Manhattan (Kärnan)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: 10+
Speltid: 45 min
Innehåll: 50 byggkort, 1 spelplan, 96 byggelement (24 x 4), 4 pošngmarkörer, 1 gul markeringspjäs, spelregler
Konstruktör: Andreas Seyfarth

På Manhattan i New York och i ytterligare fem världsmetropoler tävlar spelarna om att anlägga byggnadsverk. Poäng utdelas för varje utplacerad byggnad och än mer poäng finns att få genom att dominera byggnationen i respektive stad och att vara ensam innehavare av spelplanens högsta torn. Varje spelare har 24 byggnader med varierande höjd till sitt förfogande att placera ut.

Spelet är uppdelat i fyra omgångar och inför varje omgång väljer spelarna ut 6 av sina hus som blir de som står främst i tur att hamna i städerna. När husen valts ut får spelaren kort på handen som visar i vilket väderstreck byggnaden måste byggas. I vilken stad det skall byggas och hur högt hus man väljer är upp till var och en. Men den som för tillfället äger en viss byggnads översta del äger hela skyskrapan. Det är alltså tillåtet att inom visa ramar få bygga även på motståndarnas hus.

I tur och ordning spelar varje spelare alltså ut ett kort och en byggnad tills omgången är slut. Därefter utdelas poäng för byggnationerna, 6 nya byggnader väljs ut ur spelarens förråd och spelet fortsätter med en ny omgång. Skyskraporna på Manhattan och i andra städer blir fler och fler och högre och högre. Ett mycket underhållande sällskapsspel med inslag av både tur och taktik. Belönat med Guldtärningen 1995 som Årets familjespel.