Plague Inc. The Board Game (Ndemic Creations)


Fakta:
Antal spelare: 1-4 spelare
Ålder: 14+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 dubbelsidiga spelbräden, 64 smittopjäser, 4 DNA-markörer, tärning, 62 egenskapskort, 49 landskort, 28 händelsekort, bräde för korthögar, poängkort, regelbok + regelark.
Konstruktör: James Vaughan

Vad sägs om att spela som en bakterie eller ett virus med syfte att infektera hela världen? Ja, det kanske inte låter så värst trevligt men nog kan det bli en rätt skojig spelstund tillsammans med vännerna ändå (eller om du nu spelar solo)…

Spela som den obehagliga gula, röda, gröna, blå (eller lila om du har tillgång till 5-player expansion) smittan. Inledningsvis är de alla identiska men ju mer smittsam, motståndskraftig och dödlig du kan göra din smitta desto bättre. Ju fler städer du kan spridas till och ju fler länder som kan duka under av smittan desto större chans att du segrar!

Spelplanen är en världskarta med sex kontinenter; Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Afrika samt Oceanien. Det ryms 3-5 spelkort i respektive område.

Spelkorten är olika länder, naturligtvis hemmahörande i sin passande kontinent. Varje landskort har sedan plats för 2-9 städer. Kortet för t.ex. Island har 2 sådana platser, Kina och Indien 8 vardera, men så är de också riktigt stora länder. I spelet går det således betydligt snabbare att radera ut t.ex. Island än Kina eller Indien. Och vinner du fyra länder av Islands storlek skulle det alltså motsvara ett besegrat Kina/Indien… I spelet alltså. Om det är särskilt verklighetsnära vete sjutton, det är väl ingen exakt vetenskap det här, men ändå, så funkar det i Plague Inc.

Kortet för Ryssland har t.ex. plats för 6 städer, USA 8 och då har USA ändå den dubbla befolkningen och lite till. Ja, det är lite oklart hur de olika länderna viktas inbördes men det får man ta.

Olika länder är sedan kodade utifrån sitt klimat (grovt uppskattat och även det kanske inte helt sant eller exakt alla gånger). De allra flesta länderna är neutrala, men somliga andra märkta som antingen kalla eller varma. Sverige, Island, Ryssland, Chile är exempelvis kalla länder. Egypten, Spanien, Australien och Brasilien är varma. En specifik klimatmarkering gäller alltid för samtliga städer i landet ifråga.

Somliga kort är sedan dessutom märkta med en symbol för flygplan och/eller ankare, signalerande att viss smitta kan spridas mellan olika orter som bär identiska symboler, antingen flygvägen eller via sjöfart.

Ja, det var landskorten det. Personliga spelbräden finns här också, identiska bortsett från färgen. De rymmer alla plats för upp till fem kort för att utveckla din smitta på ett visst sätt och därtill står instruktioner om hur spelordningen går till, vad som sker i varje drag. Klart och tydligt sammanfattat, superbra!

Okej, vi är kanske redo att titta närmre på vilka moment som skall utföras i respektive spelares tur?!

1. Få 1 DNA-poäng för varje land du kontrollerar (dvs. är den dominerande smittan i) Vid likaläge får alla inblandade spelare 1 p/var. Det behöver knappast sägas men spelet vinns av den som samlat flest DNA-poäng.

2. Dra ett nytt stadskort, välj bland tre olika uppvända eller ett dolt. Spela antingen ut det i rätt kontinentområde, eller kassera kortet. Om kortet skall utgå ur spel måste du också genast slänga alla dina smitto-egenskapskort och dra 5 nya.

Skall kortet ut på brädet vill du såklart spela ett landskort som hör hemma i den världsdel där du redan finns representerad så att smittan som är du enkelt kan spridas, alt. bär flygplans- eller ankarsymbol för spridning till annan kontinent (om din smitta nu kan fungera flyg- eller sjövägen). Tänker du kasta kortet tar du såklart gärna ett kort någon annan spelare kan vara intresserad av. Att kasta ett draget landskort är också draget att göra om du känner att du vill ha nya/fler smitto-egenskapskort.

3. Härnäst befinner vi oss i Evolutionsfasen. Betala med dina intjänade DNA-poäng för att få spela ut ett enda smitto-egenskapskort på ditt spelbräde och utveckla därmed just din typ av sjukdom. Små justeringar kostar 2 DNA-poäng, större hela vägen upp till 20+ poäng. Här kan du nu påverka smittsamhet, dödlighet, funktion i kalla eller varma länder eller göra smittan spridningsbar via flyg eller sjöfart.

Ett kort ger någon liten påverkan, ett dyrare kort kanske flera olika effekter eller en starkare sådan. Du har alltså plats för max 5 sådana kort och du kan byta kort när du vill genom att helt enkelt kassera de gamla. De smitto-egenskapskort du har liggande på ditt bräde vid spelets slut ger dig deras inköpskostnader tillbaka i DNA-poäng räknat, så det du betalat för dem är således inte en förlorad investering.

Till saken hör också att spelbrädena erbjuder bonusförmåner i ett par av de fem spelbrädesfälten för egenskapskort, bonussaker du kan utnyttja så länge du inte täckt över fältet ifråga med ett kort. Kanske är bonusdraget så bra att du inte ens vill ha alla platserna fyllda…

4. Dags att infektera städer på spelplanen. Vad har din smitta nått för infektionsgrad? Hur många små plastkuber skall du få ställa ut? 2, 3 eller fler? Fler är såklart oftast bra. Två krav ställs; skall du sprida smitta bortom ditt startkort måste andra länder vara sammankopplade, dvs. antingen tillhörande samma kontinent eller bära motsvarande symbol för flygplan/sjöfart (och i detta fall måste din smitta förstås ha utvecklats på lämpligt sätt). Det andra villkoret är att smittan kan tolerera landets klimat (neutralt, kallt eller varmt).

Ja, ställ ut dina smittohärdar där du finner det lämpligt. Generellt sett vill du såklart vara den dominerande smittan både här och där!

5. Steg fem är Döden. Alla länder som DU nu kontrollerar (dvs. är i ensam eller delad majoritet i) och där samtliga städer också är infekterade (främst eller enbart av dig alltså) skall du kasta tärning för. Slå under eller lika med din smittas dödlighetsvärde för att utrota aktuellt land!

Ja, tärningen visar 1-6 och du börjar med dödlighet 1, så vill du förbättra oddsen för att lyckas bör du alltså göra din smitta mer dödlig. Misslyckas du kan du alltid försöka igen nästa gång, förutsatt att läget är oförändrat – händelsekort spelade av dig eller någon annan kan dock i allra högsta grad påverka situationen.

Lyckas tärningsslaget tas kortets smittopjäser tillbaka av sin/a respektive ägare. Det utdelas även 1 DNA-poäng/pjäs och alla som smittat staden på något sätt får också varsitt Händelsekort. Den som liksom utrotat staden (kastat tärningen) får givetvis stadskortet ifråga också, att spara till slutet för kanske några extra poäng.

Ja, på det här sättet spelar man igenom steg 1-5 i varje spelares tur. Och så håller man på till dess att landskorten tagit slut och det inte går att få ut fler smittopjäser på brädet/slå tärningen eller att någons smitta helt försvunnit från världsbrädet. Flest DNA-poäng vinner som sagt, och i slutet utdelas bonuspoäng till den som har flest pjäser kvar på brädet, utrotat det största landet och flest länder på varje kontinent.

Är det rätt och riktigt att spela spel där man belönas ju mer lidande och död man orsakar? Tja, kanske inte men man skall inte ta allt så allvarligt och ärligt talat är temat lite tunt. Ett spelkort och ett tärningskast och så är plötsligt hela Kina utrotat… Placera ut några plastbitar till, kasta mer tärning och så går Europa under. Det går för snabbt, för enkelt, för att man skall känna att det hela på något sätt skulle vara allvarligt menat, otäckt, verkligt.

Smittan kan byggas upp av små kort för Kramper, Hjärnhinneinflammation, Blindhet, Kannibalism, Blödningar, Organsvikt eller andra fruktansvärt otäcka saker, men inte sjutton känns smittan särskilt läskig för det. Korten liksom bara ligger där och du summerar ihop +1, +1, +1 och får en summa.

Har du korten med texten Vattenburen, Luftburen, Resistent mot värme eller kyla, ser du inte ens döskallesymboler eller de där +1… Nej, det hela låter hemskt värre som ett speltema men blir rätt harmlöst och överdrivet.

Jag skulle önska mer rejäla spelbräden men de är tydliga och snygga, ja alla spelkomponenter är helt okej. Det är dock för mycket av slump och tur för att Plague Inc. skall få ett bättre betyg av undertecknad. Jag hade önskat mer av strategi och taktik, mer att klura på. Som det nu är kommer väl mycket att avgöras av tur med kort och tärningen. Och dina storslagna planer kan lätt omkullkastas av ett oväntat utspelat händelsekort. Och händelsekorten i sin tur är olika kraftfulla, liksom startstäderna.

Det är ju faktiskt rätt stor skillnad på att få börja spelet i Italien med 4 städer och flygplanssymbol eller t.ex. USA med 8 städer och både flyg- & ankarsymbol. Du kan ju sprida mer smitta i USA och samtidigt lättare komma vidare ut i världen. Att sitta med riktigt bra smitto-egenskapskort på handen och sedan tvingas kasta dem för att ditt dragna landskort inte kan spelas ut på brädet är bara ledsamt. Särskilt mycket så när motståndaren sedan drar exakt det kort som denne önskar och behöver och därtill slår ett lyckat dödsslag med tärningen och vinner DNA-poäng och kort när du misslyckats med ditt slag i flera omgångar…

Du kan få bonuspoäng för att ha utrotat det största landet i spelet, men frågan är om det inte är mer värt att istället förstöra flera småländer istället. Varje lyckad utrotning (oavsett landets storlek) ger dig ju ett Händelsekort och dessa är som sagt oftast riktigt värdefulla. De låter dig dra extra kort, byta smittopjäser, flytta dessa, ställa ut fler och mer, komma till nya kontinenter, påverka tärningskast osv. Du kan blockera andras framfart både vad gäller smittspridning och neutralisera andra händelsekort. Ja, de vanliga och mycket tydliga och enkla reglerna kan du få göra avsteg ifrån på olika sätt.

Plague Inc. är ett mycket trevligt, lättsamt spel, trots sitt hemska tema. Lagom kort speltid har det också. Av ovanstående torde framgå att jag inte är så förtjust i slumpinslagen, men å andra sidan uppskattar jag tydligheten i reglerna, enkelheten och det elaka inslaget, ja här gäller det att verkligen jävlas med motståndarna. Ta vara på tillfället när det erbjuds, gör maximalt av allt när du kan, för vem vet när (om?) chansen kommer åter? Låt ingen rusa iväg för långt på DNA-poängslingan, det kan vara svårt att komma ifatt.

Med lite otur kan du också helt slås ut från brädet och tvingas få starta på nytt med en 7-poängs bestraffning. Ouch!

Spelbrädena är vändbara och erbjuder möjlighet att spela antingen som bakterie eller virus (med sina respektive bonusförmågor) och här finns också regler för solospel, det blir du mot PlagueBot! En riktigt tuff utmaning.

Inte alla stadskort kommer med i ett och samma parti så viss variation kommer alltid att erbjudas i parti efter parti även om själva dragen är repetitiva. Kan man leva med stor slumppåverkan i ett spel kan man ge detta ett högt betyg, själv kan jag tycka att hela paketet förtjänar betyget 3,5. Och det måste jag nog ändå avrunda nedåt, detta är lite för lättsamt för min spelsmak, lite för få val och möjligheter, lite för mycket slump. Men jag kommer aldrig att tacka nej till ett parti.