Maharaja: The Game of Palace Building in India (Phalanx Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 90 minuter
Innehåll: Spelbräde, 5 arkitekter, 1 maharaja, 5 handlingsväljare, 35 palats, 100 hus, 60 mynt, 7 stora och 7 små brickor för lika många karaktärer, 5 lathundar, regler samt 7 actionbrickor för avancerat spel.
Konstruktörer: Wolfgang Kramer och Michael Kiesling.

Välkommen till 1500-talets Indien. Här far spelarna runt och bygger hus och palats i olika byar och städer. Eller rättare sagt, husen kan hamna i både byar och städer, palatsen förstås endast i en större stad! Man bygger åt självaste kungen, maharajan, och det hela blir ett race, en kapplöpning. Spelaren som först bygger sju palats på spelbrädet vinner!

Varje deltagare startar med 7 palats, 4 hus samt 15 guldmynt. Fler hus kan man skaffa sig under spelets gång och fler mynt är givetvis ett måste (att resa och bygga hus och palats är naturligtvis inte gratis!) men fler palats kan man inte få. Vill man korta speltiden något kan man helt enkelt sätta t.ex. fem eller sex byggda palats som målet.

Varje spelare iklär sig rollen som en av sex (en av sju i den avancerade varianten) olika guvernörer. Varje guvernör kommer med en unik siffra och en specialfunktion. Siffran anger inbördes spelordning (lägst går först) och funktionen kan innebära extra inkomst, gratis resor, extra byggande, rabatterat pris på byggnation, extra poäng vid byggen osv. Det är med andra ord olika startförutsättningar som gäller, men rollerna kan ändras. Man kan välja att plötsligt bli en annan person och därmed få spela i en annan ordning och med ny specialförmåga...

De sju städerna har alla en koppling till varsin specifik guvernör, vid varje stad finns en liten bild på en viss spelkaraktär. Blanda de sju små brickorna för alla figurerna (motsvarande de större som också medföljer och av vilka spelarna har tagit varsin och några är över utan ägarskap!) och lägg dem på en rad.

Nu spelas ett antal omgångar på likartat sätt till dess att någon vunnit.

1. Flytta Maharajan. Denne pjäs startar spelet i en neutral startruta men går nu till den stad som motsvarar den första guvernören. Det är inte nödvändigtvis figuren märkt med nummer 1, utan istället den som ligger först i den slumpade raden man just skapat. Den staden är den första att strax poängräknas...

2. Den lilla guvernörsbrickan som angett relevant stad för maharajans placering i steg 1 ovan flyttas nu till att ligga sist i raden med de sju små figurbrickorna.

3. Spelarna tar nu sina respektive små kompasser, eller klockor, eller handlingsväljare eller vad man nu skall kalla dem. En liten pappskiva med två visare och 9 möjliga handlingar att låta visarna peka på. Välj två saker du vill göra härnäst (eller låt båda visarna ange en och samma sak för att göra den två gånger!)

4. När alla i hemlighet valt sina två handlingar skall valen avslöjas och verkställas. Spelaren vars guvernör är märkt med lägsta siffran gör sina saker först, följt av spelaren vars guvernör har näst lägsta numret osv. (Figurernas placering i den där raden jag talat om tidigare spelar ingen roll för just det här momentet).

5. När handlingarna utförts är det dags att dela ut poäng till spelarna, men poäng enbart för staden där maharajan står, platsen enligt moment 1 ovan. Har man nu byggt ett eller flera palats där, kanske byggt hus också eller istället och/eller dessutom sänt dit sin arkitekt finns poäng att hämta. Flest poäng till den som byggt det första palatset (3p), i övrigt 1p per palats, hus och arkitekt. Är man helt ensam om att få poäng i staden får man extra bonuspoäng, så låt ingen husera ensam i städerna, var uppmärksam på vad andra spelare håller på med. Att hamna på efterkälken är ingen bra idé, det kan bli svårt att komma ifatt.

Är det å andra sidan flera spelare som får lika många poäng spelar den lägsta siffran på guvernörsfigurerna roll. Lägst var ju bäst och går först! Här omvandlas nu intjänade poäng till guldmynt och flest poäng ger givetvis mest pengar. Och dessa behöver du ju som sagt för att kunna bygga!

Men inte bara det! Du behöver också mynt för din arkitekts resande. Denne startar också på en neutral och central startruta, sen löper olika vägar över spelplanen via flera byar (30 st) till de sju städerna. Du vill förstås enligt ovanstående få iväg arkitekten till den stad som maharajan strax kommer att dela ut poäng och pengar för! Men det är också så att arkitekten måste stå i den stad där du också vill bygga ett hus och/eller ett palats. Så planering är på sin plats! Här måste man tänka till...

Arkitektens förflyttning har jag inte sagt något om. Än. Men det gör jag nu. Förflyttningen är fri och oftast gratis. Din arkitekt kan gå från startrutan till valfri närliggande by och kanske vidare. Reglerna säger dock att en arkitekt endast kan komma igenom en by och vidare på färden (mot nästa by eller en stad) om byn ifråga har minst ett hus. Att resa och komma till en obebyggd by tvingar således spelaren att stanna. Sedan måste man antingen gå tillbaka eller själv bygga ett hus eller vänta på att någon annan kommer till platsen och gör det. Har du ett eget hus (eller flera) i byn kan man alltså gå vidare bums och gratis men måste du passera en by där en annan spelare byggt något kostar det ett mynt per hus till respektive spelare.

I spel med endast 2 deltagare får det endast finnas 1 hus i varje by, i spel med fler spelare tillåts max 2 hus per by. I städerna ryms valfritt antal hus men endast 7 palats.

Ja, det var Maharaja det. Det återstår endast att säga något om de nio olika handlingarna man kan välja bland. Och det kan såklart vara tuffa val. Vad vill man göra? Vad har man råd att göra? Och inte minst, vad kommer de andra spelarna att välja för något och hur är rådande spelordning. Tänk nu på att någon som spelar före dig kan norpa den där bästa palatsplatsen i staden eller rentav kommer att välja att byta spelkaraktär (och därmed få en annan effekt och spelordningsposition). Kanske tar spelaren din figur och tvingar dig att spela än senare, får dig att bli av med en gynnsam förmåga?

De nio handlingarna är som följer: Få 2 mynt, Bygg ett hus i en by eller stad, Bygg 2 hus (minst ett i en stad), Flytta ett hus, Få 2 nya hus att spela med och bygga senare, Bygg ett palats, Bygg palats och ett hus, Ändra ordning på hur maharajan skall röra sig mellan städerna dvs. flytta en liten guvernörsbricka max 2 steg på skalan. Sist och slutligen kan man byta sin guvernör, ta sig en annan roll, få hjälp av en annan person. Tag helt enkelt guvernörsbrickan från någon annan spelare alternativt en oanvänd.

Nu så, nu finns det inte så mycket mer att säga om spelet. Eller jodå, det gör det ju men kanske inte så mycket mer om reglerna, de är ju rätt klara och enkla. Komponenterna är också okej. Palatsen är mjuka glasstenar (!), husen av trä och de där handlingsväljarna av papp, liksom mynt och personbrickor...

Allt funkar rätt väl, här finns att vara uppmärksam på, att fundera kring och svåra val att göra. Man får hålla mynten dolda om man vill säger reglerna men samtidigt finns här inga skärmar eller motsvarande att gömma dem bakom. Att hela tiden ställa in de små pappvisarna, vrida fram olika handlingar blir lite enahanda till slut, och hur länge håller de där visarna?

Att stjäla guvernörer och förmågor från varandra, att överraskande byta spelordning etc. blir något att acceptera, något man kan gilla eller avsky. Det skänker spänning och variation till spelet men gör samtidigt att det inte är någon större idé att planera alltför långt framåt. Plötsligt har någon annan byggt ett extra hus i en by och gjort din väg framåt betydligt mer kostsam eller tagit den där bästa palatsplatsen i staden. Då måste du kanske gå en annan dyr och/eller tidskrävande omväg eller välja att palatsbygga någon annanstans. Plötsligt stjäl någon din figur och när du kanske förlorar ett lägre guvernörsvärde tar någon annan de flesta mynten vid ett likaläge när en stad poängräknas...

Tja, här i Indien kan visst allt hända. De där sju guvernörerna är visst rätt opålitliga, det är inte alltid lätt för arkitekten att fara runt och bygga hus och palats. Och återigen, bygg allt du kan så snart du kan. Först till sju palats vinner som sagt och med ett hus eller palats färre än någon annan kommer man direkt att halka efter... Ja, tyvärr kan man ibland långt innan spelet är slut bli varse att man faktiskt är chanslös, inte har någon möjlighet att vinna, någon annan har kopplat ett för starkt grepp. Sådant är ju bara för surt och ger ingen vidare festlig avslutning på ett kanske annars trevligt parti.

Speltid 90+ minuter säger asken, jag tycker det är lite för långt för den här typen av spel, för vad som erbjuds. Och långt kan det bli, särskilt med många deltagare som funderar och noga väljer sina drag. Tvåpersonerspartier går förstås snabbare men blir samtidigt inte lika spännande. Men Kramer och Kiesling kan designa spel, och det här ett bra sådant, bra men inte perfekt. Men nog skall väl betyget ändå vara en stark trea allra minst? Jag tycker nog det!