Orcz (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: Från 12 år
Speltid: 20-60 minuter
Innehåll: 4 spelskärmar, 4 uppsättningar á 10 truppbrickor, 4 x 3 hjältebrickor, 4 slagfältbrickor, 4 krigsherrar i plastfötter, 24 händelsebrickor, 24 slagfältsutmaningar, slavbrickor, häfte med förklaringar till händelsebrickorna, regler
Konstruktörer: Christian T. Petersen & Greg Benage

Ett gäng orcher har slagit sig samman för att bekämpa en gemensam fiende över ett antal bataljer; 4, 8, 12, 16 stycken beroende på antal deltagare och önskad spellängd. Priset som hägrar för seger är ett antal utdelade slavar och sådana kan förstås en elak orch ha stor nytta av. Spelaren som samlat flest slavar när spelet är slut står förstås som segrare.

Innan det blir fråga om de här större striderna är det tyvärr så att orcherna ofta vill slåss sinsemellan. Det kan vara omöjligt att samsas och faktum är att det kanske inte är så dumt att slå ihjäl en del orcher (tillhörande en motspelare såklart!). Visst kanske man skulle behöva deras hjälp i den större striden som väntar, men å andra sidan kan man ju själv vinna större krigsbyte om konkurrenterna är utslagna. Ja, det blir till att försöka överväga för- och nackdelar.

Skall man låta alla som sluter upp för en strid vara med, eller skall man försöka att reducera styrkan i hopp om seger ändå och en egen större bit av kakan?

Varje deltagare sitter med en uppsättning om 13 små pappbrickor tillgängliga. Dessa avbildar orcher med olika förmågor och stridsvärden. (Respektive deltagare har såklart identiska soldater till sitt förfogande, färg och illustration på brickorna kan dock skilja sig åt).

Här finns några bågskyttar, ett kavalleri samt några större råskinn som slåss med svärd/klubba. Lägg till det några speciella brickor för en scout, en shaman och en champion. Dessa tre sistnämnda brickor kan endast utnyttjas en gång vardera under partiet och erbjuder såklart någon form av bonuseffekt som komplement till och variant på grundreglerna…

Enkelt uttryckt kan man väl säga att spelets första moment är att formera trupperna, att para ihop sina olika brickor två och två och lägga ut dem på bordet under respektive slagfältsbricka (4 st) där man anser sig vilja vara med och kämpa. (Det kan som redan sagts bli flera fighter på respektive slagfält i flera omgångar framöver om man så önskar).

Dina brickpar får aldrig innehålla två bågskyttar tillsammans, eller för den delen två kavallerister. Speciella regler gäller såklart för Scouten, Shamanen och Championen. Dina brickor har värdena 1-4 där högre värden såklart signalerar om en starkare, mer kraftfull (och segerviss?) orch.

Turas nu om att spela ut fem par vardera, ett i taget, på valda ställen och under varandra i rad. Första paret hamnar närmast Slagfältsbrickan, de andra därunder. Lägg en bricka i ditt par uppvänd med typ och värde fullt synligt, låt den andra brickan intill i paret ligga med baksidan upp. Lite spänning och osäkerhet skall det väl alltid vara…

När alla spelares par med kämpande orcher lagts ut startar nästa spelmoment, striderna…

Ta hand om alla utlagda par vid ett Slagfält i taget, börja med de sist utlagda, dvs. de längst ned i raden, längst bort från själva Slagfältsbrickan. Låt dess ägare se till att båda brickorna i paret är uppvända, låt spelaren bestämma sig för om denne vill anfalla orchparet som ligger precis före i raden. En orch typ och värde är synlig, den andra är än så länge obekant, nedvänd. (Är det ens egna orcher som ligger framför en vill man såklart inte anfalla…)

Väljer man att avstå från en attack på en motspelare (eller sina egna trupper) läggs brickorna åt sidan i väntan på den större striden på Slagfältet, och ägaren till vad som är nu det bakersta, sista stridsparet väljer mellan att anfalla framförvarande orcher eller stå över… osv…

När en spelare väljer att ta strid med paret precis framför vänds det parets nedvända bricka fram så att båda parens (anfallande och försvarande trupper) två brickor är fullt synliga till sort och styrka.

Låt den vänstra brickan i sista paret anfalla den vänstra brickan i paret framför, gör sedan detsamma med de högra brickorna.

Är de båda kombattanterna av samma typ vinner såklart den med högst värde, i övrigt finns här ett slags sten-sax-påse-moment där kavalleriet slår bågskyttar, bågskyttar slår råskinnen och råskinnen spöar kavalleriet, nu oavsett styrkeförhållandena som anges på brickorna.

Här kan det uppkomma tre olika scenarion. Den attackerande parten kan vinna båda striderna, förlora båda eller så vinner de båda kombattanterna varsin. Förlorande brickor plockas ur spel.

Brickor med segrande krigare stannar kvar i spel och samlar sig för slutstriden på aktuell Slagfältsbricka. Skulle en spelare vinna med båda sina brickor i stridsparet skall förloraren i striden betala segraren en slavbricka.

På detta sätt får spelarna med stridspar på aktuellt ställe besluta sig för att strida eller ej, och sedan spara sina krafter för en stund eller ge sig på ett motståndarpar.

När alla brickor kvar i spel vid detta Slagfält så skall utkämpa slutstriden vänds en bricka upp för att avslöja fiendens styrka. Detta värde skall multipliceras med antalet deltagare i spelet. Därefter måste styrkevärdet på de samlade krafterna (alla spelarnas aktuella orchbrickor) som skall kämpa mot denna fiende vara likvärdigt eller överstiga nämnda summa för att segra.

Vinner spelarnas orcher kampen får spelaren vars orcher har totalt sett högst samlad styrka vs. motspelarna, flest slavar som pris, men måste ge bort ett mindre antal till en eller flera andra deltagare. Skulle spelarnas orcher förlora fighten är det istället spelaren med starkaste truppen som måste betala ett antal slavar som straff.

Och så går spelet vidare, med små och stora strider vid de andra Slagfältsbrickorna också.

Av och till kan man dra fram små händelsekort som på något sätt påverkar spelets grundregler. Det kan röra sig om olika sorters orcher som inte får spelas en viss omgång, kavalleriet kanske inte slår bågskyttarna, belöningen för en seger blir reducerad osv…

På det hela taget är det ett väldigt plockande med små kartongbitar. Lägg ut dem, vänd upp dem, plocka bort dem, igen och igen. Självklart vill du oftast strida, även mot andra spelare och inte bara spara krafter mot den större fighten på Slagfältsbrickan, för vad kan du annars göra?

Sten-sax-påse-styrkeförhållandet känns löjligt enkelt, men samtidigt så pass billigt att det är svårt att se att spelet skulle lyckas intressera och attrahera spelare någon längre tid. Visst kan man fundera en del på hur man på bästa sätt skall kombinera sina brickor i starkast möjliga par vs. framförvarande motståndarorcher, men det är å andra sidan det enda klurande som behövs…

Det bästa med Orcz är nog egentligen de lite småfräcka illustrationerna…