Oregon (Lautapelit.fi)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 60 bönder, 50 landskapskort, 21 byggnadskort, 35 byggnadsbrickor, 4 bonusmarkörer, 4 jokermarkörer, 21 kolbrickor, 21 guldbrickor, regelhäfte
Konstruktörer: Åse & Henrik Berg

I Oregon placerar du ut antingen en spelpjäs eller en byggnadsbricka någonstans på spelplanen var gång det är din tur. Spelpjäserna är bönder och här har du 14 stycken identiska pjäser att använda dig av, en femtonde vandrar runt spelbrädet och håller reda på dina insamlade poäng.

Byggnadsbrickorna finns i ett gemensamt lager och omfattar sju olika sorters byggnader. Här finns fyra brickor av vardera sorten; postkontor, hamn, kyrka, kolmila, guldgruva, handelsbod samt tågstation.

Ett spelat parti är inne i sin allra sista runda när någon ställt ut sin sista pjäs, alternativt när 2, 3 eller 4 sorters byggnadsbrickor tagit slut (beroende på antal spelare som deltar).

Ställer du ut en bonde gör du det på en ledig ruta, allra helst intill en redan utlagd byggnadsbricka (eller flera!). Då får du motsvarande brickas/brickors poäng.

Väljer du att ta en byggnadsbricka från lagret för att lägga denna på spelplanen vill du placera brickan intill en eller flera av dina bönder. Då får du också poängen som brickan erbjuder. Men om du väljer brickalternativet och utlagd bricka även hamnar intill en eller flera motspelares utställda pjäser får även de poäng!

Att ställa ut en lagom blandning av brickor och pjäser blir således vägen till framgång, båda behövs för att kunna dra in en försvarlig mängd poäng.

Allt ovanstående kan låta nog så simpelt men naturligtvis är det inte bara att ställa en pjäs eller lägga en bricka där man så vill, nej det finns förstås krav på hur detta får gå till.

I grund och botten är dock alla lediga spelplansfält som alltså saknar andra bönder eller byggnadsbrickor en tillåten plats att placera pjäser och brickor på, men i alla fall byggnaderna måste placeras på något sånär specifika ställen. Byggnadsbrickornas bakgrundsfärg anger i vilken typ av terräng som brickan måste placeras. Postkontoren, hamnarna, kyrkorna och handelsbodarna måste alla placeras på grön mark, ja spelbrädets gräsytor, hamnarna såklart dessutom precis intill vatten!

Kolmilor och guldgruvor måste ligga i bergig terräng, dvs. ljusa områden på spelplanen och tågstationerna måste naturligtvis påträffas i anslutning till de järnvägsspår som löper över brädet.

Men inte nog med detta, det är till stor del spelkort som avgör vilka platser du har att välja mellan, för såväl utställda bönder som byggnader. Här finns landskapskort och byggnadskort att samla på och noga granska.

Spelplanen är uppdelad i ett stort rutnät med fem rader och fem kolumner. Dessa rader och kolumner är alla märkta med en viss specifik symbol motsvarande olika landskapskort. Jag vet inte riktigt vad nybyggare, vagn, lägereld, bisonoxe och örn har med olika landskap att göra men de är i alla fall de fem olika symbolerna för olika landskapskort, rader och kolumner. Ja, varje specifik symbol är således knuten till en rad och en kolumn vardera…

Byggnadskorten avbildar helt enkelt en viss sorts byggnad av de sju olika typerna, ovan angivna.

Spelet inleds med att du och alla andra deltagare har tre landskapskort och ett byggnadskort var på handen. Två kort skall spelas ut och därefter kommer du alltså att antingen ställa ut en bondepjäs eller lägga en byggnadsbricka på spelplanen.

Vill du addera en bonde till spelplanen skall du använda två landskapskort. Din bonde måste placeras någonstans i det område som bildas där rad och kolumn för dina valda landskapskort möts. Spelar du ut 2 örn-kort hamnar bonden på någon av de sex småfält/rutor som utgör skärningspunkten mellan rad och kolumn (maximalt sex platser, eventuella vattendrag i regionen kan minska antalet möjliga platser). Det finns ju bara en örnrad och en örnkolumn på brädet.

Skulle du spela ut landskapskort för t.ex. Vagn och Lägereld får du plötsligt två områden om maximalt sex rutor att välja bland. Med olika landskapskort får du nämligen själv välja vilket kort som skall gälla för kolumnen och vilket som avser raden… Det kan ge dig större möjlighet att få en bonde att hamna intill en passande poänggivande byggnad.

Är det en byggnad du vill spela ut behövs bara ett landskapskort, det andra kortet måste vara ett byggnadskort och detta anger ju alltid exakt vilken byggnad du måste placera ut och på vilken typ av terräng brickan måste ligga. Ditt valda landskapskort anger därmed den rad eller kolumn (här får du själv välja endera) dit brickan måste gå. Det finns lyckligtvis alla typer av terräng tillgängliga inom respektive rad eller kolumn, men platserna kan naturligtvis snabbt försvinna eller vara ogynnsamma för dig att använda.

Du kan självklart inte förvänta dig att du kan spela ut poänggivande bönder eller brickor i exakt varje drag. Ibland måste en pjäs stå eller bricka ligga ensam för sig själv, ett tag i alla fall. Ibland tvingar korten dig att placera en bricka eller pjäs på ett kanske ofördelaktigt ställe, men sådant kan snabbt ändras. Vad som verkar vara en bortkastad pjäs kan snabbt bli många sköna poäng när passande kort dyker upp.

Efter det att du använt två kort drar du nya. Du får fritt välja att dra från högarna med landskapskort respektive byggnadskort men du måste alltid ha minst ett av vardera sorten när du inleder ett nytt drag/har avslutat det föregående.

Ja, det var Oregon det. Välj två av dina fyra kort och ställ därefter ut en pjäs eller lägg en bricka på spelplanen, någonstans rätt fritt valt inom ändå begränsade platser, hehe. Samla ihop så många poäng du kan, dra nya kort och låt näste deltagare spela vidare på samma sätt. Föredömligt enkelt och underhållande. Oregon är ett bra och medelklurigt pjäsplaceringsspel där den som samlat flest poäng vinner.

Poängen ja, hur fick man nu dem?

Jo, en bondepjäs som hamnar intill en utlagd byggnadsbricka får följande poäng utifrån respektive byggnad: Postkontor 3 poäng, Hamn 4 poäng. Kyrkan kan ge 1-8 poäng beroende på hur många bönder som angränsar till brickan oavsett ägare av pjäsen. Att inte vara först till kyrkan kan alltså löna sig, haha.

Att hamna intill Handelsboden ger bara 1 poäng men spelaren får aktivera sin Jokermarkör. Jokermarkören ersätter valfritt Landskapskort i ett drag. Använd en gång på detta sätt är den sedan förbrukad för stunden och spelaren måste återigen aktivera den genom att få en bondepjäs intill en handelsstation.

Gränsar din bonde till Tågstationen får du också endast 1 poäng men får nu aktivera din Bonusmarkör. Bonusmarkören ger dig möjlighet att få göra ett nytt drag, dvs. spela ut nya kort och samla poäng, du kan dock bara använda resterande kort du redan har på handen för ditt andra drag, du får inte dra nya mellan ditt första och ev. andra drag i samma runda. Efter ditt omedelbara andra drag är Bonusmarkören utnyttjad och skall du framöver göra ett nytt bonusdrag måste en ny bonde ställas intill en tågstationsbricka på spelplanen. Att ha både Jokermarkör och Bonusmarkör aktiva samtidigt är förstås extra värdefullt!

För Kol- respektive Guldmila får spelaren dra en kol- eller guldbricka från lämplig hög på bordet. Olika kolbrickor kan ge olika många poäng. I högen ryms små runda brickor med värde 1-2-3 poäng vardera. Motsvarande brickor för guld ger 3-4-5 poäng. Guld är således oftast mer värdefullt än kol! Men det visste du kanske redan…

En bonde på en spelplansruta som angränsar till flera byggnadsbrickor får förstås poäng för dem alla, det är bara att addera ihop poängen.

Ja, det var poängen du får för att ställa ut en bonde intill en viss byggnadsbricka på spelplanen. Detsamma gäller för det omvända, dvs. om du väljer att lägga motsvarande bricka intill en redan utplacerad bonde. Lägg Postkontorets bricka bredvid din bonde för 3 poäng, lägg Hamnen intill för 4 poäng osv. Kan du lägga brickan så att den hamnar intill flera av dina bönder får varje bonde brickans poäng, återigen, det är bara att summera. Kom dock ihåg att i fallet byggnadsbrickutläggning så får även motståndarbönder poäng och ev. aktiveringar av joker- och bonusmarkörer. Så tänk dig för…

Tre egna bönder placerade i grupp tillsammans ger dig 5 bonuspoäng. Så där, då var vi klara med Oregon. Stark trea i betyg.