Orangino (Osterman & Westergren AB)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 deltagare
Ålder: 13+ år
Innehåll: 220 egenskapskort i sju färger, 6 x 4 omdömesskyltar, 7 kartor belöningsmynt, regler

Orangino är spelet du plockar fram för att spela med de allra närmaste, familjen, släkten, bästa vännerna. Ja, de du känner allra bäst och de som kan förväntas känna dig själv rätt bra också.

Orangino är ett spel om egenskaper och personlighetsdrag. Här gäller det att känna sina egna olika sidor rätt väl och samtidigt våga kommentera desamma hos dina motspelare. Öppenhet och högt i tak är ett måste om det här spelet skall funka.

Här kan man få oväntade insikter, såväl överraskande positiva såsom oönskade sådana. Här berättar man friskt hur man ser på varandra och lika glad som du kan bli åt att få höra somligt, lika illa kan förstås andra kommentarer landa.

Alla deltagare har hand om fyra olika omdömeskort vardera. De är märkta med siffrorna 1-4 och har i tur och ordning följande text; Stämmer inte alls, Stämmer till någon del, Stämmer i huvudsak samt Stämmer mycket bra.

I varje omgång är en deltagare i fokus. Någon drar och läser upp ett egenskapskort (dessa finns blandade i sju olika färger för egenskaper/personlighetsdrag vagt indelade efter något slags naturliga drivkrafter -gult för energi, grönt för inre balans, lila för andlighet, orange för relationer osv.)

Kortet läses högt för alla och samtliga spelare väljer därefter det av sina fyra omdömeskort som allra bäst passar in på aktuell person och uppläst egenskap.

Några exempel på egenskapskort: Noggrann – Jag är grundlig och omsorgsfull. Sexfixerad – Min tankevärld upptas mycket av sex och erotik. Missunnsam – Jag unnar inte andra att få mer än jag. Tävlingsmänniska – Jag presterar mitt bästa när det är som viktigast. Fantasifull – Jag har en livlig och skapande tanke- och idévärld. Flörtig – Jag skickar lättvindigt ut signaler i erotiskt eller vänskapligt syfte. Generös – Jag delar gärna med mig. (Ja, där kom förresten en egenskap från respektive färgkategori, om nu någon la märke till stora skillnader mellan de olika korten…)

När alla valt omdömeskort vänds de upp samtidigt och därmed står det alldeles klart vad samtliga tycker om person X rörande detta personlighetsdrag, denna egenskap. Exakt hur Noggrann, Sexfixerad, Missunnsam osv. tycker nu dennes omgivning att X är? Och exakt vad har person X valt för omdömeskort själv? Hur väl känner man sig själv?

Spelet vinns såklart av den som känner sig själv bäst, eller i alla fall lyckas ha bäst överensstämmelse mellan sina egna svar och majoriteten av motståndarnas, när de tycker till om ens person.

Mest poäng utdelas såklart till personen i heta stolen om samtliga spelare tycker exakt likadant, något färre om man delar uppfattning med de flesta, än färre poäng eller kanske ingen belöning alls om de flesta eller alla andra har en avvikande åsikt.

Det blir naturligtvis siffran på det kort som visas i flest exemplar som anger poängen. Poängen förresten, de kommer i form av så kallade belöningsmynt av papp i spelkortens olika färger. Du samlar på dig en packe mynt (dvs. poäng) och flest vinner efter ett antal spelade varv eller egenskapskort.

Om man bara vågar utsätta sig för att höra hur vännerna verkligen uppfattar en och själv törs berätta vad man tycker om dem (!) så kan detta vara ett mycket underhållande spel. I händelse av dött lopp, lika ställning mellan två olika uppfattningar blir det såklart diskussion och möjlighet till förklaringar (och kanske röstning) innan eventuella poäng skall utdelas.