Mimic (Funmaker Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-3 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 20-30 minuter
Innehåll: 45 Mimic-kort, 6 startkort, 15 poängkuber, 15 kraftkort, regler
Konstruktör: Doug Cook


Börja med att placera ett startkort på bordet framför spelarna. Blanda och lägg ut Mimic-kort uppvända på startkortets alla fyra sidor. Blev det inte olika kort i spelets alla tre färger (rött, blått och grönt) runt startkortet dra nya tills alla färgerna finns representerade. Ge varje spelare 5 Mimic-kort.

Mimic-korten kommer som sagt i tre olika färger. Här finns 15 kort i varje färg och med 5 olika illustrationer, dvs. totalt 3 kort med identiska illustrationer i respektive färg.

I din tur skall du spela ut två kort. Spelets syfte är att skapa poänggivande set om 4 kort i samma färg, bestående av 2 olika par, som strålar ut i rak linje från ett startkort. (Under spelets gång kommer fler ”startkort” att få läggas ut). Ditt set kan ha de fyra korten i paren i valfri ordning, 1:1:1:1, 1:2:2:1, 1:1:2:2. Den maximala tillgängliga spelytan omfattar utlagda kort tre platser bort åt alla håll från det allra första startkortet, spelytan blir därmed en max 7 x 7 kort stor fyrkant.

Först spelar du ut ett kort från handen. Om detta med rätt färg och en lämplig illustration avslutar ett set någonstans på spelytan placerar du en av dina poängkuber på setets sista kort. Därefter spelar du ut ett till Mimic-kort av dina tillgängliga, antingen på föregående setbygge (om det inte är avslutat), ett annat set någonstans eller skapar ett nytt. Du kan således avsluta både ett och två set med dina utspelade kort och därmed få ut flera poängkuber på spelytan i samma omgång.

I samband med att du får ut din första poängkub i respektive omgång får du också placera ut ytterligare ett ”startkort” någonstans på bordet, intill ett Mimic-kort. Nya startkort ger förstås nya möjligheter att bygga ut nya set åt olika håll. Även om du avslutar två set och placerar ut två poängkuber i din omgång är det endast ett nytt startkort du får introducera i samma runda.

Eftersom ett set i grunden skall gå 4 kort i rak linje ut från ett startkort och det t.ex. bara finns plats för 3 kort i rak linje ut från det allra första startkortet är det givet att dessa set under vissa förutsättningar får böja av. I kontakt med ett startkort, ett Mimic-kort med en poängkub på sig, eller spelytans yttre kanter, viker setet av i rät vinkel, 90 grader. På så sätt kan seten faktiskt växa fram i både räta linjer och med sicksack-mönster.

När du använt dina två kort är det dags att fylla på handen igen. Dra nya kort från draghögen och/eller plocka dem från de tre uppvända som alltid ligger bredvid spelplanen.

Till allt ovanstående kommer Kraftkorten, the Power Cards… De finns i rött, gult, grönt och blått och varje spelare har totalt 5 kraftkort till sitt förfogande, 2 röda och sedan ett vardera i de andra färgerna. Dessa kan utnyttjas när som helst (och hur många som helst) i den egna turen och spelas utöver de vanliga 2 utspelade Mimic-korten, men när ett kort är använt utgår det såklart ur spelet.

Med ett rött kraftkort får du avlägsna valfritt Mimic-kort från spelytan som inte har en poängkub på sig och därmed skapa ledigt utrymme.

Det gula kraftkortet låter dig, precis som det röda, plocka bort valfritt ledigt Mimic-kort från spelet, men inte för att kasta det utan för att genast använda det själv på annan plats. Därmed kan man säga att du får spela ut 3 Mimic-kort i din tur.

Tre valfria kort från handen är annars vad du får spela ut när du väljer att använda ditt gröna kraftkort. Se bara till att fylla på din hand med lika många sedan…

Blått kraftkort tillåter dig att avsluta, och därmed göra komplett (och få ut en poängkub), ett kortset trots att det bara omfattar 3 kort, dvs. ett och ett halvt par.

Spelet slutar när någon spelare fått ut sin allra sista poängkub och denne blir då vinnaren. Alternativt är spelet slut när ingendera spelaren kan spela nya Mimic-kort så att nya set skapas och då vinner den som fått ut flest poängkuber på bordet. Man har tillgång till 5 eller 6 poängkuber var från start beroende på om det är 3 eller 2 deltagare.

När jag läste reglerna tyckte jag först att Mimic verkade hur mysko och krångligt som helst. Efter ett par regelgenomläsningar och ett första parti blir allt snabbt rätt självklart. Det blir en tajt kamp på en begränsad spelyta och det gäller att inte glömma bort att använda sina mycket värdefulla kraftkort. En positiv liten överraskning, helt enkelt.