Neuland (eggertspiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 14+ år
Speltid: 60-120 minuter
Innehåll: Spelyta i 10 delar, tids-/actionlinje i 6 delar, 4 x 8 spelpjäser, 4 x 18 vapensköldar, 4 x brickor för skottkärror, mat, trä samt metall, 4 lathundar, 21 mineraler i tygpåse, 2 spelbräden, 57 byggnader, tidspjäs,
Konstruktörer: Tobias Stapelfeldt och Peter Eggert

Neuland är ett spel om att producera, transportera och optimera, precis som det står i liten skrift under titeln på spelboxens omslag.

Bygg upp en spelyta som ni vill ha den av ett antal sexkantiga fält; mörkgröna områden för skogar, ljusgröna för gräsmarker och gråa för bergstrakter. På dessa olika områden kommer spelarna sedan att spela ut brickor för diverse byggnader inom ett femtontal olika verksamheter. Exakt vad ni kan tänkas vara intresserade av skall jag låta vara osagt men här kan man få ut t.ex. en jakt- eller skogshuggarstuga i skogen eller varför inte en vapensmedja, ett pappersbruk, en kolhydda eller Alkemistens grotta?!

På gräsområden kan ni låta uppföra en farm, en fåraherdes skjul, ett väveri eller något annat och uppe bland bergen faller det sig givetvis lämpligt att placera gruvor och/eller stenhyddor.

Gemensamt för de flesta byggnaderna ni kan välja bland är att de oftast kostar något slags resurs för att få placeras ut på spelplanen, ja det åtgår t.ex. sten eller trä för att bygga respektive fabrik helt enkelt. Med sedan en viss typ av verksamhet väl i spel kvarstår brickan på samma plats spelet igenom och blir därmed tillgänglig för varje spelare att utnyttja framöver om man skulle vilja och anse sig ha råd med det.

De här många olika byggnaderna producerar som du förstår olika resurser och från t.ex. jaktstugan och farmen får du mat och från fåraherdens skjul ull. Stenhyddan ger dig sten, gruvan kan ge dig kol, järn eller silver osv.

Somliga mer avancerade verksamheter kräver också en eller flera resurser som råvara för att något annat skall kunna tillverkas. Med det sagt behöver pappersbruket trä för att du skall få papper och väveriet behöver ull för att skapa kläder. Vapensmedjan utnyttjar kol och järn för att tillhandahålla vapen och matar du inte skogshuggaren får du inget virke osv.

Med ert val av olika verksamheter att inkludera i ett spelat parti bygger ni alltså tillsammans upp själva spelets motor. Bygg t.ex. en jaktstuga gratis vid spelets början. Där produceras alltså mat. Använd sedan maten för att skogshuggaren skall fixa fram virke, trä som sedan används till exempelvis pappers- eller kolframställning eller varför inte som råvara för att få en ny (eller en till likadan) fabrik någonstans.

Ja, hälsa på fåraherden för att få ull. Ullen tar du till väveriet och får kläder, kläderna gör nytta i klostret eller senaten osv.

Klostret och senaten tänker du, vad producerar de? Ja, egentligen ingenting, snarare driver de fram spelets slut, men mer om det senare. Här finns i spelet också, utöver olika brickor för diverse ovannämnda produktionsenheter, brickor för byggnader knutna till vetenskapen, kulturen, politiken, militären och religionen. Därmed kan ditt parti Neuland också tillåta att du bygger och besöker Laboratoriet, Biblioteket, Klostret, Kyrkan, Stadshuset, Slottet etc.

Nu är väl inte reglerna supertydliga tyvärr, men enkelt uttryckt försöker man hålla koll på vad som produceras och vad som skall betalas i form av andra resurser med sina spelpjäser. Ställ ut en pjäs på en ”fabrik” så tillverkas den vara som brickans pil pekar på till höger. Finns där samtidigt (på samma bricka) ett krav på att en viss råvara först måste betalas, dvs. stoppas in i verksamheten, måste du såklart plocka bort en pjäs från en annan bricka där den nödvändiga varan tillverkas.

Ja, alla resurser som produceras står alltså bara angivna på spelbrickorna på spelplanen. Det blir liksom inget plockande med, eller samlande av, små brickor eller träbitar för olika varor. Du kan i princip endast spara en tillverkad vara en spelomgång innan den måste användas eller förloras i och med att den utplacerade pjäsen strax skall plockas bort.

Så Neuland blir därmed ett riktigt tänka-mycket-spel och dessutom tänka-mycket-framåt-spel. Du måste hålla motorn igång, få ut pjäserna för att kunna producera maximalt med vettiga resurser. Samtidigt måste du också ha somliga pjäser redan placerade på rätt ställen att genast kunna plocka bort för att därmed frigöra tidigare tillverkade varor för omedelbar användning. Ja, det blir klurigt det där. Möjligen en liten mardröm att förklara och sedan få grepp om.

Det får ju också alltid endast stå en enda pjäs på varje bricka så är somliga verksamheter/byggnader upptagna av någon är den resursen för tillfället bortom räckhåll. Kanske kan du inte tillverka det där du önskat nu utan måste satsa på att bygga en ny dylik fabrik eller något annat.

Efter det att du i din spelrunda balanserat nyproduktion av varor, betalning för dessa, uppfört ev. nya byggnader på spelplanen och mer skall du, som nämnts, plocka bort dina pjäser som lags ned. De som redan står upp läggs ned och måste användas eller automatiskt försvinna nästa runda. Så går spelet runt, runt i en timme eller två, lite beroende på spelarantal och mängden klurande...

Men vi var faktiskt inte färdiga där, Neuland har fler regler att få grepp om. Jag har t.ex. inte nämnt vapensköldarna som varje spelare har 9-18 stycken av. Dessa kan och skall placeras på de brickor som kommer i spel och är knutna till militären, religionen, politiken etc. Just dessa brickor kräver olika producerade resurser och låter sedan en spelare att släppa ifrån sig 1-4 sådana små vapensköldar. Spelet vinns av den som först lyckats göra sig av med samtliga vapensköldar. Så sätt igång Neuland-motorn, tillverka en massa varor så att olika andra brickor kommer i bruk, så att ni kan tillverka ännu mer och i slutändan betala de varor som Kyrkan, Klostret, Biblioteket osv. efterfrågar och därmed få lämna ifrån dig dina vapensköldar!

Det må låta simpelt nog men är långt ifrån en enkel utmaning. Det här är som sagt ett krävande spel och reglerna kunde ha varit både bättre uppställda och ha erbjudit fler exempel. Ja, och så finns där ännu fler klurigheter. Du betalar inte bara med olika råvaror utan med actionpoäng eller tid också!

Varje drag du gör, varje vara som produceras kostar oftast 1 action eller en tidsenhet också, utöver vad som ovan beskrivits. Du får göra hur många actions/spendera hur mycket tid som helst, förutsatt att din markör inte kommer ifatt en annan central huvudmarkör. Kort sagt, du får inte göra så mycket att din spelpjäs kommer ett helt varv runt spelplanen. Däremot kan du spela din spelfas så att du blir nöjd, avslutningsvis plocka bort en del pjäser, välta andra och konstatera att du har en bit kvar på den där action/tidslinjen och genast få spela igen!

Några små träpjäser i en tygpåse låter dig slumpa fram exakt vad du hittar i gruvorna och några extra små brickor för mat, trä och en skottkärra låter dig göra diverse bonusdrag utan att betala för dem, vid ett tillfälle under spelets gång. Jo, det är mycket att hålla reda på.

Vänta förresten, vi var ju inte klara. Det är även så att man måste hålla reda på avståndet mellan olika resurser och fabriker. Om det som produceras någonstans måste förflyttas långt över spelplanen till det stället där råvaran så att säga skall förädlas kan priset i actions/tid öka. Om du alltså i en fabrik i skogen i spelplanens utkant plockar bort en spelpjäs för att t.ex. frigöra en enhet trä, som du sedan vill använda i pappersbruket som ligger i en annan skog många sexkantiga spelplansfält bort, kan det draget kosta mer, ja, eventuellt rentav så mycket att du inte kan får utföra det!

Håhåjaja, det här var krångligt, väl krångligt att komma in i. Det är inga fel alls på spelkomponenterna men reglerna behöver bli bättre och ju fler som spelar desto mer väntetid blir det. Visst bygger ni på samma landområde men ens speltur är utan direkt interaktion med övriga deltagare, så detta är inte särskilt sällskapligt som sällskapsspel betraktat.

Idén med själva spelmotorn, dvs. få liv i en lång kedja med olika enheter som skapar resurser och använder desamma kontinuerligt är fiffig men nog har den väl förbättrats och förenklats i somliga andra spel sedan detta gavs ut? Allt sammantaget har jag inte tid eller ork att engagera mig i Neuland igen.