Pictionary (Hasbro/Brio)


Fakta:
Antal spelare: För 3-16
Ålder: 12 år och uppåt
Innehåll: Spelplan, en minuts timglas, 500 ordkort, tärning, 4 spelpjäser, 4 kategorikort, 4 block, 4 blyertspennor

Pictionary är de snabba skissernas spel av texten på spelkartongen att döma. Och det är på intet sätt en missvisande beskrivning. Dela upp er i lag med minst två deltagare i varje och sätt igång. Målet är enkelt; var först med att ta dig runt spelplanen genom att identifiera tecknade bilder.

En spelare i laget drar första kortet, tittar på ordet som anges och skall nu med papper och penna själv börja avbilda just detta ord med en lämplig skiss. Du får rita nästan vad du vill men teckningen får inte innehålla siffror eller bokstäver. Lagkamraterna har nu en minut på sig att avslöja ordet. Ordet kan höra hemma i en av fyra olika kategorier; Person/Plats/Djur, Ting, Aktivitet eller Besvärligheter. Ja, på korten kan det nu stå Ekorre, Sax, Titta, Polyester, Plast, Liv, Hallucinera, Duggregn, Tävla eller något helt annat. Frågan är nu bara hur du skall kunna rita något av detta så att lagkamraterna förstår vilket ord som söks. Ja, så du ritar och de gissar.

Så länge laget gissar rätt inom tidsgränsen får man fortsätta. Man byter då bara tecknare, drar fram ett nytt ord och kör igen. Gissar man rätt på ett ord får man dessutom varje gång kasta en vanlig tärning och flytta framåt motsvarande antal steg på spelplanen, så tyvärr kan en spelomgång vara oerhört jämn med exakt lika många rätta svar mellan lagen, men där några hela tiden slår högre på tärningen och därmed fortare rusar mot mål och segern. Vill man undvika den orättvisan spelar man helt enkelt bara utan tärningskast….

Oftast är det ett lag som är aktivt i en minut (en ritar, lagmedlemmarna tittar och gissar) medan övriga lag tittar på, men allt som oftast dyker symbolen för Alla Tecknar upp vid ett visst ord på korten eller på spelplanen och då är alla deltagare plötsligt aktiva samtidigt. Då ritar en i varje lag samma ord för sina lagkamrater och poängen går såklart till dem som först gissat rätt.

Pictionary är ett festligt ordgissningsspel för, som jag ser det, minst fyra spelare, trots att det står 3-16 spelare på kartongen. Är man bara tre deltagare kan jag tänka mig att en person får teckna massor åt båda lagen och naturligtvis kan man vara fler än 16 spelare också, men då blir det säkert trångt runt bordet och verkligen svårt att se vad som ritas…..