Number MasterMind (Invicta Games)


Fakta:
Antal spelare: 2
Innehåll: Spelbräde, gula plastsiffror i valörerna 1-6 samt svarta och vita markeringspjäser och regler

Precis som i andra MasterMind-spel är det en person som skapar utmaningen för spelare 2. Spelare 2 försöker med logiskt tänkande (och tur?) klura ut lösningen på gåtan och det är spelare 1 som rättar varje försök och erbjuder nya ledtrådar. Den här gången består utmaningen i ett fyrsiffrigt tal som skall avslöjas. Spelare 1 bestämmer talet, spelare 2 skall lista ut vilket det är genom att nyttja de små gula plastsiffrorna som finns i valörerna 1-6, och placera dem som ett fyrsiffrigt tal på spelbrädet. (Lägsta möjliga talet blir förstås 1111, det högsta 6666).

Spelare 1 rättar med hjälp av svarta och vita markeringspjäser. Varje svart pjäs innebär att en siffra i ”gissningen” är korrekt placerad i talet, en vit pjäs innebär att en siffra är med i talet men placerad på fel plats. Skulle spelare 1 rätta med 4 vita pjäser innebär det att talets alla siffror är avslöjade, nu skall ordningsföljden bara ändras. Fyra svarta pjäser innebär förstås att alla siffrorna är rätt och spelet är slut. Ingen markeringspjäs alls innebär att spelare 2 valt helt fel siffror i sin gissning och i nästa försök bör nyttja andra nummer. MasterMind är i originalutförandet med färgade pjäser ett skojigt spel, och ju fler färger desto större blir utmaningen. Här handlar det som siffror 1-6 och utmaningen blir förstås lika stor som med 6 olika färger, men det känns mycket tristare. Dessutom är siffrorna riktigt små, svåra att greppa och i enformigt knallgul färg så visuellt är det ingen fröjd för ögat heller. MasterMind med siffror spelar jag troligen inte igen.