Mr. Jack Extension (Hurrican)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Speltid: ca 30 min
Ålder: 9+ år
Innehåll: 5 runda spelbrickor i trä med tillhörande klistermärken, 1 barrikad med plastfot, 5 karaktärskort, 5 alibikort, regelhäfte
Konstruktörer: Bruno Cathala & Ludovic Maublanc

Vill du gjuta lite nytt liv i spelet Mr. Jack kommer här fem nya misstänkta mördare.

Grundreglerna är i princip oförändrade men här erbjuds du en möjlighet till ett mer flexibelt startscenario, där spelarna turas om att placera ut de runda spelbrickorna som representerar respektive karaktär. Det är naturligtvis också (till viss del) fritt valbart vilka karaktärer som skall delta i spelet.

Med de fem nya figurerna och de åtta från grundboxen har du nu 13 personer att välja bland. Dock måste Inspektör Lestrade, John Smith och Jeremy Bert (från grundboxen) alltid delta då de är grundligt involverade i spelets upplägg; Lestrade rörande polisavspärrningarna, Smith med gatlyktorna och Bert med brunnslocken. Även självaste Sherlock Holmes skall alltid delta också, så fyra karaktärer är alltid givna, de andra fyra väljer man själv.

Här finns John Pizer, Joseph Lane, Madame, Inspector Abberline och Spring-heeled Man.

Bordellmamman Madame är kanske den minst intressanta personen i sällskapet. Hon förflyttar sig över 1-6 rutor på spelplanen men aldrig via kloakerna.

Anarkisten Joseph Lane rör sig sina 1-3 steg och låter uppföra en barrikad någonstans på spelplanen mellan två vanliga gråa rutor. Barrikaden kan aldrig passeras av någon spelare och därmed begränsas förflyttningen längs gatan ifråga. Två karaktärer på ömse sidor av barrikaden är dessutom inte synliga för varandra.

Inspector Abberline är en frågvis polis. Han går 1-3 steg och förhör folk. Hans ständiga utfrågningar leder till att alla andra pjäser som står på angränsande rutor bara kan flytta sig ett steg bort från honom.

John Pizer är en stor, skäggig, blodig slaktare. Han skrämmer folk. Om John Pizer står intill en (eller flera) andra personer flyr de alltid bort från honom, alltid exakt 3 rutor, utan att passera honom och aldrig via kloakerna. John får gå 1-3 steg i sitt drag.

Den femte och sista figuren är den hoppande brottslingen Spring-heeled Man som verkligen kan skutta runt på spelplanen. Om så önskas kan han gå 1-3 vanliga steg, annars kan hans förflyttningssteg läggas på diverse hopp. För ett ”stegs” förflyttning kan Spring-heeled Man hoppa över ett hinder såsom en byggnad, en lampa eller en trädgård förutsatt att ytan bakom hindret är fri att landa på. (Dock får han inte passera Joseph Lanes barrikad!)

För ett ”stegs” förflyttning kan han också, i rak linje, hoppa över en annan person på spelplanen. Detta sker symmetriskt så om Spring-heeled Man t.ex. har tre tomma fält framför sig fram till pjäsen ifråga, hoppar han sedan lika många steg (3 st.) över och bortom personen innan han landar. Ja, här finns en figur som raskt kan röra sig från spelplanens ena sida till den andra om man nyttjar hans förmåga maximalt.

I den här expansionen kommer alltså regler och materiel för fem nya figurer; 5 spelpjäser med tillhörande klistermärken, 5 personkort, 5 alibikort samt en barrikadpjäs i plastfot. Kanske inte så värst mycket saker i en förhållandevis stor låda men tillräckligt för att erbjuda en mängd olika nya spelpartier och olika svåra utmaningar. Gillar du Mr. Jack är detta ett givet tillägg att införskaffa.