Pandemic (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: 45 min
Innehåll: Spelplan, regler, 5 pjäser, 6 forskningsstationer, 96 träkuber, 59 spelarkort, 48 infektionskort, 5 rollkort, 4 referenskort samt små runda brickor för utbrott, infektionsgrad och fyra olika botemedel
Konstruktör: Matt Leacock

En pandemi är en världsomspännande epidemi. Här är det fyra farsoter som hotar planeten Jorden. I bortre Asien och Oceanien härjar den röda smittan, i Mellanöstern och östra Europa det svarta viruset. Blå smitta har sin utbredning i främst Nordamerika och Västeuropa medan den gula drar fram i både Afrika och Sydamerika. Kan spelarna hejda smittornas framfart och förhindra att mänskligheten går under?

Antingen finner spelarna en bot mot alla de fyra smittorna och vinner spelet eller också misslyckas man kollektivt. Här vinner alla eller ingen! Detta är verkligen härligt annorlunda. Spelarna måste samarbeta och tydligt kommunicera med varandra samtidigt som man planerar långt framåt och hoppas på tur med korten. Om spelkorten tar slut eller det har blossat upp alldeles för många epidemier så är loppet kört och spelet tar omedelbart slut med ett svidande misslyckande. Det gäller att nyttja sina möjligheter på allra bästa sätt.

Spelarna är alla unika personer i ett smittbekämpningsteam utsänt från CDC (Centers for Disease Control, den amerikanska smittskyddsmyndigheten) i Atlanta, var och en med just sin egen specialfunktion. Alla spelare har möjlighet att utföra samma grundaktiviteter men just de här specialistförmågorna är extra nyttiga. Ni måste nyttja dem vist för att vinna spelet.

Byggnadsingenjören bygger lättast upp nya forskningslaboratorier runtom i världen, läkaren är den som effektivast bekämpar befintlig smitta. Forskaren är den som har bäst möjligheter att finna ett botemedel, samordnaren den som koordinerar allas förflyttningar och kan påskynda resor över världen och undersökaren är den som är snabbast med att sprida ny information mellan spelarna.

Alla funktioner kan vara lika viktiga, men eftersom spelet är för fyra spelare är det alltid en roll som inte medverkar. Det kan bli tufft och kräva många spelade partier innan man får kläm på en smart spelstrategi. Men sedan handlar det förstås också om en gnutta flax med korten.

Spelplanen är en världskarta där ett 40-tal större städer är utmärkta och sammanbundna med varandra. Städerna är alla var och en färgkodade utifrån just det virus som har sitt fäste i det geografiska området, dvs. städer i Afrika är gula, i Europa blå eller svarta osv. Utbrotten av smittor representeras av utplacerade små träkuber i motsvarande färger. Med en liten kub placerad i en viss stad har en sorts smitta blossat upp någonstans, med två likadana kuber är hotet än större och tre kuber är en riktig katastrof.

Spelet börjar som sagt med att spelarna är i Atlanta, USA och med en rejäl bunt smittor ute på spelplanen. Vid start placeras tre viruskuber i vardera tre slumpvisa städer, två viruskuber i tre andra städer och slutligen en kub i tre andra städer. Startläget innebär alltså nio infekterade städer runtom i världen.

Med dragna kort i varje spelares drag dyker hela tiden nya smittor upp på spelplanen. Nya kuber placeras ut och det är alltså spelarnas uppgift att både ta hand om faktiska utbrott och förhindra att de växer och att forska fram ett botemedel genom att samla och byta kort med varandra. Skulle en stad med tre befintliga kuber få ytterligare en har vi ett riktigt farligt utbrott att hantera. Då får omedelbart alla angränsande städer ytterligare en kub vardera och kanske att någon av dem redan hade tre kuberů Ja, då blossar epidemin upp igen och smittar närliggande städer igen osv. i en kedjereaktion... Måtte spelarna hinna rensa bort smittohärdarna och begränsa framfarten med ett botemedel... När dessa epidemier bryter ut slag i slag är spelslutet och därmed ett misslyckande inte långt borta.

Varje spelare förfogar över möjligheten att i sitt drag utföra fyra aktiviteter. Det kan röra sig om fyra identiska saker eller en kombination av det som står till buds av grund- och specialfunktioner. Det kan till exempel röra sig om att förflytta sig ett steg från en stad till en annan, ta bort en viruskub, flyga till en stad på spelplanen, ta emot eller ge en medspelare ett spelkort för att fixa ett botemedel, bygga ett laboratorium osv. Ibland vill en spelare nyttja alla sina drag till att gå fyra steg för att inför kommande omgång ha ett bättre läge, ibland vill man röra sig så lite som möjligt och bara rensa bort kuber.

Ja, sällan eller aldrig har jag och spelgänget testat ett nytt spel där alla blivit så fast och förtjusta direkt. Ett parti blev snabbt ett till och ett till och ett till. Förluster hela tiden! Varje spelmöte sedan dess har resulterat i minst tre partier per gång, men det är okej, speltiden per försök är runt 45 minuter. Nu har vi till slut lärt oss att spela smart nog för att vinna ibland, men vi har hittills inte vågat höja utmaningen över nybörjarnivån. På medelsvår- och expertnivån blandar man in ännu fler epidemikort i leken. Då har man verkligen att bita i! Pandemic är härligt fräscht och annorlunda, ett riktigt kanonspel helt enkelt.

Kommentarer kring 2012 års utgåva, ny version av Pandemic:

Jag tycker bättre om första utgåvans utseende på förpackning och spelplan men spelkorten här är måhända likvärdiga eller bättre, ny layout även på dem. Ett parti Pandemic spelas på samma sätt som beskrivet ovan men till den här utgåvan är viruskuberna numera i plast och har krympt något, i alla fall det sistnämnda är rätt välkommet eftersom det blir trångt i städerna med kuber och spelpjäser. Även spelpjäserna har faktiskt krympt vilket är en annan förbättring.

Spelmarkörer för utbrott och infektioner samt botemedel har gått från att vara av papp till träbrickor och det allra mest spännande i förpackningen är två helt nya roller för virusbekämpare som inte funnits tidigare; nu kan man även spela med en beredskapsplanerare och en karantänsspecialist! Byggnadsingenjören (bekant sedan tidigare) har dessutom delvis fått en ny förmåga.

Eftersom det är här är den nya grundlådan från vilken de nya expansionerna utgår är det bara att införskaffa den här boxen om du tänker bygga ut Pandemic framöver, även om du alltså redan har version 1. Du kommer att vilja ha de mindre pjäserna och de nya rollkorten även om allt annat är sig likt!