N.Y. Chase (Ravensburger)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 deltagare (fungerar även på 2)
Ålder: Från 8 år
Speltid: ca 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 6 spelpjäser, helikopterbricka, 3 vägspärrsbrickor, 137 biljetter (61 taxi, 47 buss, 24 tunnelbana, 5 svarta), 18 startkort, 2 dubbeldragskort, 3 helikopterkort, 5 färgade kort, loggbok, skärm, regelhäfte
Konstruktör: Projektteam III

En spelare sköter Mr X och låter honom gömma sig på Manhattan i New York, de övriga deltagarna sköter detektiverna som jagar efter honom. Mr X och detektiverna nyttjar buss, taxi och tunnelbana till att flänga runt. Mr X kan dessutom resa med båt på Hudson River, detektiverna har tillgång till en helikopter. Här finns 199 knutpunkter, stationer, där Mr X kan gömma sig och/eller bli fångad på. Respektive spelares startplats slumpas fram med varsitt draget startkort.

Sedan gäller det för Mr X att hålla sig undan i 24 drag. Det är såklart också den tid detektiverna har på sig för att fånga skurken. Antingen vinner Mr X eller också alla detektiverna tillsammans!

Mr X och detektiverna har alla en viss bestämd mängd biljetter till olika transportmedel tillgängliga i spelets början. Nu måste dessa användas på bästa sätt till en välplanerad flykt respektive jakt. Det utdelas nämligen aldrig några nya biljetter under spelets gång. Skulle en viss sorts biljetter ta slut kan såklart detta transportmedel inte nyttjas mer. Det är bara att noggrant granska spelplanen för att se hur alla stationer och linjer hänger ihop. Varje resa med ett visst färdmedel går bara från en station till nästa, med en biljett i taget.

Till skillnad från i spelet Scotland Yard (som är en föregångare till denna version) där respektive detektiv hade sina egna biljetter används de här kollektivt. Behöver en detektiv resa med ett färdsätt för vilket han själv saknar biljetter får ha ta en från kollegorna. Använda detektivbiljetter ges inte heller till Mr X att nyttja så som man gjorde i Scotland Yard.

Mr X kan bara röra sig utifrån tillgängliga biljetter från start, han har dock tillgång till lika många Svarta biljetter som det finns detektiver med i spelet. En Svart biljett kan nyttjas till en resa med valfritt transportmedel. Mr X får också utföra dubbeldrag två gånger i spelet, dvs. flytta två stationer bort på en gång (genom att använda 2 biljetter) om detektiverna skulle komma för nära.

Skulle å andra sidan detektiverna vara för utspridda på spelplanen när de får koll på Mr X (skurken måste visa sig efter drag 3, 8, 13 och 18) får de tillsammans nyttja en helikopter vid tre tillfällen för att luftförflytta en detektiv valfri sträcka. Det kan vara ett bra sätt att dra åt snaran kring Mr X. Varje detektiv har också möjligheten att ställa ut vägspärrar för att blockera en station han just lämnat.

I grunden är detta nästan exakt samma spel som gamla Scotland Yard men med jakten förlagd till New York. De främsta skillnaderna rör kollektiva detektivbiljetter som alltså inte ges till Mr X samt bruket av en helikopter, och båda dessa justeringar gör N.Y. Chase till ett bättre spel än sin föregångare. Dock inte så pass mycket att jag tycker det hela har nått upp till ett medelbetyg. Det är fortfarande för lätt för skurken att hålla sig undan. I väntan på att Mr X skall avslöja sig efter sitt tredje drag är det ju bara frågan om rätt meningslös förflyttning och förstörelse av nyttiga biljetter för detektiverna…