Maktspelet (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2-4
Ålder: Från 12 år
Speltid: ca 20 min
Innehåll: Spelplan, 4 x 27 argumentkort, 20 profilkort, 72 chanskort, 15 ministerkort, 4 spelpjäser, 349+ mandatbrickor, regler

Maktspelet är ett trist spel om att vinna mandat nog för att kunna bilda en majoritetsregering. Då det finns 349 mandat att spela om vinner man med absolut majoritet om man får 175 stycken. I annat fall får väl den som tar flest av de 349 mandaten försöka bilda en koalitionsregering.

Varje deltagare representerar varsitt politiskt parti (i antingen grön, röd, gul eller blå färg) och börjar spelet med 25 mandat och en kortlek innehållande 27 argumentkort.

Alla spelare förfogar över identiska kort, det är bara färgerna som skiljer sig åt. Det finns 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2 stycken kort av respektive värde 1-7, dvs. flest av korten med låga värden, färre av de mer värdefulla. Alla anger de någon form av politiskt slagrop; Vi sviker inte, Arbete åt alla, Gör goda tider bättre, Vi är mot allt negativt, Vi är för allt positivt osv. på samma klämkäcka tema. Det är med dessa olika kort spelarna försöker vinna mandaten.

Spelplanen avbildar en samling rutor, somliga för chanskort eller TV-dueller (mer om detta senare), de flesta (20 st) representerar dock något större unikt tema. Det kan stå Bostäder på en ruta, Ekonomi på en annan, Kultur, Trafik, Sjukvård, Sysselsättning, Energi, Pensioner, Skolor etc. Alla dessa rutor bär samtliga någon av spelarfärgerna så att det finns 5 sådana här teman för respektive spelare.

I sann Monopol-anda skall man försöka ta kontrollen över dessa 20 rutor/teman/områden (i spelet kallas de förresten Profilrutor) och då ger de för resten av spelet genast 3 mandat till ägaren från den som just hamnat på rutan ifråga. Lyckas du ta kontrollen över och därmed samla på dig alla 5 profilrutor i en och samma färg (vare sig det är ditt eget partis färg eller en annan) måste motspelarna betala dubbla priset i mandat (6 st) för varje besök på en av dina rutor.

Under varje Profilruta i spelet syns också fyra små fält med siffror. Det är en nolla, en etta, en tvåa och en trea i ett gult, grönt, rött och blått fält. Fyra fält, fyra siffror, fyra färger. Första fältet visar alltid siffran 3, sedan 2:an, 1:an och sist nollan. Rangordningen på färgerna varierar dock för varje Profilruta

När du hamnar på en ledig profilruta kan du göra anspråk på den och vill ingen annan ha den blir den genast din gratis. Vill någon annan också åt rutan du står på måste ni båda använda era argumentkort. Båda spelarna väljer varsitt kort med värde 1-7 dolt för motståndaren, sedan vänds de upp och kortets värde adderas till den siffra för respektive spelarfärg som syns under aktuell profilruta. Ägarskapet för profilrutan går nu till den av spelarna som fått högst totalsumma när kortvärde + rutans poäng räknats samman. I händelse av oavgjort vinner spelaren vars färg står först i raden för spelfältet ifråga. Och vinner gör man genast i form av ett antal mandat som motsvarar nämnda summa.

På samma sätt kan man utmana en profilrutas ägare om ägarskapet när man hamnat på rutan och fått böta 3 eller 6 mandat enligt ovan.

Ja, det väljs argumentkort, de vänds och visas och Profilrutor byter ägare, mandat samlas in och förloras. Använda argumentkort utgår ur spelet så var försiktig och sparsam med hur hårt du går in i respektive kamp. Du kan om du vill köpa tillbaka använda och förlorade argumentkort men måste då betala ett korts värde med motsvarande antal mandat – det är dyrt alltså!

TV-duellen jag nämnde ovan är en 21-stegs kamp om att få spöa de andra partiledarna i en TV-sänd debatt. Även här drar man argumentkort ett i taget, men visar dem inte per automatik för de andra. Tvärtom finns här ett bluffmoment där man läser ett argument och helt sonika flyttar fram 1-7 steg. Frågan är nu om spelaren verkligen la motsvarande kort? Kanske försöker man bluffa genom att flytta 7 steg men bara spela ut ett kort med värde 1?

Köper motspelarna din förflyttning står du kvar och väljer ut ett nytt kort för nästa förflyttning i TV-duellen, om någon synar ditt utspelade kort visar det sig om du talat sanning eller bluffat. Kommer man på dig med en bluff får du backa tillbaka lika många steg du nyss flyttat fram, synas du och har spelat exakt det kort vars steg du faktiskt gått, får du flytta lika många steg till som bonus.

Vinnaren av en TV-duell får 30 mandat och här märkte jag att vi sällan ställde upp för att utmana varandra. Du måste som sagt förflytta dig 21 steg så som minst kostar det dig 4 argumentkort att korsa mållinjen. (Om du inte spelar höga kort, blir synad och får bonussteg vill säga.)

Det hela blev så repetitivt att vi av och till bara gav segern till någon för att göra slut på mandaten. Och då talar jag inte bara om TV-duellen. I princip i alla moment är ju argumentkorten där och skall väljas, spelas, kastas…

Och så skall någon gräva fram några röda, runda plastbrickor (mandaten). Och snart skall någon få några stycken nya, och sen skall denne ge några tillbaka. Och så går det vidare. Mandaten vinns och förloras. De 27 mandatkorten kan snabbt gå åt och vill man att det skall hända något som då för spelet framåt så går man till chansrutorna och drar kort. Då kan man ju i alla fall ibland vinna 20 mandat ibland.

Ah, Maktspelet är segt och riktigt enformigt. Förflyttningsreglerna säger att du får flytta 1-3 steg i valfri riktning på spelplanen. Detta ger alltid rätt goda möjligheter att hamna där man vill, på säkra, egna rutor, lediga rutor eller fält för chans eller TV-duell, så det där med att du måste böta några mandat när du hamnar hos en motståndare behöver inte alltid hända så ofta.

Maktspelet skulle jag bara spela igen om inga andra spel finns tillgängliga.