olika förutsättningar med olika många spelare, andra påverkas inte riktigt i samma grad. Lite knasigt kan jag tycka. Men visst, en svag till måttlig medeltrea kan jag ju bjussa på. Långdragen speltid var främst det som sög musten ur de flesta i ett fyrspelarparti…