Patrician (Amigo/Mayfair Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10 år och uppåt
Speltid: 50 minuter
Innehåll: Spelbräde, 149 tornbitar, 20 poängbrickor, 55 byggnadskort, regler.
Konstruktör: Michael Schacht

Välj rätt sida av spelplanen utifrån antalet spelare, med fem deltagare finns det en extra (tionde) stad att bygga torn i. Med färre än full styrka (fem spelare) plockas några kort och brickor bort, men allt spelas ändå på samma sätt, bara alltså inte i lika många städer.

Blanda korten, starta med tre byggnadskort på handen, lägg ett uppvänt vid respektive stad och ha resten i en gemensam draghög. Förse varje stad med två olika poängbrickor. Spelet är slut då samtliga spelare använt upp samtliga kort på handen, då vinner den som samlat flest poäng.

Som mest blir det fem steg för varje spelare att genomföra i sin respektive tur, något eller några kan komma att hoppas över om det skulle saknas kort mot slutet av spelet eller ett visst kort sakna lämplig symbol.

Detta är i alla fall ordningen:

1. Spela ett av korten på handen. Lägg det framför dig uppvänt och starta en egen hög med kastade, använda spelkort. Du kommer att vara intresserad av visade symboler (1-2 st.) för den aktuella staden (1 av 9 eller 10 olika), byggnadsvärdet (5, 7 eller 9) för nämnd stad samt den extra symbolen som antingen är ett ansikte eller anger en av två specialfunktioner (flytta takvåning resp. valfritt kort, mer om dem snart).

2. Dags att placera tornbitar, en eller två stycken, utifrån antalet sköldar på kortet du just valt. Skölden/sköldarna bär färg och symbol unik för en viss stad på spelbrädet.

Varje stad har plats för två nya höghus. Tillsammans skall de byggas av det antal byggbitar som också anges på kortet (byggnadsvärdet), varken fler eller färre, så 5, 7 eller 9 bitar får finnas i respektive stad, fördelat på två torn. Med t.ex. 7 bitar kan de fördelas 1-6, 2-5 eller 3-4. Det gäller förstås att kontrollera flest våningar i så många hus som möjligt!

3. Visar ditt spelade kort inte ett ansikte utan symbolen för den ena av de två olika specialhandlingarna (takvåningen!) får du utföra den nu. Kanske. Det ”takvåningen” erbjuder är en möjlighet att flytta den översta tornbiten i ett hus till överst i stadens andra byggnad. Villkoren (3) är att du själv måste ha byggt minst en våning i staden du vill plocka bort takvåningen ifrån, du får inte välja staden du just byggt i med ditt vanliga drag och du kan såklart inte välja en stad vars hus redan byggts färdiga. Kan du inte uppfylla dessa krav just nu går kortets specialfunktion (takvåningen) förbrukad.

4. När du placerat din tornbit (eller två) får du ta det byggnadskort som ligger på spelbrädet intill den stad där du byggt.

Om kortet du spelade ut hade den andra specialsymbolen (valfritt kort) betyder den att du nu istället kan välja att ta kortet från valfri stad, inte nödvändigtvis den där du nu byggt.

5. När kortet dragits fyller man på spelplanen, där man tog ett kort, med ett nytt från den gemensamma draghögen.

Poäng räknas löpande när en stad blir färdigbyggd, dvs. nått det antal sammanlagda våningar som stadskortet anger (byggnadsvärdet). Se efter vilket torn som är högst i staden, samma höjd kan de ju aldrig nå. Den som kontrollerar (bidragit med) flest våningar till det huset tar först en poängbricka, lämpligen den med högst värde!

Härnäst granskas byggnad två, och den som har byggt flest våningar även där tar poängbricka nummer två. Det kan förstås vara samma spelare som för stadens högsta byggnad!

När allt är slut går spelarna dessutom igenom sina egna korthögar, ser efter hur många kort de använt med symboler på ett ansikte. Ansiktena kan vara av tre olika typer, så ansiktskorten sorteras. Det blir 6 poäng per enhetlig grupp av tre ansiktskort. Dessa poäng adderas till de man fått via poängbrickor och som så ofta förr; spelaren med flest poäng vinner!

Patrician är ett lättsamt taktikspel med kort speltid. En helt okej höghusbyggarupplevelse med en mängd rejäla träbitar att stapla (men kanske sällan särskilt högt). Slump finns här i dragna och utplacerade kort. Med bara tre kort på handen, men med 9-10 olika städer att kanske vilja bygga i kan det bli frustrerande att aldrig få de rätta korten, att tvingas se andra spelare bygga färdigt och få poäng för de mest värdefulla städerna utan att kunna göra något åt det. Själv måste man kanske sitta och bara bygga i t.ex. brun stad eller turkos, bara för att det är just de korten man har... Dessutom är man kanske inte alls intresserad av det uppvända kortet man får som belöning heller.

Ja, slumpen i Patrician kan slå lite fel, men samtidigt är detta mycket snabbspelat och skall kanske inte tas alltför allvarligt. Allt eftersom städer blir färdigbyggda kan man bli tyvärr sittande med många kort som blir värdelösa, tyvärr verkar inte reglerna säga vad man skall göra då så något lite får kanske spelarna justera och bestämma själva.