Oasis (Überplay)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 46-60 minuter
Typ av spel: Tur 4/10, Strategi 7/10, Underhållning 10/10.
Innehåll: Spelplan, 88 terrängbrickor, 54 kort, 62 poängbrickor, 20 spelpjäser, 100 kameler, 5 turordningsbrickor, regler.
Konstruktörer: Alan R. Moon & Aaron Weissblum

Oasis handlar om att erövra ökenområden och ockupera kamelstigar. Ett lättsamt och snabbspelat slumpspel för hela familjen.

Spelbrädet visar tre olika områden att spela ut brickor på (brickorna visar sten, stäpp eller oaser). Spelarens första sten- eller stäppbricka måste placeras intill ett visst områdes kant (stenarna passar vartsomhelst), sedan kan fler brickor av samma sort spelas intill de som tidigare placerats.

Det går också bra att starta nya områden istället för att bygga ut ett redan existerande, men du har endast 4 pjäser till förfogande för detta. Det åtgår en pjäs per terrängtyp och område och du kan förstås mycket väl bli blockerad i ditt byggande och mer eller mindre tvingad att starta på nytt någonstans.

Naturligtvis är det bättre ju större dina områden kan bli. Detsamma gäller även storleken på din sammanhängande kamelkaravan...

Börja med att ta dina 4 pjäser och 20 kameler. Sortera alla brickorna, blanda alla korten. Ge varje spelare 5 kort att ha i varsin hög framför sig. Ingen skall titta på korten utan dra dem blint...

Alla kommer nu att spela igenom två olika faser, igen och igen, till dess att endera av två spelavslutskriterier uppfyllts. Antingen har den sista brickan av någon typ hamnat på brädet, eller så tar en spelare ett Erbjudande som inkluderar åtminstone en ospelbar bricka (ospelbar är den såklart om där inte finns någon tillåten plats att placera den!) Då räknar man poäng och den som fått flest vinner såklart.

Såja, vi börjar med det där Erbjudandet. Alla skall lägga varsitt på bordet framför sig. Ett Erbjudande omfattar 1, 2 eller 3 spelkort. Så vänd upp varsitt och bestäm sedan om det räcker eller om någon vill erbjuda mer. Vänd i så fall upp ett nytt kort och sedan kanske ett till.

Ingen vet ju exakt vilka kort som finns i ens hög så att vända upp ett nytt kan således bli ett jättefint Erbjudande eller ett mindre intressant. Fler kort är generellt bättre än färre för den som nappar på ett Erbjudande.

Erbjuder en spelare 1 kort får man genast dra 2 nya okända att lägga underst i sin hög. Erbjuder man 2 kort får man fylla på med 1 nytt. Erbjuder man 3 kort får man dock inte fylla på med något nytt alls. Man får heller aldrig erbjuda så mycket att man får helt slut på kort.

Härnäst skall varje spelare välja varsitt erbjudande och egentligen aldrig sitt eget. Det är dock tillåtet om det skulle vara det enda erbjudandet som finns kvar.

Spelarna har också varsin spelordningsbricka framför sig. Någon är spelare #1, #2 osv.

Först ut att välja ett Erbjudande är startspelaren. Han väljer någons Erbjudande och denne får då bricka #1 och blir ny startspelare i kommande omgång. Det eller de spelkort man får i Erbjudandet tar man och använder omedelbart, INNAN övriga spelare väljer sina Erbjudanden.

Spelkorten kommer i 9 olika typer, inom en och samma typ kan sedan antalet någonting variera.

Det rör sig om; Placera kamel/er, Placera Oas-, Stäpp- eller Stenbrickor, eller Poängbrickor för Källor, Hästar, Råvaror eller en Helig Sten. Den nionde typen är ett ”Drag 3 kort till botten av din hög”.

Dra kort-kortet är väl rätt självklart. Poängbrickorna av olika typer sparar du framför dig till spelets slut. De kommer att fungera som poängmultiplikatorer, så ju fler du får desto bättre. Saknar du någon typ av dem kan du komma att märka att ett visst område skall multipliceras med noll (0) så att du inga poäng får alls. Så våga bara välja bort sådana brickor om du inte alls bygger motsvarande terräng...

Får du kort som visar kameler skall naturligtvis en eller flera kameler placeras ut någonstans på kamelstigen, gärna intill varandra så långt det är möjligt. Får du terrängkort skall motsvarande bricka (eller brickor) placeras i något område på spelplanen. Krångligare än så är det inte.

När startspelaren valt sitt Erbjudande och använt korten är det dags för nästa deltagare. Ja, härnäst är det spelare 2 som väljer någons erbjudande (av de som finns kvar) och ger på samma sätt bort sin turordningsbricka #2, sedan utför man vad nu Erbjudande-korten visat.

Så går man laget runt till dess att alla fått varsitt nytt Erbjudande, en turordningsbricka och kunnat ta en bricka eller placera någon pjäs på brädet.

Självklart finns det här några brickplaceringsregler, men de är inte särskilt svåra. En spelare får inte bygga ihop sitt terrängområde med någon annans motsvarande terräng. En och samma deltagare kan inte heller bygga ihop två av sina egna områden av samma typ.

Vill man starta fler områden än de 4 olika man har pjäser till kan man välja att ge upp ett gammalt. De brickorna blir då såklart fria för någon annan att ta över, bygga in i sin terräng. Kameler ställs bara en och en på valfri ledig plats.

När allt är slut skall respektive terrängs antal brickor multipliceras med antalet matchande poängbrickor. Du skall kombinera Oasbrickor med poängbrickor för Källor, Stäppen med Hästar, Stenar med Heliga Stenar. Alla områden ger poäng, stora som små, förutsatt förstås att du inte saknar lämplig poängbricka.

Vad gäller kamelerna skall endast spelarens största kamelområde multipliceras med antalet råvaru-poängbrickor.

Oasis ja, det var ju härligt simpelt med enkla regler, om än med blinda bud som alltid lämnar mycket åt slumpen. Det är ju tyvärr också fullt möjligt att bli snuvad på viktiga poängbrickor för att man just när de dyker upp sitter sist i spelordningen, och då blir ju detta ärligt talat kanske inte fullt så skoj.

Nej, mer än medelbetyg kan jag tyvärr inte tänka mig. Komponentmässigt är allt funktionellt men visst är spelkorten rätt trista. Det här är också ett spel mycket känsligt för stötar. En liten knuff kan flytta runt brickor och kameler så att man aldrig får dem tillbaka till rätt platser.