Medina (999 Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: ca 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 4 skrämar, 4 tornbrickor, 4 palatsbrickor, 80 palatsbitar, 16 kupoler, 12 stall, 25 invånare, 32 murar, 4 torn, regler
Konstruktör: Stefan Dorra

Det enda jag kan komma på som hamnar på minuskontot är det faktum att spelbrädet är onödigt stort, i övrigt är detta ett riktigt kanonspel! Rutnätet där staden Medina skall byggas omgärdas av en helt onödig decimeterbred kant, i alla fall på kortsidorna. På långsidorna är det frågan om 6 centimeter och det är väl kanske inte hela världen, men ändå. Mer plats krävs och ett större bräde ökar ju på risken för att någon skall stöta till spelplanen och rubba alla de utställda pjäserna ur sitt läge. Och här skall verkligen var pjäs stå på sin plats! Dessutom behövs utrymmet runt spelbrädet för spelskärmar och pjäslager för varje deltagare.

Nåja, i Medina skall det byggas palats. Varje deltagare vill ha ett orange, ett svart, ett grått och ett rött palats, naturligtvis så imponerande stort som möjligt. Varje ingående palatspjäs bidrar med ett poäng till aktuellt bygge, så ju fler du kan få att stå tillsammans desto bättre.

Du har också några pjäser som representerar stall som du kan addera till ditt palats för extrapoäng och om du låter uppföra bygget i spelplanens utkanter kan du resa en poänggivande mur på utsidan. Den ger såklart också poäng. För enkelhetens skull ger varje enskild pjäs som räknas till ett palatsbygge ett poäng styck så det är bara att börja plussa ihop din poängskörd i takt med att du ställer ut dina träpjäser.

Japp, det är rejäla träpjäser ni spelar med. Antalet varierar lite beroende på om ni är 3 eller 4 deltagare men alla spelare i ett parti har naturligtvis identiska uppsättningar att tillgå. Ert eget pjäslager förvaras sedan bakom en spelskärm så skall man verkligen veta vem som sitter med vilka pjäser kvar så krävs det en hel del uppmärksamhet och memorerande…

Ni har alla några orangea, grå, svarta och röda palatspjäser var, därtill alltså några stall och bitar för stadsmuren. Några träfigurer som presenterar invånare finns också att spela med. Sist och slutligen har alla deltagare 4 kupolpjäser i sin valda spelfärg. Man skall som sagt markera ägande av ett palats var i de fyra olika färgerna. Med kupolerna på plats ser man såklart vem som äger vad och vad en spelare ännu kanske saknar för palats. Självklart kan man löpande räkna ihop intjänade poäng utifrån hur byggandet framskrider.

Reglerna är egentligen riktigt enkla, men nog brukar det ändå bli klurigt att spela ett parti Medina. I din tur skall du ställa ut två valfria pjäser, från ditt förråd, någonstans på spelplanen. Det får givetvis endast finnas en träpjäs på varje spelplansfält, men det förstod du säkert. När dina två pjäser placerats ut gör spelaren i tur detsamma; väljer två av sina pjäser och bygger vidare. Medina växer sig större.

Detta gäller för byggnationen: Det får vid varje givet tillfälle endast finnas ett påbörjat palatsbygge i respektive färg på brädet. Det är således fullt möjligt att ni alla t.ex. bygger med era grå pjäser på samma palats. Det är först när någon placerar ut en kupol (ovanpå en palatspjäs) som en av sina två pjäser i ett drag som man färdigställer ett palats och gör det till sitt.

Ja, här gäller det kanske att slå till när tillfälle ges. När skall man anse att palatset är färdigbyggt? Vill man bidra med pjäser dvs. poäng om näste spelare i tur kommer att ta kontrollen över det man byggt? Blir det ett litet eller stort palats? Vem nöjer sig med få poäng och kan fokusera på nästa palatsbygge och vem vågar vänta och adderar hela tiden nya pjäser till ett gemensamt palats? Ja, säg det.

När kupolen väl står där får nya palatspjäser i den färgen inte läggas till just detta palats, men nu är det fritt fram för någon spelare att resa ett nytt palats i den färgen. Du som redan tagit kontroll över ett palats i t.ex. svart får förstås fortsätta bygga med dina pjäser i samma färg, men varför skulle du? Det nya palatset kan ju aldrig bli ditt och du skänker som sagt bara bort poäng till någon annan… Fast å andra sidan, en enda utställd pjäs/en bortskänkt poäng kan kanske blockera fortsatt expansion...?

Palatspjäser i en och samma färg skall naturligtvis placeras intill varandra för att ge poäng till ett palats men de får inte enbart sitta ihop i hörnen, diagonal placering är inte tillåten. Dessutom måste det alltid finnas ett fritt utrymme mellan alla palats om minst en ruta.

I raka led kan man sedan addera stall till palatspjäserna för extra poäng. Bygger man till stall måste det sedan bli, återigen, ett fritt fält mellan stallet och angränsande byggen. Finns där redan närliggande palats och bara ett fält ledigt kan man alltså inte lägga till stall.

Och så var det murarna, dessa små byggbitar i trä som placeras i spelplanens ytterkant. Oavsett om du bygger palats i ett hörn eller längs med en yttersida så krävs det murbitar i kontakt med en eller flera palatspjäser och/eller stall för att murbitarna skall bidra med poäng till ditt bygge. Murarna måste dessutom byggas från respektive torn (hörnen på spelplanen) och inåt mot mitten. Ett fält någonstans på varje sida måste dessutom vara fritt, dvs. fungera som stadsportar och erbjuda en väg ut ur och in i staden. Öppningen kan dock vara nära något av tornen eller någonstans mitt i, det bestämmer spelarna själva.

Så var vi framme vid den sista typen av spelpjäser, den figurliknande lilla träbiten. En sådan står någonstans i Medina när spelet startar. Nu får nya figurer adderas på någon sida av denna och hädanefter kommer nya sådana här pjäser att hamna i någon ände av en successivt växande kedja som ringlar sig fram över spelplanen. Den här räckan med figurpjäser får väl sägas representera en marknadsgata i staden och varje figur som i raka led står utanför ett stall eller en palatspjäs adderar 1 poäng till respektive palatsbygge. Man vill som du förstår gärna ha en hel rad av figurer utanför något eller några av de palats man tagit över.

Den som först bygger det orangea, svarta, grå och röda palatset får en bonusbricka värd 1-4 poäng, beroende på palatsfärg. Den brickan kan sedan under spelets gång byta ägare så att den hela tiden hamnar hos den som uppfört det största palatset i färgen. Den som har brickan vid spelets slut får såklart poängen.

På samma sätt finns det en bonusbricka för vart och ett av de fyra tornen på spelplanen, ja hörnrutorna således. I samma stund som någon byggt palats som via murar ansluter till något av de numrerade tornen vinner den spelaren bonusbrickan. Även nu är det frågan om 1-4 extra poäng, men de här brickorna byter aldrig ägare utan tillfaller helt enkelt förste byggaren på varje plats…

När alla har slut på pjäser räknar man samman sina poäng. Skulle någon ha palatspjäser kvar bakom sina skärmar i en eller flera färger när alla spelare placerat ut sina kupoler på palats i den färgen plockas de pjäserna bort ur spel. Olika deltagare kan därmed få slut på pjäser vid olika tidpunkter, på samma sätt som somliga spelare kanske inte kan få ut sina pjäser där de vill pga. bristande utrymme.

Att få bestämma var ett palats skall stå som garanterat skall gå till en motspelare kan vara riktigt roligt. Kanske på ett utrymme som inte tillåter expansion så att palatset kanske bara blir värt 1p. Och ett nytt i den färgen får inte byggas förrän någon offrat sig och tagit den där 1-poängaren…

Jag vet inte om jag lyckats förmedla tjusningen med att spela i Medina men det är sannerligen ett spännande byggnadsprojekt. Varje parti blir olikt ett föregående och rejäla träpjäser skänker tyngd och stabilitet åt bygget och durabilitet åt själva spelet. Medina kommer garanterat fram igen under kommande spelkvällar.