Master Labyrinth (Ravensburger)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10-99 år
Speltid: 20-30 minuter
Innehåll: 1 spelplan, 34 labyrintbrickor, 21 ingrediensbrickor, 21 hemliga kort med magiska formler, 4 spelpjäser, 12 magiska trollspön, regler
Konstruktör: Max J. Kobbert

Spelytan är ett rutnät med kvadratiska kartongbrickor (med rundade hörn) i sju rader och sju kolumner om vardera sju brickor, ja, spelytan omfattar alltså 7 x 7 fält. 16 stycken av dessa är fasta brickor limmade i bottenplattan och de övriga 33 lösa och rörliga. Precis som i föregångarspelet The aMAZEing Labyrinth så avbildar brickorna gångar i en labyrint; raka korridorer, svängar och T-korsningar.

Din uppgift är såklart att flytta din pjäs längs korridorerna till olika punkter men här kommer varje spelare att hela tiden ändra labyrintens utseende. Det finns en lös labyrintbricka utöver de som ryms på spelplanen och med den extra brickan skjuter man en hel rad eller kolumn på brädet ett steg framåt. Därmed förskjuts radens alla brickor ett steg och nya vägar vidare öppnas samtidigt som andra kanske stängs. En ny labyrintbricka puttas såklart också ut på motsatt sida och det är denna som nästa spelare i tur nyttjar för att skjuta på en ny rad/kolumn osv. Eftersom somliga brickor är fasta på spelplanen kan inte alla rader eller kolumner flyttas, så vill man ha en säker plats att stå på för stunden så finns de att uppbringa.

Efter att ha flyttat på en rad kan man flytta sin spelpjäs om man vill. Man får gå hur långt som helst längs öppna gångar i labyrinten och du får både passera motståndare och stanna på samma brickor som dem om du vill.

Utspritt i labyrinten ligger vid start 21 olika små runda brickor. Dessa avbildar olika ingredienser du och dina trollkarlskollegor behöver för att skapa mäktiga trollformler. Dessa ingredienser är alla olika och värda motsvarande 1-25 poäng vardera och när samtliga plockats bort från spelplanen är spelet slut. Vinnaren är då den som samlat på sig ingredienser till högst totalvärde, dvs. inte nödvändigtvis flest brickor. Brickorna skall lämna spelplanen i turordning, det vill säga, brickan med lägst värde plockas först osv. och den spelare som är i tur att flytta på en rad brickor och därefter sin spelpjäs får, om pjäsen nu har fri passage fram till aktuell bricka/ingrediens, således plocka bort den från spelet. Och så har spelaren vips samlat på sig några poäng! Det låter väl enkelt?

Det är mer än så till spelet. Varje deltagare har från start sitt eget unika spelkort som avbildar tre specifika ingredienser. Kan man samla just dessa utdelas bonuspoäng!

Och så finns det magiska trollstavar man kan använda på ett av två sätt. Antingen gör du ingenting med dem och då får du 3 poäng för varje oanvänd stav när du summerar dina poäng i slutet av spelet. Eller också byter du en stav mot ett extradrag när det är din ordinarie tur i omgången. Du kan således få maximalt 9 extrapoäng eller 3 extradrag tack vare trollstavarna. Extradragen är säkert mer matnyttiga om du utnyttjar dem smart men du får bara göra ett extradrag var gång det är din tur.

Master Labyrinth är en vidareutveckling av spelet The aMAZEing Labyrinth och då inte nödvändigtvis en utveckling till det bättre. Med ordet Master i titeln hade jag förväntat mig en större utmaning än den föregångaren erbjöd, ett något mer avancerat spel, men icke. Och i och med att 21 brickor skall plockas upp i nummerföljd, och spelplanen ändrar sitt utseende hela tiden kan det ta sin tid att spela ett parti. (De angivna 20-30 minuterna som speltid känns i underkant.) Eller också bryr du dig inte alls om alla de låga poängbrickorna utan satsar allt på de mer värdefulla ingredienserna och då blir ju spelets första halva bara en lite seg väntan och transportsträcka.

Spelet erbjuder bäst möjligheter till taktik och strategi på bara två spelare, med fler deltagare flyttas hela tiden så många brickor att det är snudd på omöjligt att planera framåt. Spelet är fortfarande festligt men det mesta handlar främst om tur med spelbrickorna.

Master Labyrinth är ett lagom underhållande sällskapsspel passande för både barn och familjer och som sagt, tyvärr inte så avancerat eller svårt som namnet Master antyder.

Trollstavarna utnyttjade som extradrag kan kanske skänka väl stora fördelar för en spelare med ett ingredienskort som avbildar de mer poängstinna föremålen och reglerna kring köpslående har jag aldrig utnyttjat. Varför skulle jag vilja tipsa någon om ett bra drag för denne i utbyte mot en ingrediens? Jag kan ju inte veta om det draget, och den ingrediensen spelaren kanske kommer åt, är precis det som saknas för att spelaren skall ta hem hela speletů

Master Labyrinth är något lite annorlunda jämfört med The aMAZEing Labyrinth men har du redan det sistnämnda kan du kanske hoppa över detta. Betyget kan som bäst bli en medelstark trea.