Metropolys (Ystari Games/Huch & Friends)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30-60 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 x 13 trästavar, 32 pappbrickor, 16 spelkort, lathund, regler.
Konstruktör: Sébastien Pauchon

Den fulsnygga staden Metropolys är uppbyggd av fem stadsdelar separerade från varandra av en ringlande flod med förgreningar. I mitten hittar vi förstås centrum (uppbyggt av 15 oregelbundet formade spelplansfält), de övriga delarna kan vi kalla Norr, Söder, Öster och Väster, var och en omfattande 10 olika spelplansfält. Mellan somliga fält på ömse sidor floden finns små broar, ett drygt 20-tal av dem totalt, så det går att förflytta sig över floden, mellan stadsdelarna, på olika ställen.

På 11 platser i staden finns statyer resta i skärningspunkten mellan tre olika fält och här och där finns små insprängda sjöar. Sjöarna kan man såklart inte bygga hus på och dessa måste man givetvis även gå runt och kan inte i ett steg kliva över. Områden med en sjö emellan sig är alltså per definition inte varandra intilliggande.

Vill du spela en lite svårare variant av Metropolys, en mer avancerad version, skall du också veta att spelplansfälten dessutom kommer i fem olika färger och att det finns två av varje i de olika stadsdelarna (3 fält av varje typ i centrum). För ett parti på en enklare nivå (familjevarianten) spelar dock fältens färg ingen som helst roll.

Spelets grundkoncept är busenkelt. Spelarnas rektangulära trästavar (olika höga byggnader kan vi väl säga) skall placeras på olika fält för att generera poäng till respektive ägare. Spelaren med flest poäng vinner.

I familjeversionen får varje spelare varsitt hemligt poängbonuskort som visar vad som framförallt kommer att ge spelaren poäng i slutet, det ger således en stark rekommendation om hur spelaren bör bidra till Metropolys-bygget. Det kan vara att ha placerat så många hus som möjligt längs fält i stadens ytterkant, intill statyer, intill sjöar eller i anslutning till en bro över floden...

Varje deltagare förfogar över identiska uppsättningar spelpjäser, 13 stycken träbitar, varje uppsättning dock såklart i olika färg. Pjäserna är numrerade 1-13 där ett högre värde alltid är bättre än ett lågt.

En utsedd startspelare börjar, väljer en av sina träbitar och placerar den i valfritt ledigt spelplansfält. Det får endast finnas en pjäs i respektive ruta. Näste spelare i tur väljer mellan att passa (avstå från att för tillfället kämpa om att få bygga i staden) eller att höja budet. Att höja budet innebär att spela en egen byggnad med ett högre värde, i ett ledigt spelplansfält intill det föregående (det närmast föregående budets placering). Man måste nu såklart observera spelplanens layout och respektera gällande regler kring intilliggande. Som tidigare sagts är fälten inte liggande intill varandra om de separeras av en sjö eller floden och där saknas en tydligt markerad bro.

Nåväl, spelare 1 har ställt ut ett hus (en träbit) med siffran 3 någonstans. Spelare 2 väljer att satsa sin pjäs märkt 7 och placerar denna i ett ledigt direkt angränsande fält. Nästa spelare (spelare 3 osv. eller kanske spelare 1 igen!) väljer att passa eller höja.

Detta fortsätter till dess att alla utom en spelare valt att passa. Detta kan ske frivilligt (för att man t.ex. vill spara en högre numrerad pjäs eller inte är ute efter ett givet närliggande fält) eller av tvång. Har du ingen pjäs av högre valör kan du såklart inte höja budet, ej heller kan du ju spela vidare om där inte finns ett ledigt område intill det senaste (högsta) budet att ta i besittning.

Det är endast spelaren som avger det högsta budet (placerar pjäsen med högsta värdet) som faktiskt får ha pjäsen kvar på brädet spelet igenom. Den vinnande pjäsen vänds dock upp och ned så att siffran försvinner (och huset inte blandas ihop med kommande bud), alla andra spelare tar tillbaka samtliga andra pjäser som deltagit i budgivningen.

Det vinnande budet kan sedan alltså komma att placeras långt bort från platsen för spelrundans startbud. Finns just där nu en rund bricka (för Tunnelbana, Trendigt område eller Arkeologi) tillfaller den spelaren med det högsta budet.

Den som fått placera sitt nya hus i Metropolys inleder nästa budgivning om fortsatt byggande i staden och så rullar allt vidare. Man placerar en numrerad träbit någonstans och i tur och ordning väljer man att höja och placera ut en ny byggnad eller inte. Sist placerad (med högst värde) står kvar.

Ibland vill man höja budet, ibland inte och ens hemliga poängkort säger alltså var man får extra många poäng för sina byggen – vid broar, sjöar, statyer eller i stadens utkant. Försök samla så många av dina 13 hus som möjligt just där, men var för allt i världen inte rädd för att kämpa om andra fält också, särskilt om de kan ge dig de där andra bonusbrickorna.

Ja, här tänker jag specifikt på de för Tunnelbana och Trendiga områden, de ger dig extra poäng. Brickorna för arkeologi vill du dock undvika, de ger dig minuspoäng, så jo, det finns helt klart delar av staden du egentligen inte vill bygga i.

Kampen om att få bygga där man vill rullar på till dess att en spelare fått ut samtliga sina 13 byggnader på spelplanen. Då vinner spelaren som samlat flest poäng. Summera bara poängen för erhållna bonusbrickor och de du fått för dina utplacerade hus.

Simpelt upplägg, men klurigt. Det är hemliga, slumpade poängkort till spelarna och, om du så vill, även slumpade placeringar av bonusbrickorna, men i övrigt är allt annat öppen information för samtliga. Du väljer att satsa eller passa.

När du spelat dig mätt på Metropolys med dessa synnerligen enkla regler kan du höja allvaret ett snäpp och spela med expertreglerna istället. Då minns du att färgerna på spelplanens olika fält spelade roll. Ditt alldeles egna hemliga poängkort kommer att ge dig poäng för att placera hus på endast en typ av underlag!

Ytterligare ett annat hemligt poängkort kommer att ge poäng för avancerat byggande. Det blir givetvis en stor utmaning att kombinera dessa kort. Försök bygga hus på båda sidorna av en bro, bygg i alla tre fälten runt en staty, bygg i tre fält runt en sjö, bygg minst tre hus i varje stadsdel, bygg tre hus i en sammanhängande kedja (av intilliggande fält).

Och tycker du att detta inte låter speciellt svårt är ytterligare en sak att ta i beaktande det faktum att expertpartiet även handlar om att ta poäng på att ha byggt den allra högsta byggnaden i respektive stadsdel. Ja, har det inte framgått tidigare är spelarnas 13 husbitar inte bara numrerade utan kommer i tre olika höjder också. Och råder likaläge för högsta byggnaden är det spelarnas näst högsta byggnad som fäller avgörandet...

Ja, spelupplägget är i allt väsentligt lika simpelt i expertvarianten som i den för familjespelet men här kommer alltså nya sätt att få poäng på, och det blir än mer viktigt i exakt vilka fält som olika höga byggnader reses i.

Metropolys är bedrägligt enkelt och snabbspelat, men kan med små medel leverera en bra utmaning. Spelet tar såklart mer tid i anspråk om någon deltagare verkligen måste fundera mycket men det känns ändå som att detta går i rask takt oavsett 2, 3 eller 4 deltagare. En stark trea för Metropolys blir betyget.