Mecanix (Dr. Wood)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 6-106 år
Speltid: 15-30 min
Innehåll: Spelbräde, 1 gult kugghjul, 15 röda kugghjul, 15 blå kugghjul, regler
Konstruktörer: Mark Thornton Wood, Francis Henry Dyksterhuis

Ett taktiskt spel om att vrida kugghjul, kan det verkligen vara skoj? Jodå, det hela fungerar rätt bra och är framförallt verkligen ett annorlunda spelupplägg. Spelplanen är triangulär och försedd med massor med plastpiggar på vilka kugghjulen kan fästas. I spelplanens respektive spetsar fästs ett rött, ett blått och ett gult kugghjul.

Blå spelare utgår såklart från blått kugghjul, röd spelare från det röda. Den som först kan få det gula kugghjulet att rotera alternativt omintetgöra rotation på motståndarens kugghjul vinner spelet.

I varje drag tar en spelare och placerar ut ett nytt kugghjul (man har 14 extra utöver bashjulet i hörnet att tillgå) eller flyttar på ett redan utplacerat. Efter varje kugghjul man satt dit på brädet måste man kunna rotera på sitt bashjul, detta oavsett var man satt dit det nya kugghjulet….. Man får givetvis sätta sina hjul direkt vid det gula hjulet och, så att säga, bygga bakåt, tillbaka till sitt starthjul istället för vice versa eller t.ex. bygga vidare på motståndarens kedja av hjul. Så länge ens eget bashjul kan rotera gör det inget om motståndarens hjul också snurrar. Ofta blir det en mix av både blåa och röda hjul i kedjorna.

När tre kugghjul sitter intill varandra i triangelform kan de inte snurra, det är utmaningen att hantera; att försöka bygga så på motståndarens kedja och samtidigt undvika att det drabbar en själv. Blir det stopp får du helt enkelt lyfta bort ett kugghjul och sätta det på annan plats. Det förstör säkert ditt byggande för en stund men du måste ju ordna fri rotation på ditt bashjul i slutet av ditt drag, annars har du genast förlorat……

Ja, här gäller det att vara uppmärksam. Låter du motståndaren bygga för långt, eller för brett eller bara på för dig olämpliga ställen är du snart borta ur leken…… Mecanix är festligt och annorlunda och precis lagom utmanande!