Norenberc: Bonus Townsmen, Essen 2010 (White Goblin Games)


Fakta:
Innehåll: 8 stadsfolksbrickor, regler

Lagom till spelmässan i tyska Essen hösten 2010 blev detta lilla tillbehör till spelet Norenberc tillgängligt. Det handlar om ett litet ark med 8 nya brickor med stadsfolk att blanda in tillsammans med de från grundlådan. Kanske att somliga av dem kommer i spel, det är ju inte alltid att alla brickor används för ett parti…

Här finns 2 ex av Bankiren, 2 ex av Allt-i-allon (med olika värden) samt en bricka vardera för Historikern, Köpmannen, Hertiginnan och Prutaren.

Bankir-brickorna erbjuder 2 mynt extra för vart tionde mynt spelaren redan har och Allt-i-allon (Jack of All Trades) är ett slags universell hantverkare som passar i valfritt gille när det gäller att räkna vem som har majoriteten av hantverkarna i respektive hantverkarskrå.

Historikern ger en spelare möjlighet att byta en gillessköld mot en annan, om man skulle få för många likadana och vill ha olika. (Det vill man såklart, flera olika ger ju mer poäng!)

Köpmannen får extra pengar var gång denne säljer en vara, men tvingas böta 2 VP i slutet av spelet. På samma sätt kan personen som prutar få betala ett mynt mindre för varje köpt vara, även denna förmån till priset av 2 VP vid spelets slut. 2 VP i böter känns som ett högt pris att betala så det gäller att göra det bästa av pengarna man får in eller sparar…

Slutligen Hertiginnan som tillåter en flytt eller ett byte av en utplacerad prestige-sköld (bonussköld) i ett visst gille. Spelaren kan, om så önskas, välja att placera skölden i valfritt gille, undantaget det som just varit utsett som det främsta i föregående runda. Här frångår man alltså grundreglerna som annars säger att prestigeskölden skall ligga i det hantverkarskrå där gillesmästaren med högsta värdet finns.

Norenberc är i grundutförandet rätt välförsett med olika brickor för stadsfolk med olika förmågor och erbjudanden, egentligen behövs väl inte fler personer att hålla reda på. Norenbercs största fel i mitt tycke är ju en lite skev poängutdelning för olika moment och samlingar av diverse brickor.

Kanske kan dessa brickor bidra till att göra ett parti något mer intressant. Bankir-brickorna kan förändra kampen om de 5 VP som utdelas till den som har mest pengar. Allt-i-allon kan du ju addera till den sorts hantverkare där du som bäst behöver förstärkning för att vinna majoritetspoängen. Köpmannen och prutaren ser till att du får pengar till köp av varor så att du kan komma över brickorna för gillesmästarna och få VP den vägen.

Hertiginnan och Historikern påverkar direkt de så värdefulla prestige-sköldarna resp. gillessköldarna och kan jämna ut poängställningen, eller för den delen förvisso få någon enskild person i ledningen att dra ifrån ytterligare.

Med de här figurerna kan faktiskt kampen om värdefulla VP (Victory Points) bli än mer tight.