Pandemic Iberia (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: Från 8 år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: 7 spelpjäser och 7 rollkort, 69 kort för spelarna (48 städer, 15 händelser, 6 epidemier), 48 infektionskort (för de 48 städerna på brädet), spelbräde, 5 referenskort, 4 sjukdomskort, spelordningskort, 4 sjukhus, 96 smittkuber, 4 forskningspjäser, utbrottspjäs, infektionspjäs, 14 vattenreningsbrickor, 20 järnvägssträckor, preventionsbricka, regelhäfte
Konstruktörer: Jesús Torres Castro & Matt Leacock

Samarbetsspelet Pandemic slog ned som en bomb i spelvärlden. Spelet erbjöd något helt nytt med sitt spännande tema (rädda världen från otäcka virusutbrott), sina relativt enkla regler och med en ständigt skiftande utmaning och varierbar svårighetsgrad. Jag och många med mig blev omedelbart förtjusta i spelet, jag gav det absolut högsta betyg efter några stycken spelade partier (läs min recension på annan plats här på hemsidan). Sedan dess har framgången Pandemic ynglat av sig. Originalet har kunnat byggas ut med flera olika efterföljande expansioner och Pandemic har kommit i olika versioner och varianter. Här har vi således en av de sistnämnda, Pandemic Iberia, en helt fristående spellåda med likartat tema och bekant spelmekanik.

Men om originalet är så bra, behövs då Iberia-versionen? Jo, utan tvekan. Detta är ett givet köp till den som gillat originalet. Pandemic Iberia erbjuder allt det eleganta, det enkla och utmanande från originalet men så mycket mer och allt dessutom snyggare förpackat. Vrid klockan tillbaka 100-150 år och förflytta dig till den stora halvön i sydvästra Europa och du får själva miljön. Bekämpa sjukdom och smittor i framförallt Portugal och Spanien och förflytta dig runt mellan orterna för att hela tiden försöka ligga före eller i alla fall hålla jämna steg med de plötsligt uppblossande utbrotten av smitta. Försök forska fram bromsmedel mot svart, röd, gul och blå infektion och gör det innan halvöns befolkning går under.

Ja, alla deltagare vinner eller förlorar alltså tillsammans. Antingen hittar ni medicin mot samtliga sjukdomar och vinner eller så slutar allt med gemensam förlust för att ni antingen jobbat för långsamt (spelkorten tar slut) eller låtit för många utbrott äga rum (dålig planering kombinerat med lite otur).

Precis som i ursprungliga Pandemic iklär sig varje spelare en unik roll i teamet och får varsin speciell egenskap som möjliggör något slags justering av grundreglerna. I den här versionen kan man spela som agronom, politiker, forskare, doktor, sjuksköterska, järnvägsarbetare eller sjöman.

Hm, tänker du. Forskare, doktor, sjuksköterska, agronom, ja till och med politiker, det låter kanske som fullt rimliga arbeten om man vill förstå och lära sig mer om olika sjukdomar och deras utbredning och behandling, men järnvägsarbetare, sjöman...?

Ja, det är här mycket av det nya med den här Pandemic-varianten kommer in. Det är numera fullt möjligt att utöver rätt långsam förflyttning på land från stad till stad, snabbare kunna röra sig från en hamnstad till en annan någonstans runt halvön (förutsatt såklart att rätt spelkort finns till hands).

Och som en av många olika saker att göra i ens tur, kan man nu under spelets gång låta bygga upp ett järnvägsnät mellan olika orter, som sedan som ett enda drag kan låta dig färdas från en plats till valfri annan i hela nätet.

Så förflyttning kan ske på land via vägar eller längs egenuppbyggda järnvägslinjer, eller till sjöss. Man kan också välja att satsa på att bygga järnvägsnätet, bygga ett sjukhus (ett i respektive virusfärg), behandla sjukdom (ta bort en viruskub från staden du befinner dig i), på ett byggt sjukhus finna mer kunskaper om sjukdomen ifråga (4 x detta behövs för seger), byta information med någon kamrat samt rena vatten. Detta sistnämnda är också något helt nytt med Pandemic Iberia.

Spelplanen är förutom att bestå av en mängd orter sammanbundna med en massa linjer också indelad i flera regioner av högst varierande former. Varje region består av tre eller flera städer och det är linjerna mellan städerna som definierar ytan, inga städer eller linjer/vägar finns liksom mitt i dessa regioner.

Du kan för en actionpoäng (kombinerat med ett offrat spelkort) lägga två vattenreningsbrickor i en region gränsande till staden där du står. Varje sådan reningsbricka skyddar en av regionens städer från en utplacerad kub med smitta av någon sort. Ett klart spännande grepp!

I övrigt är alltså mycket sig likt. En spelare spenderar i sin tur först sina fyra actionpoäng på en eller flera saker att göra av ovanstående (dvs. förflytta sig, bygga sjukhus/järnvägar, forska på en sjukdom osv...). Därefter drar man två nya spelkort och sist i rundan laddar man spelbrädet med fler smittokuber (beroende på aktuell infektionsnivå och eventuella överraskande utbrott!).

Möjligheterna som öppnas upp med framförallt ett högst frivilligt järnvägsbyggande och bruk av vattenreningsbrickor som ett tillfälligt skydd mot infektioner är synnerligen fräscha nya inslag, därtill är illustrationerna riktigt snygga och de individuella rollerna riktigt intressanta och varierade. Kort sagt, Pandemic Iberia är likt originalet men med olika spelnyheter och ett tema motsvarande världen och smittsamma sjukdomar för 100-150 år sedan även något helt nytt och annorlunda.

Direkt ur grundlådan med Iberia-upplägget kommer även två alternativa spelsätt. Det är som om du omedelbart får med dig en expansion eller två!

Spela gärna utmaningen med tillströmmande patienter! Här utökas varje spelrunda med att en smittokub (nu ansedd att vara en sjuk patient) i respektive virusfärg rör sig mot sitt färgmatchade sjukhus (förutsatt att ett sådant är byggt förstås). Patienter som ständigt rör sig kan möjligen nås lättare av spelarna och därmed fortare bli behandlade, å andra sidan kanske de istället rör sig ännu mer bort från dig. Dessutom riskerar förstås sjukhusen att bli översvämmade av många sjuka patienter och ge upphov till nya virusutbrott!

Nytt för detta scenario är också att det från start finns få vattenreningsbrickor tillgängliga, fler kan låsas upp och få användas ju fler sjukhus som byggs. Fast sjukhusuppbyggnad för alltså med sig en ökad patienttillströmning, så... Ja, saker och ting kan alltså vara både bra och dåliga.

Ett annat spelupplägg är den historiska sjukdomsvarianten. Här blir svart smitta malaria, den röda tyfus, den blå kolera och den gula såklart gula febern. Låt nu starta spelet med att en, två, tre eller varför inte samtliga virus och bakterier får bete sig på sitt alldeles unika vis! Modifiera spelet bara lite eller enormt mycket för en än tuffare utmaning (utöver att du såklart alltid kan välja svårighetsgraden på vanligt sätt genom att spela med 4-6 inblandade epidemikort i leken).

För malaria gäller nu att när den här smittan sprids placeras alltid två kuber (istället för enbart en) i en stad på brädet om staden ifråga saknar sådan smitta. Från ingenstans växer nu smittan här i snabbare takt och riskerar att ge upphov till fler utbrott.

För att kunna plocka bort en kub med röda tyfusbakterier krävs nu två actionpoäng istället för en. Det blir således mer kostsamt att rensa brädet på röda kuber.

När blåa kolerabakterier ger upphov till ett utbrott sprids smittan inte bara ett steg vidare till de närmaste städerna, utan till alla orter två sträckor bort (förutsatt att de just nu är fria från kolera). Ett kolerautbrott kan alltså få synnerligen grava konsekvenser.

För gula febern innebär en gul smittokub i en hamnstad att samtliga anslutna andra hamnstäder också smittas lika mycket.

Spela alltså på vanligt sätt där alla spelfärger beter sig likadant eller ge olika spelfärger olika egenskaper. Wow, riktigt nice!

Ett spelat parti Pandemic Iberia blir aldrig som ett annat. Olika smittor sprider sig hela tiden till olika städer var gång, i varierande ordning. Du och kamraterna kan testa olika individuella karaktärsegenskaper hos de personer ni spelar och kortleken kan laddas med olika många epidemikort och olika händelsekort. Ja, eventkorten i Iberia är 15 stycken till antalet. Ni spelar alltid bara med några av dem i ett och samma parti.

Det går som du förstår inte att ge ett sämre betyg på detta än det allra högsta och bästa! Pandemic Iberia är ett superbt sällskapspel för 2-5 spelare!