Lords of Waterdeep (Wizards of the Coast)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 133 träkuber, pjäser och poängbrickor, 121 uppdrags-, intrig- och Lords of Waterdeepkort, 146 guld-, seger- och kontrollbrickor, 24 byggbrickor, 5 spelarbräden, stor spelplan, regelhäfte
Konstruktörer: Peter Lee & Rodney Thompson

Staden Waterdeep styrs av ett hemligt råd med 11 medlemmar; 4 kvinnor och 7 män. Spelarna är alla som en av dessa lorder ute efter att värna om Waterdeeps bästa men också förstås stärka sin egen makt och sitt välstånd.

Lorderna sänder iväg sina respektive hantlangare till olika platser i staden för att de skall samla de resurser som behövs, i form av pengar och personer, så att lordernas olika mål skall kunna nås. Olika lorder drivs av olika saker och vill ta sig an olika uppdrag och projekt.

Somliga uppdrag kräver mycket pengar, i andra krävs hjälp av präster, magiker, slagskämpar eller skurkaktiga personer. Ofta behövs en kombination av dessa i varierande antal.

Ja, varje speldeltagare sänder iväg ett antal agenter för att gå lordernas ärenden. Man har 2-4 agenter till sin hjälp när spelet börjar, beroende på antal personer som deltar, och halvvägs in i spelet får man hjälp av ytterligare en agent. Vidare kan man via somliga spelkort eller spelbrickor kanske få extrahjälp under spelets gång. Allt handlar om att kunna ge tydliga direktiv till sina agenter. Lyckas agenterna med sina uppdrag kommer Waterdeeps lorder att kunna slutföra sina olika projekt och därmed vinna de poäng som krävs för seger.

Spelet spelas under 8 omgångar under vilka alla speldeltagare först ställer ut sina agenter någonstans på spelplanen, för att sedan kalla hem dem inför nästa runda och upprepa proceduren, igen och igen. För att inte förste spelaren hela tiden skall kunna kontrollera alla de ”bästa” ställena med sina agenter säger reglerna att det inom varje omgång spelas ett antal turer där varje spelare endast får ställa ut en agent i taget.

Ex. Spelare 1 ställer ut en agent, spelare 2 gör detsamma. Spelare 3 och 4 placerar varsin pjäs och sedan är det återigen spelare 1 som ställer ut en andra figur osv. Så fortgår agentplaceringen växelvis i turer till dess att alla fått slut på agenter och en omgång är avslutad.

Staden Waterdeep erbjuder nio fasta tillhåll där agenter kan söka hjälp och utrustning (läs: personer, pengar, spelkort, uppdrag etc.). Därtill finns ytterligare 24 olika brickor varav kanske max hälften också kan vara i spel i varje parti. Med olika lorder att spela med, olika uppdrag att genomföra och olika byggnader i staden att besöka går det att variera spelet i stor utsträckning. Lords of Waterdeep är ett spel som har lång livslängd!

Sänd en agent till Aurora´s Realms Shop för att få fyra guldmynt. Skicka en agent till Blackstaff Tower för att få fatt på en magiker. På arenan kan du finna två slagskämpar, på tavernan två skurkar att rekrytera. Någon annanstans kan du få hjälp av en präst osv. Beroende på exakt vad du är ute efter försöker du såklart att komma först till aktuell plats. Alla mynt, kort, uppdrag och personer som du kan få till ditt förfogande fördelas enligt principen först till kvarn. De flesta platserna i staden har endast plats för en enda agent och när denne dykt upp är den specifika platsens förmån utnyttjad för resten av den spelomgången.

Nåja, det där var väl kanske inte alldeles sant. Visst finns det möjligheter att faktiskt få utföra exakt samma drag som annan spelare redan gjort, men det kräver tur och tillgång till exakt rätt spelkort eller spelbricka!

Några platser i staden tillåter närvaron av flera agenter. På t.ex. Cliffwatch Inn kan upp till tre agenter utföra sitt jobb. Agenterna kan alla komma från en och samma lord dvs. spelare eller från 2-3 olika. En agent tillåts här ta ett av fyra uppvända uppdragskort samt 2 guldmynt. En annan agent väljer också ett av de fyra korten men får inga mynt men väl ett Intrigkort. Den tredje agenten skall också få ett uppdragskort men måste först kassera de fyra utlagda och placera ut fyra nya innan han väljer ett. Dessa tre platser kan således alla vara mer eller mindre populära i olika situationer…

Besöker en agent slottet Waterdeep får den spelaren ta över Startspelar-pjäsen och spelar därmed ut en agent först i varje omgång så länge pjäsen finns i ens ägo. Skulle någon annan spelare tröttna på att alltid spela efter någon annan är det således en bra idé att sända en agent dit. På slottet får man också ett Intrigkort.

Intrigkort ja, vill du använda dig av ett sådant måste du sända en agent till hamnen i Waterdeep. Hamnen har plats för tre agenter så skicka bara dit en pjäs och spela ut ett valt Intrigkort från handen. Somliga Intrigkort ger dig en omedelbar fördel (du får ta någon specifik resurs) andra kort ger du till en motståndare för att tvinga denne att återlämna en resurs, eller flera.

Bland Intrigkorten finns också speciella uppdragskort av tvingande karaktär. Även dessa kort ger du bort som en oönskad gåva för att hindra andra lorder/agenter från att lyckas med sina projekt. Ett sådant här tvingande uppdrag måste lösas innan andra projekt får slutföras så här finns goda möjligheter att bromsa motståndares framfart och leda dem på kanske kostsamma och tidsödande avvägar!

En placerad agent i hamnen kommer dessutom tillbaka och får utnyttjas igen på ett nytt ställe i samma omgång så ställer du t.ex. två pjäser här spelar du ut två intrigkort och kan sedan skicka dina två agenter till slottet och tavernan också! Eller till arenan och Blackstaff Tower. Eller… ja, du fattar.

Builder´s Hall är ett speciellt ställe dit endast en agent har tillträde i varje omgång. Här finns alltid tre olika byggnadsbrickor tillgängliga för köp av gästande agent. Nåja, man får köpa en bricka under sitt besök. Brickorna kostar såklart en slant men de kan (i likhet med andra platser i staden) ge dig som ägare olika omedelbara förmåner. En köpt bricka adderas sedan till Waterdeep och blir, när någon markerat sitt ägarskap, faktiskt tillgänglig för samtliga spelare spelet igenom. Den förste agenten som eventuellt skickas hit i varje omgång framöver kan också dra nytta av brickans förmåner men då till priset av att den ursprunglige köparen/ägaren också får en belöning. Vilket då förstås kan innebära att andra inte så värst gärna kommer till platsen… om det inte är absolut nödvändigt… men det kan det mycket väl bli…

Så där ja, det var väl spelupplägget i ett nötskal. Vad har jag inte nämnt? Jo, uppdragen. De kan du slutföra ett i taget i varje tur i vilken du placerat en agent på spelplanen. Förutsatt förstås att du har alla de angivna sakerna i din ägo. Så skicka runt dina agenter för att samla ihop det som behövs till dina uppdragskort och återlämna sedan resurserna i utbyte mot en samling poäng och kanske mer än så…

Olika uppdrag är som sagt olika krävande och alla uppdrag tillhör sedan olika klasser eller familjer. Du får alltid försöka ta dig an precis vilket uppdrag du vill men lorderna i Waterdeep kommer i spelets slut att kunna få bonuspoäng för uppdrag de klarat i olika specifika familjer. Japp, varje lord har ett alldeles eget bonusmål som inte skall avslöjas förrän spelet är slut – även om det förstås går att räkna ut vem som siktar på vad utifrån vad de nu väljer för uppdragskort. Ja, det gäller ju bara att vara lite uppmärksam på vad motståndarna pysslar med… Så spela ut några tvingande uppdrag som bromsklossar så lägger du effektivt käppar i hjulet för dem... hehe. Eller de för dig kanske.

Lords of Waterdeep är ett mycket trevligt spel. Reglerna är tydligt uppställda, hela spelmekaniken är enkel och lätt att få grepp om och komma in i. Det är tydligt angivet på alla spelplansfält, brickor och kort vad som gäller, vad som finns att få eller göra, så efter en omgång vet alla i princip grunderna för att kunna spela rätt raskt. Sen kommer som sagt nya byggnadsbrickor och kort in i spelet då och då… Speltiden är angiven till 60 minuter. Riktigt så snabbt går det nog inte att slutföra de första partierna. Två spelare sköter inledningsvis 4 agenter var. Tre spelare har 3 agenter var, fyra respektive fem deltagare endast 2 vardera. Således lägst antal pjäser att placera ut i partier med 2 och 4 deltagare. Då borde de statistiskt sett gå snabbast? Nåja, därtill kommer spelarnas betänketid kring alla möjligheter…

Spel med 4 eller 5 deltagare innebär i alla fall att någon garanterat inte kan besöka hamnen i en viss spelomgång eller ta ett uppdragskort på Cliffwatch Inn om nu alla skulle vilja det eftersom där endast finns plats för tre agenter. Och därmed kan spelet avnjutas på olika sätt med olika förutsättningar var gång… Utifrån antal deltagare och spel med olika lorder, byggnadsbrickor, uppdrag osv…

Mitt allra bästa betyg är snubblande nära men jag stör mig på den snygga förpackningen. Trots formgjuten plastinsats är det stört omöjligt att få det omfattande innehållet att ligga kvar på sina platser om asken ställs på kant. Själva locket täcker bara sidorna till knappt hälften och glappar det det allra minsta om förpackningen lutas så har du allt i en salig röra därinnanför, om du ens har alla delarna kvar… En liten petitess kanske, men en störande sådan för ett annars utmärkt spel. En box mer snygg än funktionell således.