Mykerinos (Ystari Games/Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 30-60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 36 landskapsbrickor, 24 brickor, 100 träkuber, regler
Konstruktör: Nicolas Oury

De rektangulära markbrickorna omfattar alla 3 x 2 rutor. Para ihop dem två och två och lägg ut fyra par att spela med och på i spelets första omgång (säsong 1). Ni kommer sedan att blanda markbrickor och lägga ut 8 nya i spelvarv 2 och 3 för att sedan avsluta spelet med hela 12 brickor (6 par) i spelets fjärde och sista runda (säsong 4).

Spelarna ikläder sig här rollen som arkeologer. På alla dessa olika rutor tävlar spelarna om att utföra utgrävningar. Man eftersträvar såklart att se till att motståndarna inte får utrymme att gräva på så värst många ställen (samtidigt som man själv kan gräva maximalt) och naturligtvis vill man hitta fler värdefulla föremål än sina konkurrenter. Det man sedan faktiskt finner vill man självklart visa upp på museets allra bästa platser!

Varje deltagare förfogar över ett antal små träkuber i sin respektive spelfärg. Dessa kan man i sin tur använda till att utföra en av fyra olika aktiviteter med.

1. Du kan starta en ny arkeologisk utgrävning på en ledig ruta någonstans på en markbricka. Du får placera en träkub på valfritt ledigt ställe.

2. Du kan expandera en existerande utgrävning genom att ta två kuber och placera dem på lediga fält i anslutning till en eller flera tidigare utställda. Du får inte gräva på rutor med pyramidsymboler och ditt byggande sker alltid i raka led, aldrig ställer du ut kuber diagonalt i förhållande till dem du placerat tidigare.

Här gäller det att tänka till så att man alltså försöker blockera för andra, men finns det lediga fält på intilliggande markbrickor (avseende såväl den som sitter i ett par med den man just nu gräver på som ett helt nytt par brickor intill) kan utplacerandet fortsätta över till andra områden. Paren med markbrickor ligger under säsong 1-3 utlagda i formeringen 2 x 2 par.

3. Du kan välja att passa och då är hela det här momentet med att placera ut kuber över för dig under den här säsongen. Eventuella kuber du har kvar sparar du till nästa runda.

4. Du kan från och med säsong 2 be en välgörare om hjälp. Mykerinos fem unika välgörare erbjuder alla just sin speciella assistans att nyttja en gång/säsong (eller faktiskt fler gånger om du samlar flera karaktärskort för respektive figur!)

Mrs. Blackmore låter dig starta en ny utgrävning med 2 kuber, Colonel Tangerine tillåter expansion av en utgrävning med 3 kuber, Lord Lemon ger dig möjlighet att placera en kub på en annars otillåten, blockerad pyramidruta på en markbricka, Sir Brown låter dig placera en kub på ett ledigt gynnsamt poänggivande ställe i museumet. Lady Violet ger dig en extrakub för att starta eller bygga ut en utgrävning.

I tur och ordning genomför spelarna varsitt moment av ovanstående (1-4) i spelvarv efter spelvarv till dess att samtliga spelare valt att passa. Då anses en säsong vara över.

Härmed har det blivit dags att granska resultatet av spelarnas utgrävningar på markbrickorna. För respektive par av dessa brickor granskas förekomsten av utplacerade kuber. Den spelare med flest kuber har tagit områdets förstaplats, näst flest antal kuber har fått andraplatsen osv... (Skulle det finnas spelare med exakt lika många kuber på ett ställe segrar den som först valde att passa i omgången).

Efter varje genomgånget par av markbrickor skall spelarna få sitt pris utifrån sin placering i området. Segraren får först välja mellan att ta kontrollen över en valfri ledig plats i museet eller att förvärva en av de två i paret ingående markbrickorna. Dessa är alla dubbelsidiga och var och en (alla utom en i alla fall!) dedikerade till en specifik karaktär. En vunnen markbricka ger garanterat poäng i slutet av spelet, kan ge omedelbara bonuspoäng när man tagit den samt tillåter i alla kommande säsonger utnyttjandet av karaktärens speciella förmåga!

Här måste man alltså fundera på om en tidigt vald framträdande plats på museet i långa loppet smäller högre än eventuella poäng från brickan och dess tillhörande specialförmåga.

Segraren väljer således mellan en av de två markbrickorna eller en plats i museumet. Den deltagare som tagit andraplatsen får samma val, men har möjligtvis endast en markbricka att fundera kring…

För de deltagare som hamnat på tredje respektive fjärde plats erbjuds aldrig en plats i museet, möjligen kan det dock bli tal om att få en av de eventuellt kvarvarande markbrickorna (vilket då såklart kräver att spelare 1 och/eller 2 valt museet istället för en bricka).

Efter att på detta sätt ha granskat och fördelat priser till spelarna utvärderas därefter de övriga paren markbrickor på motsvarande sätt.

Härnäst är det spelaren som sist passade ut sig från spelets senaste säsong som inleder den nästkommande. Åtta nya markbrickor (eller kanske 12 för den sista rundan) vänds upp och paras ihop och så tar spelet fart igen. Återigen får spelarna ett litet tillskott av nya träkuber och så spelar man vidare med att välja sina drag från de 4 olika tillgängliga tills alla har slut på kuber eller väljer att passa dessförinnan. Har man nu i en föregående prisutdelning kommit över en eller flera markbrickor så kan man nu och framöver alltså vända på dessa för att utnyttja respektive karaktärs specialförmåga för att få ställa ut sina kuber på sätt som erbjuder lite extra jämfört med grundreglerna.

Efter fyra identiskt spelade säsonger (med undantaget att man i säsong 1 inte har tillgång till karaktärernas specialdrag och i den fjärde säsongen gör utgrävningar på en större yta) är det dags att summera sina poäng.

Det är här vunna markbrickor och utplacerade kuber i museet verkligen börjar spela roll. För varje spelkaraktär finns en speciell avdelning i museet där spelarna kan ockupera rum värda 2, 3 eller 5 poäng. Det kan naturligtvis bara finnas en kub på varje ställe så först till kvarn gäller… Har du kuber i t.ex. både 2- och 5-poängsrummet för en viss figur är det bara den högre poängsumman som du framöver skall räkna med, men du måste å andra sidan ha tagit hand om motsvarande 2p- eller 3p-rum för att få ta kontroll över 5-poängaren…

Nåväl, varje vunnet karaktärskort (dvs. varje markbricka från utgrävningarna) multipliceras helt enkelt med den (bästa) poäng din museikub för aktuell person anger. Med kuber t.ex. i 2p- och 5p-rummen i museets salar tillhörande Lady Violet får du 10 poäng om du har 2 stycken Lady Violet-kort (dvs. 5p/st), skulle du endast ha en kub i 2p-rummet är korten värda totalt 4p.

På samma sätt multipliceras alltså ditt antal karaktärskort för varje figur (de 5 olika spelkaraktärerna) antingen med 2, 3 eller 5 (beroende på kubplacering i museet) för att ge dig en totalsumma poäng där deltagaren med mest poäng såklart vinner spelet. Skulle du helt sakna representation i en välgörares avdelning i museet (dvs. inte ha någon kub alls i 2, 3 eller 5p-salarna) är varje kort/markbricka helt enkelt bara värd 1p styck.

Mykerinos är ett förhållandevis lättsmält sällskapsspel, lagom utmanande och underhållande. Visst handlar mycket om tur när olika markbrickor skall vändas upp och paras ihop; hur de ligger i förhållande till varandra, vad de avbildar för antal pyramider, vilka karaktärer de tillhör, hur många bonuspoäng de kan ge osv… spelar såklart roll, men det finns ändå en hel del tänkande och bedömande som måste till.

Var skall du göra dina utgrävningar? Vilket eller vilka karaktärskort ger dig bäst möjligheter framöver och när och var skall du ställa dina kuber i museet?