Louis XIV (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 12 år och uppåt
Speltid: 75-100 minuter
Innehåll: 12 personbrickor, 90 spelkort, 64 inflytandepjäser, 60 vapensköldar, 34 uppdragsbrickor, 32 guldmynt, startspelarbricka, kungafigur på plastfot, regler.
Konstruktör: Rüdiger Dorn

Tag ett rutnät om 5 x 5 fält, använd vartannat som t.ex. enbart de vita eller svarta rutorna i schack. Spela ut det här spelets 12 brickor på rutorna i en färg men använd inte hörnen. Det torde innebära att du får en spelyta med 2 brickor i ytterkanten på varje sida... De tomma fälten däremellan kan du använda som materialförvaringsplats. Här är det rätt mycket inledande plock med olika kort och spelbrickor som skall sorteras och blandas inför start.

Själva spelet visar sig sedan flyta på betydligt enklare än vad en första regelgenomläsning gör gällande. Ja, faktum är att allt känns rätt krångligt, reglerna omfattar mycket text, liten text och ja, det ser och framstår som mer omfattande och tillkrånglat än vad det sedan faktiskt är... Så ta dig an reglerna ett par gånger i lugn och ro, ha spelmaterialet tillgängligt så att du kan granska respektive del samtidigt som du läser. Då kommer nog allt att klarna ganska bra, och väl igång är det faktiskt inte så mycket att hålla reda på. Eller jo, lite är det allt.

Spelet rullar på över fyra omgångar á fyra faser. Spelet kan spelas rätt raskt och med det sagt måste den angivna speltiden på 75-100 minuter främst röra spel med 3-4 spelare och/eller deltagare som verkligen tar sig tid att fundera noga och länge på precis varje drag. Och blir det så kan jag tänka mig att spelet Louis XIV blir en trist bekantskap för lång väntan är väl inget man vill ha...? Så med två deltagare som kan reglerna behöver detta inte nödvändigtvis ta 75 minuter. Å andra sidan måste man istället dra kort och preparera somliga brickor med pjäser tillhörande en fiktiv, tredje spelare för att detta skall bli en lagom tuff utmaning för två.

Fas 1: Dra översta guldkortet och ge varje spelare en slant. Kortet kan visa 2-5 mynt. Alla får alltså lika mycket pengar som ett bidrag men då somliga saker kostar 3-5 mynt att köpa och saker och ting i olika grad är tillgängligt för olika spelare kan någon kanske köpa sig något för 3 mynt och stärka sin närvaro på en bricka, där någon annan på annan plats hade behövt 5 mynt för att kunna göra motsvarande köp... Hm, ja det kommer in en hel del slump i spelet, hur mycket man än sitter och funderar faktiskt. Det handlar inte bara om att tänka och planera, det gäller att ha lite tur också.

I den här fasen löser man också in de eventuella uppdragskort man klarat av som är märkta med just fas 1 och får motsvarande belöning (mynt, kort, pjäser eller något annat specialdrag typ).

Dra också 5 inflytandekort. (Leken omfattar 2 kort för var och en av 12 olika personer i hovet runt kung Louis XIV., samt 6 jokrar. De 12 personerna representeras förstås av varsin platsbricka i spelytan!

Har du inte redan insett det är detta ett spel om majoriteter. Spelarna vill vara dominerande på så många viktiga brickor som möjligt, styra och ställa kring varje person i spelet. De 12 adelspersonerna erbjuder såklart olika förmåner till de som stöttar dem!

Fas 2: Turas om att spela varsitt inflytandekort till dess att alla endast har varsitt oanvänt kvar på handen. När man valt och spelat ett kort har man ett val att göra.

Antingen struntar man helt i figuren på kortet och tar tillbaka upp till tre av de inflytandepjäser man har i det allmänna lagret. Det finns ett allmänt, gemensamt lager för alla samt varsitt personligt lager med tillgängliga pjäser att genast använda. Spelarna startar med 9-11 pjäser var i personliga förråd och har 5-7 pjäser var i det allmänna när spelet börjar. Med det här alternativet får man alltså fler spelpjäser att använda.

Det alternativa draget är att använda kortet för att utöva inflytande på just den person som avbildas på kortet (och ev. somliga i dess närhet). Placera på motsvarande figur (personbrickan, en av de 12) upp till tre inflytelsepjäser. Det stärker såklart ditt inflytande på den personen!

Du får dock om du vill flytta vidare, en eller två av de just placerade pjäserna till en annan bricka diagonalt närliggande (hörn mot hörn, intill den där du är) för att således försöka styra och ställa även där. Flyttar du två pjäser dit, kan du sedan flytta en av dem vidare på samma sätt, dvs. en pjäs ett steg till en diagonalt närstående annan person. Alla de här extra förflyttningarna till andra individer än den på kortet angivna är såklart bara möjliga om du ställer ut fler än en pjäs på startkortet. En pjäs måste alltid kvarlämnas på varje kort och du får endast flytta de du placerar i samma drag, alltså inga tidigare spelade pjäser från andra turer...

(Ett jokerkort fungerar som ovanstående men för valfri figur på brädet som startposition, man får också endast placera eller hämta hem 2 pjäser).

I spelets första omgång har alla lika många inflytandekort att spela men väl igång kan man sedan med olika personers hjälp och bonusar få fler, så det är inte givet att alla spelar lika många drag framöver. Ej heller är det givet att man når samtliga figurer under spelet. Med slumpen i dragna kort kan du kanske få flera exemplar av samma kort och flera gånger bara nå samma individer istället för att kunna breda ut dig över brädet. Kanske får du många jokrar och rör dig friare men med färre inflytandepjäser...?

Fas 3 är den poänggivande. Granska nu spelbräde (adelsperson) nummer 1, sedan 2, 3 osv. upp till och med bricka 12. Det gäller således att ha majoritet, ha fler pjäser på plats än någon annan, på aktuell bricka. Figurerna kan ge spelarna bonusar, mer om dessa strax.

Ja, eller varför inte genast förresten? De olika personernas brickor bär symboler för antingen guld, 1:a plats eller inflytandepjäser.

Guld innebär: spelaren med majoritet tar belöningen gratis men måste samtidigt lämna alla sina inflytandepjäser från den här brickan till det allmänna lagret! Övriga spelare får en möjlighet att för pengar köpa sig bonusen. Oavsett om man gör det eller ej går sedan alla inflytandepjäser för dessa spelare från brickan tillbaka hem till det egna lagret – inte det allmänna! Råder likaläge om majoriteten får ingen något gratis, alla får handla och alla pjäser går till egna lagret.

1:a plats: Spelaren med majoritet, och bara denne, kommer åt spelbrickans bonus. Man får den också gratis men måste även lämna alla sina på brickan stående inflytandepjäser till det allmänna lagret. Vid likaläge får ingen något och alla pjäserna tas tillbaka hem till egna lagret. Det sker förstås också för alla som har färre brickor än den/de dominerande.

Inflytandepjäser: Olika personbrickor anger olika antal inflytandepjäser. En spelare måste ha minst det antalet pjäser på brickan ifråga för att kunna få ta del av bonusen. Majoritet är således av intet värde på dessa brickor men du måste alltså nå upp till en viss nivå. Efter bonusutdelning tas pjäserna tillbaka hem. För dessa personbrickor offras aldrig några inflytandepjäser till det allmänna lagret.

I spelet är det också möjligt att komma över intrigkort. Det finns ett enda exemplar för respektive adelsfigur på brickorna. Spela ut ett (om du har ett) i samband med att motsvarande persons bricka skall dominansbedömas och ge bonusar. Då får intrigkortspelaren bums på aktuell bricka placera 1 inflytandepjäs direkt från det allmänna lagret eller två från det personliga (om man har). Det kan såklart markant påverka majoritetssituationen.

I somliga lägen när de givit ifrån sig sina bonusar vänds personbrickorna. Samma person är såklart närvarande men nu visas en annan bonus upp att kämpa om! Så även om spelbrickorna alltid skall placeras på samma sätt i samma ordning (1-12) kan de under ett parti ge två olika effekter. Det är ju ändå en hygglig variation!

Fas 4 handlar om uppdrag som spelarna fått via somliga spelkort. Använd nu en del av de eventuella bonusar du samlat i fas 3 för att uppfylla olika uppdrag. Lös in så många matchande brickor du kan på så många uppdragskort som möjligt för mesta och bästa utdelning. Du får nämligen endast spara en enda bricka till kommande spelomgång så det går inte att spara något vidare överskott till senare. När alla som kan löst in sina uppdragskort och dragit nya byter man startspelare och fortsätter enligt ovanstående en eller flera omgångar till. Har ni redan kommit hit till fas 4 för fjärde gången är spelet slut.

Då konverteras kvarvarande spelkort till vapensköldar (sådana har man förresten samlat spelet igenom, och man vill såklart ha många av samtliga sex olika typer). Sköldarna är värda poäng och det är såklart de uppfyllda uppdragskorten likaså. Den som får flest poäng vinner, inget konstigt med det.

Det som dock skruvar till somligt av ovanstående är solkungen Louis XIV själv. Det har inte nämnts tidigare men han dyker upp på någon personbricka på spelytan i varje spelomgång, exakt vilken slumpas fram i samband med att guldkortet dras i fas 1.

Kungens närvaro ger en annan poängutdelning än vanligt för den bricka kungen står på, men den behöver vi ju inte gå in på här. Något lite kan du ju få upptäcka själv, om du nu känner att spelet kan vara något för dig.

Allt är som sagt hyggligt tydligt och lättfattligt. De olika sätten att få bonusar på lär man sig snabbt. Placera ut en mängd inflytandepjäser på olika kort. Får du fler än motståndarna kan du ofta räkna med en bonus. (Välj ibland att avstå från att placera pjäser för att få tillgång till än fler pjäser!) Bonusarna (oftast i form av olika vapensköldar) samlar du för att kunna lösa in olika uppdragskort. Både sköldar och avklarade uppdrag ger dig poäng som du samlar för segern! Visst låter upplägget relativt simpelt, eller hur?

Det här lilla eurospelet fungerar rätt väl utan större krångel. Somliga spelkort är fyllda med en hel del text som kan förändra somligt av allt som sagts här ovan, kanske ge dig något riktigt värdefullt. Det som i mitt tycke snuvar spelet på ett bättre betyg är mängden slump som trots allt infinner sig här.

Vill det sig illa får du som sagt inflytandekort som matchar de för dig minst lockande personerna, eller exakt desamma som någon annan så att det ofta uppkommer likalägen vad gäller majoriteter. Kanske får du intrigkortet på samma sätt för den minst viktiga/intressanta/nödvändiga karaktären. Kanske drar du helt enkelt uppdragskort som passar illa med de vapensköldar du just fått... Eller så kanske allt bara passar så där fantastiskt väl att allt rullar på i din favör från start till mål?