Paris Connection (Queen Games/Competo)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30 minuter
Innehåll: Spelbräde, 6 skärmar, 198 lokomotiv, 6 förvaringsrutor för lokomotiv, startspelarlok samt regler
Konstruktör: David V H Peters

I din tur, välj mellan att ta 1-5 lokomotiv i en färg från det gemensamma lagret och placera dessa någonstans på spelplanen eller att byta ett av dina egna lokomotiv mot ett eller två nya i en annan färg.

Ja, så mycket mer är det egentligen inte att välja på, men visst finns här ändå saker att fundera kring.

Beträffande alternativ 1, att placera lok på spelplanen:

Skall du välja lokomotiv i blå, gul, röd, lila, svart eller brun färg? Skall du ta ett eller två eller rentav fem lokomotiv från lagret? Ja, det beror ju på vad du vill uppnå och hur du kan eller väljer att placera ut dem på brädet. Med fler lokomotiv på rad ökar möjligheten för just den tåglinjen att kunna nå viktiga städer och därmed få fler poäng, dvs. göra t.ex. blått tågbolag mer värdefullt.

Fast om du å andra sidan placerar tar flera spelpjäser och placerar dem i ett slingrande zickzack-mönster förbi alla poänggivande orter bidrar du å andra sidan till att hålla just det bolaget tillbaka.

Beträffande alternativ 2, att byta ett eget lokomotiv mot ett eller två nya:

Ja, vilket lok vill du byta bort? Vilken färg har hamnat på efterkälken när det gäller att ha dragit in pengar/ökat sitt värde? Vilken eller vilka ligger bra till och kan fortfarande växa? Är det kanske slut på pjäser i en viss färg eller blir det så snart?

Kort sagt, sträva efter att driva en eller flera tågfärger till ett högt värde och se till att ha ägarandelar i dessa! Med andra ord, placera ut flera lokomotiv i lämplig färg och se till att tåglinjerna når viktiga städer så blir just den lokomotivfärgen värd många poäng. Se även till att byta till dig lok i samma färg i handelsmomentet så att du får motsvarande poäng när spelet är slut.

Den vars lokomotivsamling bakom skärmarna har högst värde när en tåglinje nått Marseille eller när lokomotiv i alla utom en färg tagit slut i lagret, vinner Paris Connection. Ja, här gäller det att finna balansen mellan att vilja ta många spelpjäser och förvara dem bakom sin spelarskärm och samtidigt se till att liknande pjäser också ställs ut på spelplanen.

Du får heller inte ha för många pjäser bakom skärmen, då kan det bli riktigt smärtsamt. Det blir hela 20 poängs avdrag för varje lokomotiv utöver godkänt antal du samlat på dig, så tänk noga igenom dina beslut.

Paris Connection kommer med enkla regler (om än med ett avgörande feltryck i de svenska), kort speltid, och är synnerligen repetitivt och plockigt med många små pjäser. Dessutom hyggligt utrymmeskrävande på bordet samtidigt som underhållningsvärdet är högst begränsat. Detta blir mest något man efter ett parti kanske inte direkt är sugen på att spela igenů