Milestones (Pegasus Spiele/eggertspiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: 60-90 minuter
Innehåll: Spelbräde, 4 personliga spelbräden, 4 spelpjäser, 4 poängpjäser, 35 arbetarbrickor, 21 täckbrickor, 24 mynt, 48 varor, 12 mjölsäckar, 48 vägar, 24 milstenar, 12 hus, 12 marknadsplatser, 15 bonusbrickor, regelhäfte
Konstruktörer: Stefan Dorra & Ralf Zur Linde

På ditt alldeles egna lilla spelbräde kommer din spelpjäs att röra sig runt, runt över 12 olika fält, igen och igen. Pjäsens stopp på olika rutor verkställer såklart genast motsvarande effekter; låter dig få en viss typ av resurs, bygga något på det större gemensamma brädet, växla kuber och mynt mot varandra eller köpa en arbetarbricka att lägga på ditt lilla bräde.

Fyra av de tolv fälten att gå till på det egna brädet är identiska för alla spelarna, övriga åtta kan du designa lite som du vill. Dessa åtta, i den mån du vill använda dem alla, kommer också säkerligen att varieras, bytas ut och ändras under spelets gång.

De åtta fälten rör, om de används, upp till fem olika typer av arbetare, där var och en förstås ger dig en specifik typ av resurs; sten, trä, sand, spannmål eller pengar. Vill du t.ex. ha massor av pengar skall du såklart fylla så många av de åtta platserna som möjligt med ”penga-arbetaren”, satsar du på att samla trä blir det en annan arbetare osv. Mixa och matcha din ”laguppställning” som du vill, utifrån de arbetarbrickor som du har och de som kan köpas och komplettera eller ersätta befintliga. Javisst, köper du en ny arbetarbricka kan den läggas bredvid de redan ägda, eller ovanpå desamma. Hamnar den helt eller delvis ovanpå andra tappar såklart de underliggande täckta brickorna sin funktion.

Arbetarbrickorna som du får från start och senare köper nya är alltid dubbla, dvs. täcker var och en två av dina åtta arbetarfält på spelbrädet. Här finns nu alla möjliga kombinationer av två olika arbetare, eller rentav två identiska bredvid varandra. Brickorna är också siffermärkta med siffror från 1-8. Lägg dem gärna i stigande sifferordning på ditt bräde för ett bonusmynt senare...

Ja, dina arbetare ger dig alltså resurser, ett besök på de fyra andra platserna låter dig göra något annat.

I handelshuset kan du först av allt få det där bonusmyntet om dina arbetarbrickor ligger i en passande sifferordning. Sedan kan du fritt utföra det du vill av de tre andra saker Handelshuset erbjuder, ja, gör vad du vill i valfri ordning så länge du har resurser att betala med.

• Betala två mynt och köp dig genast en av fem uppvända dubbla arbetarbrickor, placera ut den där du vill på ditt bräde.
• Betala två mynt och få en resurs (ej mynt) av valfri typ. Med andra ord en liten kub motsvarande trä, sten, sand eller spannmål.
• Lämna in två valfria resurser (varukuber) i utbyte mot ett mynt.

Ja, här i Handelshuset har man en sista chans att se över sina resurser inför ett kommande bygge på det stora spelbrädet.

Nästa fält att besöka är nämligen att anse som typ Byggministeriet. Det ger dig möjlighet att på tre olika sätt uppföra något på den gemensamma spelplanen för att samla poängen som skall ge dig segern. Som tidigare gäller att du gör det du kan och vill så länge du lämnar in relevanta varukuber.

• Lämna in en vit kub (sand) och en grå kub (sten) och bygg genast två vägsträckor, med en tillhörande milsten mellan dem. Milstenen ger dig ett antal poäng (som du förstås samlar för seger) beroende på var den hamnar. Alla framtida vägar bygger vidare på slutet på en tidigare placerad väg, eller utgår från en marknadsplats (mer om dessa strax).
• Lämna in en vit och en brun (trä) kub för att få placera ut en marknadsbricka någonstans, i slutet på en väg eller på ledig plats mellan vägsegmenten. Marknadsplatsen ger poäng på samma sätt som milstenen, men låter nu vägbyggandet förgrena sig.
• För en brun och en grå resurs kan du bygga ett hus intill en väg någonstans. Även det ger förstås ett visst mått av poäng.

Här är det förresten kanske på sin plats att säga något om det stora spelbrädet som alla vill bygga på. Det är avlångt och indelat i en mängd triangulära fält. Vägar byggs längs linjerna, milstenar och marknadsplatser placeras i trianglarnas hörn och hus byggs givetvis inne i en triangel. Alla hörnen har ett siffervärde 1-5 angivet och en placerad milsten/marknadsplats ger förstås ägaren poäng motsvarande siffran som täckts. För ett hus får man istället poäng för summan av alla just nu lediga hörn i aktuell triangel, vilket såklart ofta blir mer än vad en milsten eller marknadsplatsen kan ge.

Fält 11 av 12 eller det tredje av de fyra som alla har gemensamma är kvarnen. Här kostar det två gula kuber (spannmål) för att få en liten spannmålsbricka att lägga på en marknadsplats. Du får då ett mynt samt poäng motsvarande två valfria lediga triangelhörn i närheten. En marknadsplats som ligger en bit inne på spelplanen servar ju faktiskt sex intilliggande trianglar. Här kan du alltså komma upp i tiotalet poäng i ett drag, plus ett mynt. Personligen tycker jag dock att de gula arbetarna och just det här momentet kanske är spelets svagaste, det minst intressanta. Kanske för att det krävs många marknadsplatser och samtidigt lediga hörn för att ge de där poängen och brädet tenderar att snabbt få de värdefullaste platserna fyllda med milstenar... Dessutom måste ju hela tiden en arbetare offras, så varför inte en gul...

Hm, vad var nu det där, tänker du, offra en arbetare? Jo, vi är nu framme vid det lilla spelbrädets allra sista fält, även det ett som alla har. Det är så att säga brädets, förflyttningsvarvets sista fält. Eller ja, du kan förstås börja och sluta var du vill, men när du anlänt till detta fält, Slottet, måste du stanna.

Så skall du förbi och vidare mot arbetarna och resurserna (igen?) måste du förbruka ett drag här. Ja, på Slottet skall man alltid stanna! Har du inte redan gjort av med dina mynt och små kuber (dvs. precis byggt något) är tiden kommen att rensa bort överskottet. Jodå, har du fler varukuber+mynt än totalt 3 enheter, förlorar du allt därutöver. En bister verklighet. Så se till att fa ut max av det du har!

Du måste dessutom täcka över och därmed kassera (dvs. offra) en av dina arbetare. Ja, nu finns där ett ställe färre att gå till för att få mynt eller kuber. Vilken resurs kan du just nu tänka dig att avstå ifrån? (För mig har det oftast blivit just gul arbetare, spannmålsmannen).

Du skall i din speltur flytta din runt-runt-vandrande spelpjäs till två olika rutor medurs på ditt bräde, och utföra (eller välja att avstå) delar (eller allt) av de båda platsernas möjligheter. Släng därtill in det faktum att du kan få mer än en kub i ett steg genom att alltså ha många likadana arbetare i din egen slinga och förflytta dig en lång sträcka, dvs. ta ett stort kliv på brädet till sista arbetarbrickan i samma färg. Du kommer å andra sidan allt närmre Slottet där du måste stanna och kanske kasta bort somligt...

Ja, släng in ett drygt dussin bonusbrickor som ligger på somliga platser på det gemensamma stora spelbrädet och du har i princip nu kännedom om allt i spelet Milestones. När någon spelare passerat ett visst antal poäng på poängbrädet (olika många beroende på antalet spelare) är dennes parti slut och övriga får göra sina två sista förflyttningsdrag. Därefter vinner den som samlat flest poäng.

Så här i slutet ges dessutom 5 poäng till den spelare som just nu har flest arbetare (med ev. tillhörande bonusbrickor) i sin förflyttningsslinga, sin display av actionfält, av respektive typ. Och det fanns som sagt 5 olika att samla och placera på sina åtta platser...

Milestones är snyggt, överskådligt, kommer med tydliga regler och snygga spelkomponenter; rejäla träpjäser och tjocka pappbrickor. Ändå är det något som motverkar ett högre betyg än ett fullt godkänt sådant. Spelmöjligheten i Kvarnen och spannmålsbrickorna har jag spelat flera partier utan att ens utnyttja och trots ett noggrant granskande av spelplanens poängmöjligheter och ett omsorgsfullt planerande är det ändå slump vilken eller vilka arbetarbrickor som kommer upp till försäljning. När du köpt en kan du genast få fylla på med en ny och konstatera att även den är värd att köpas bums. Eller kanske inte alls. Ja, en gnutta orättvist måhända.

Det lilla egna spelbrädet, rondellen, eller rättare sagt vandrandet med pjäsen över olika fält och drag på ett egentligen rektangulärt bräde fungerar riktigt smidigt. Somliga steg kan tas snabbt och många spelare avslutar sina drag hur fort som helst. I andra stunder krävs mer planering och tankemöda. Vad måste jag skaffa? Hur många steg vågar jag gå? Går jag långsamt tappar jag tempo och låter kanske en motspelare få bygga först och därmed sno det mest poänggivande stället? Att jäkta framåt mot byggrutan innebär kanske att du får med dig färre resurser...?

Milestones är i sanning rätt fiffigt, valmöjligheterna förklaras tydligt på spelbrädena, men kanske att det är lite stelt, lite i torraste laget. Temat med att bygga vägar för poäng är kanske inte det festligaste. Detta är nästintill ett regelrätt äkta strategispel om det inte vore för slumpmomentet med arbetarbrickorna som ju hela tiden får dina möjligheter till resurser att variera.

Visst finns där bättre spel att spela men det här har utan tvekan en viss lagom lättsam charm. Något mindre än ett solitt medelbetyg kan aldrig vara aktuellt.