Paris Paris (Abacus Spiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 9+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 80 träkuber, 60 busshållplatsbrickor, 5 linjebrickor, 1 påse, 1 buss, regelhäfte
Konstruktör: Michael Schacht

I Paris finns (troligen lågt räknat) fem olika busslinjer; svart, blå, grön, röd och orange. Varje linje omfattar 8 hållplatser; 3 unika för respektive färg samt 4 korsningar. I en korsning kan två eller fler linjer mötas.

Det säger sig självt att det är mycket folk i rörelse i den franska huvudstaden. Du och de andra spelarna är affärsmän som tävlar om resenärernas uppmärksamhet. Alla vill ni slå upp små marknadsstånd vid hållplatserna, ju fler desto bättre.

Naturligtvis är utrymmet begränsat. Vid korsningar ryms två små marknadsstånd (två från samma spelare eller ett var från två olika spelare), vid mindre hållplatser endast ett. Utplacerade marknadsstånd kan vid en poängräkning av en viss linje kanske ge ägaren flera poäng, så det finns en vinst i att vara tidigt på plats vid hållplatserna.

Å andra sidan är det alltid den senast tillkomna affärsverksamheten som skall ha en plats, så det är fullt möjligt att så att säga tvinga bort en annan spelare som anlänt före dig. Paris Paris kan således vara ett rätt elakt spel som slår hårt mot en eller flera stackare man vill sabotera för.

Eller, ja, så kan det möjligen verka, men… Det finns en spelmekanism som försöker att motverka att någon enskild spelare alltid mobbas ut. Alla marknadsstånd som tvingas bort från brädet läggs i en tygpåse. Denna töms vid spelets slut och skulle där finnas fler pjäser tillhörande en enskild spelare än någon annan får denne spelaren bonuspoäng motsvarande 1p per marknadsstånd i påsen.

Så länge spelarna försöker att sabotera lika mycket för alla råder alltså balans, skulle någon spelare bli av med fler pjäser på brädet än någon annan blir det alltså lika många poäng extra vid spelets slut. Här gäller det alltså att försöka hålla koll på hur många affärsrörelser som gått förlorade för respektive spelare. Det kan vara knivigt och pjäser i påsen kan bli en avgörande faktor när det gäller att kora en segrare.

Spelet i korthet: Hållplatsbrickorna blandas och staplas i högar. I ett fyrapersoners spel bildas 12 högar med 5 brickor vardera. Naturligtvis finns här en bricka för varje hållplats och färg vilket såklart innebär att somliga stationer enbart finns representerade med en enda bricka medan stationen där t.ex. fyra linjer möts finns på 4 brickor (en i varje färg).

I första omgången tar startspelaren en hög med 5 hållplatsbrickor, vänder upp dem och lägger dem vid respektive hållplats. I tur och ordning väljer nu spelarna varsin bricka (hållplats) för att på denna ställa ut ett marknadsstånd i sin spelfärg. Det kan nu t.ex. bli så att spelarna får ut varsitt marknadsstånd på helt olika linjer, placerar flera marknadsstånd på olika hållplatser längs samma busslinje eller rentav att två spelare delar station. (Det är förvisso väldigt sällsynt men fullt möjligt att både 3 eller 4 brickor för samma hållplats kommer upp i samma hög om fem brickor och i så fall är det ju den eller de sist anlända som tar platsen/platserna och tvingar bort en konkurrent.)

En bricka som alla ratat blir kvar till sist. Det är den hållplatsen som nu poängräknas i en liten poängräkning (Small Tour). Den (eller de) spelare som ev. har marknadsstånd vid hållplatsen ifråga får nu 1p per utställd spelpjäs. Finns där ingen affärsverksamhet alls poängräknas den närmast liggande stationen med marknadsstånd.

I nästa runda tar näste spelare i tur upp en hög med fem nya hållplatsbrickor och så fortsätter spelet på samma sätt. Alla väljer varsin hållplats av de tillgängliga för att där ställa ut varsitt marknadsstånd.

Kanske tar man den andra lediga platsen vid en korsning eller den enda lediga platsen vid en mindre hållplats. Kanske tvingar man bort en motspelares pjäs som då åker ned i tygpåsen… En hållplatsbricka blir kvar även denna runda och utlöser en ny poängräkning vid denna hållplats (eller om denna är tom, en närliggande ockuperad hållplats).

Skulle den överblivna hållplatsbrickan (vars hållplats just poängräknats) vara i samma linjefärg som en tidigare överbliven, poängräknad hållplats (svart, blå, grön, röd eller orange), blir det omedelbart dags för en större poängräkning, en s.k. Grand Tour. De ratade brickorna från varje hög i respektive omgång sparas alltså på spelplanen, men när man fått ett par i samma färg kasseras dessa och man poängräknar en hel linje i aktuell färg. Vid Grand Tour startar man i linjens ena ände och poängräknar de fyra korsningar som finns längs sträckningen.

Ett poäng utdelas per marknadsstånd i korsningarna. Dessutom granskas vid den stora poängräkningen också de närmast intilliggande hållplatserna på respektive sida om varje korsning. Har spelaren som har affärsverksamhet i en viss korsning även pjäser vid de absolut närmaste stationerna ger dessa bonuspoäng, 1p per pjäs. Skulle intilliggande stationer ”tillhöra” andra spelare ger de inga poäng. Man måste således vara representerad i korsningen för att ha chans på bonuspoängen. I händelse av en helt tom korsning far bussen bara vidare för att poängräkna nästföljande korsning längs linjen ifråga.

Ja, det gäller att hela tiden granska spelplanen, busslinjesträckningen, hållplatsernas placering och alla spelares utställda marknadsstånd. Försök hålla koll på hur många hållplatsbrickor som kommit i spel för respektive station så att du säkert vet att du står säker, försök komma ihåg vems och hur många pjäser som eventuellt försvunnit ned i tygpåsen. En ensam spelare kan få extrapoäng.

När du sitter sist i ett spelvarv och har två brickor att välja bland, vilken skall du välja för att utlösa en önskad Grand Tour eller undvika en dylik där poängen framförallt ges till motståndarna. Om du spelar tidigt i omgången, vilken specifik station eller linjefärg vill du undvika att en motståndare tar eller ratar? Vad kan du göra som bäst gynnar dig?

Reglerna är enkla och visst handlar det enbart om tur när det gäller att dra fram hållplatsbrickorna i en viss ordning. Exakt hur du utnyttjar ditt drag på allra bästa sätt i varje runda kan dock kräva en hel del tänkande och taktik. Paris Paris är lättsamt men erbjuder ändå ett visst djup. Elakt spel kan slå hårt tillbaka och på det hela taget är spelet helt okej.

Det hade dock inte skadat med lite tjusigare layout, lite skarpare färger på hållplatsbrickorna och andra färgval på spelarnas många byggnader. Hållplatsbrickorna av papp med sin långsmala form bildar inte de mest stabila staplarna vid sidan av spelplanen och framförallt den gula och den träfärgade nyansen på spelarpjäserna blir faktiskt lite för lika varandra på brädet, det kan vara svårt att skilja dem åt. Och varför kunde inte bussen fått vara av trä? Petitesser kanske, men ändå… Medeltrea i betyg.