One Up (Family Games America)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 20 minuter
Innehåll: Spelbräde, 17 metallkulor i plasthöljen, regler

Det är inte helt lätt att sätta ett samlat helhetsbetyg på One Up. Det beter sig nämligen som helt olika spel beroende på antalet deltagare.

I sin enklaste form (för två spelare) är det ett strategispel, i grunden ett ”vanligt” 4-i-rad-spel med några tillägg som ändå gör det till något helt eget, med fler spelare inträder mer av ett organiserat kaos. Visst är det väl fortfarande ett strategispel men med fler deltagare försvinner alltmer möjligheten att kunna planera för egna och förutse andras drag – och då är det kanske inte så mycket strategi kvar utan mer slump och tur?

Målet är som sagt att få 4 pjäser i sin färg i rad någonstans på spelbrädets 4 x 4 rutor. Alternativt ockuperar man alla de fyra extra fälten som ligger symmetriskt utplacerade utanför denna spelyta, typ i hörnen; ett fält på varje sida.

När ett parti börjar är alla 4 x 4-fält upptagna av pjäser; 4 gula, 4 röda, 4 gröna, 4 blå, oavsett antalet deltagare, de enda lediga fälten är de 4 extrarutorna, som egentligen är fält som vilka som helst…

Nu är det två förflyttningsregler som styr spelet.

1. Alla får alltid flytta alla pjäser, oavsett färg och spelartillhörighet. De egna, fiendens samt även de som kanske inte tillhör någon spelare alls.
2. Antalet steg du får gå/antalet pjäser du får flytta ökar med ett för varje spelvarv.

För spelets allra första drag för varje spelare gäller att man får flytta valfri pjäs ett steg i raka linjer (uppåt, nedåt, höger, vänster) till en ledig ruta. En direkt efterföljande spelare får dock inte genast reversera senast föregående drag gjort av spelaren före.

I nästkommande drag som man får göra går två olika pjäser ett steg vardera, alternativt flyttar man en pjäs två steg… Till nästa runda (osv.) säger reglerna således bara att det som gäller är ”One Up”, ett extra steg eller en extra pjäs.

Det innebär nu förstås tre pjäser som flyttas ett steg vardera eller en pjäs som rör sig över tre fält. Men huruvida det faktiskt är OK att dela upp möjligheterna och gå två steg med en pjäs och ett steg med en annan förklarar inte reglerna. Man har ju då utnyttjat de obligatoriska tre stegens förflyttning, men inte med vare sig en eller tre pjäser… Ja, här blir det lite oklart, som sagt.

Och härnäst får man flytta fyra pjäser eller fyra steg på raken (eller var det nu okej med att röra bara två pjäser som går 1+3 eller 2+2?). Nåja. Hur som helst är det väl så att vid en viss tidpunkt kan någon flytta tillräckligt många steg och/eller pjäser att det går att få sina fyra egna spelpjäser i en rad eller utspridda i hörnen/extrafälten. Och då har såklart den spelaren vunnit.

Det säger sig självt att det är enklare att överblicka möjligheterna med bara två deltagare. Sitter man t.ex. sist i ett fyra-personersparti blir det betydligt svårare att kunna planera något. Många pjäser hinner flyttas fram och tillbaka på ett kanske inte alltid logiskt sätt innan det är din tur igen. One Up spelas på ett snyggt, rejält bräde av trä, med metallkulor i plasthöljen. Materialmässigt går det inte att klaga på detta, men som strategispel betraktat blev i alla fall jag lite besviken och då mest på 3- och 4-personersvarianten.