M (Abacus Spiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: 30-45 min
Innehåll: 90 kvadratiska pappbrickor, 36 runda träbrickor, cylinderformad respektive rombformad pjäs till poängräkningen samt regler
Konstruktör: Martin Schlegel

M-spelet har den kortaste titeln jag stött på i spelvärlden och namnet säger väl inte så värst mycket om vad det hela handlar om. Något mer informativ är väl den tyska undertiteln, Mega-spass Mit Mini-Regeln, ja, något i stil med ”jätteroligt med korta regler” och det kan väl ändå sägas vara hyggligt nära sanningen. Enkla, korta regler är det verkligen och skoj, jodå, det är det väl också. M är faktiskt helt okej.

Detta är ett brickläggningsspel där utspelade kvadratiska bitar av kartong tillsammans bygger upp och utgör själva spelytan. Totalytan får aldrig överstiga storleken 6 x 6 brickor. Spelbrickor finns i fyra olika färger, med 4 olika symboler och 4 olika värden, värda 10, 20, 30 eller 40 poäng styck. Ytterligare några kort i respektive färg har värde noll (0).

Det gäller att samla så många poäng som möjligt genom smart placering av utspelade kort och de skall hela tiden läggas så att färg, form och/eller värde överensstämmer med alla intilliggande, redan utspelade, brickor. Om din bricka matchar (för något kriterium) minst 2 intilliggande brickor skall spelaren till höger om dig ge dig en liten poängbricka. (Man får 6 stycken var när spelet startar). Matchar tre sidor får du två poängbrickor och kan du placera brickan i ett hål där alla fyra sidorna kommer att stämma överens med den bricka du lägger skall du ha 3 poäng av din högra motspelare.

Ja, du försöker alltså få ut dina brickor där de passar som bäst för att en motspelare skall få betala dig så mycket som möjligt. Skulle din högra spelare sakna poängbrickor att ge dig, blir det istället nästa spelare i tur som får ersätta dig! Kom dock ihåg att du aldrig får lägga brickan så att rutnätet av brickor går utanför maximala spelytan om 6 x 6 brickor. Du börjar spelet med fyra brickor på handen och skall så ha spelet igenom ända till slutet. Du drar alltså en ny så snart en är utlagd, så långt det går.

Om du inte kan eller vill spela en bricka när din tur kommer får du passa, men då måste du kassera en bricka, dra en ny och betala din högra bordsgranne ett poäng.

Det byggs upp rader och kolumner av kvadratiska brickor i olika färger, med symboler och siffror framför spelarna. När en rad eller kolumn omfattar 5 eller 6 kort kan det vara dags för en poängrunda. Om det utspelade kortet som blir det femte eller sjätte kortet i raden har minst två karakteristika som överensstämmer med ett närliggande kort blir det poängräkning, annars bara små poängbrickor från spelaren till höger som vanligt. Naturligtvis skall den spelade brickan matcha alla de intilliggande på något sätt men på i alla fall en sida är det (minst) två saker som måste överensstämma, dvs. både färg och poäng eller symbol och poäng eller färg och symbol.

I poängräkningsrundan är det, med början på den personen som lade kortet som fullbordade raden, nu dags att plocka bort varsitt kort ur densamma. Borttaget kort ger såklart motsvarande värde i poäng till spelaren. Det är dock stor möjlighet att somliga deltagare inte kommer att kunna plocka bort något kort eftersom spelplanen inte får brytas så att somliga kort blir ensamma och bara sitter ihop med resten via hörnen. Alla kort måste alltid ha minst en sida intill ett annat. Kan man så måste man dock plocka upp ett kort vare sig man vill eller inte.

Det är nämligen så att det bara är insamlade kort i två av de fyra färgerna som ger pluspoäng. Alla kort i de båda andra färgerna ger dig minuspoäng så var försiktig med vad du plockar på dig och var såklart uppmärksam på vad korten har för värde.

När alla fått slut på kvadratiska brickor att spela är det dags att kora vinnaren. Poängen på alla vunna/upplockade brickor i två färger adderas. Till detta läggs 10 poäng per vunnen liten poängbricka man fått av motspelarna, därefter subtraheras poängen på eventuellt upptagna brickor i andra färger och därmed har totalpoängen uppenbarats. Enkelt och underhållande.