Mystery of the Abbey (Days Of Wonder)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 60-90 min
Innehåll: 1 spelplan, 6 munkpjäser, 6 häften med förenklade regler, 1 regelhäfte, 50 ark med misstänkta, 102 kort, 3 tärningar. 1 klocka
Konstruktörer: Bruno Faidutti & Serge Laget

Om man som jag gillar både deckargåtor och sällskapsspel är Mystery of the Abbey ett säkert kort och ett absolut måste. Det är ett spel på temat ”vem gjorde det?” och här finns allt det som gjorde Cluedo till en spelklassiker, och mycket mer än så.

Ett mord har skett i klostret men det är inte så viktigt hur det skett eller exakt var. Här handlar det istället om att lista ut vilken orden förövaren tillhör (Franciskan, Benediktin eller Tempelherre), vilken titel han har (fader, broder eller lärling) och om denne är slätrakad eller skäggig, smal eller tjock och iklädd kåpa eller är barhuvad. Allt för att till slut kunna avslöja det korrekta namnet på den skyldige.

I Mystery of the Abbey finns hela 24 misstänkta personer. Ett identitetskort är vid spelstarten undangömt under spelplanen (detta är såklart mördaren), övriga kort fördelas bland deltagande spelare och på lämpliga platser på spelbrädet.

Spelplanen är ett klosterområde i genomskärning. Du måste förflytta din spelpjäs 1-2 steg var gång det är din tur (under vissa förutsättningar fler steg). Stöter du på en motspelare måste du ställa en fråga till denne. (Har spelaren ett visst personkort på handen? Ett kort på en skäggig person, en smal, en fransiskanermunk? Har spelaren avskrivit fader John som misstänkt osv.) Man har två val när man får frågan: Att vara helt tyst och inte säga ett knyst, eller att högt inför alla besvara frågan sanningsenligt. Väljer man att svara, får man som motprestation ställa en fråga tillbaka som också måste besvaras ärligt.

När du rör dig över spelplanen besöker du sovsalar, kapellet, biktstolar, kryptan, biblioteket osv….Här kan du stöta på motspelare enligt ovan men också få ta del av det specifika rummets ”erbjudande”. Besöker du bikten får du ta ett personkort från handen på den spelare som besökte bikten senast, ta upp det till din egen hand och således kunna avskriva ännu en misstänkt. Detsamma gäller om du gästar en sovsal tillhörande en annan spelare för att snoka lite. Ja även då får du dra ett kort från denne motspelare, men kommer rummets ägare på dig måste kortet återlämnas och du får stå över ett drag. I kryptan kan man få ett kort som ger dig ett extra drag och vem vet vad för hemligheter som kan avslöjas i böckerna i Skriptoriet och Biblioteket? Biblioteket får du bara besöka om du just nu är den spelare som har minst antal kort på handen! Till sällskapsrummet går man om man vill få nyheter från yttervärlden. Här kan alibi ges till en eller flera misstänkta.

När man tror sig ha funnit ett kännetecken på mördaren, ha fått ”en uppenbarelse”, går man till abboten i stora salen och avslöjar detta högt för alla. Detta avslöjande skrivs också ned och stäms av mot mördarens verkliga identitet när spelet är slut. En korrekt uppenbarelse ger pluspoäng, en felaktig minuspoäng. Till stora salen går man såklart också för att avslöja mördaren när man dessförinnan listat ut alla andra kännetecken. En korrekt identifierad mördare ger många poäng och spelet är slut, men totalvinnaren är den med flest poäng. Det innebär att även om någon spelare faktiskt avslöjar mördarens verkliga namn kan någon annan vinna om denne bara varit först med flera rätta avslöjanden kring den skyldiges karaktäristika, dvs. kännetecknen smal-tjock, skägg-slätrakad osv…

Senast vart fjärde drag ringer klockan som kallar till mässa. Då samlas alla spelpjäser på en och samma plats på spelbrädet och spelarna skickar ett eller flera personkort emellan sig för att utbyta information.

Mystery of the Abbey är synnerligen interaktivt, alla spelare är aktiva och deltagande i alla spelares drag. Vilka kort du får dra och väljer att visa, vilka frågor du besvarar och vilka frågor du själv ställer spelar stor roll när det gäller att pussla ihop möjliga ledtrådar till en helhet. Alla spelomgångar blir garanterat olika då alla kort i Scriptoriet, Biblioteket och Klostret inte alltid kommer i spel var gång.

I denna utgåva av spelet inkluderas expansionen The Pigrims' Chronicles, 12 stycken extrakort.