London (Treefrog Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 13+ år
Speltid: 90 minuter
Innehåll: 4 x 11 byggbrickor, 10 tunnelbanebrickor, 16 lånebrickor, 56 brickor för Victory Points (värda 1, 5, 10, 20), 70 plastpengar, 40 svarta Poverty Points (30 kuber, 10 brickor), kortlek med 110 kort, spelplan, regler
Konstruktör: Martin Wallace

London är så nära ett kortspel man kan komma utan att för den skull hamna i min kortspelskategori, här finns ju ändå en fysisk spelplan. Denna avbildar ett London indelat i 20 olika regioner som man kan försöka att ta kontroll över. Nästan halva brädets yta utgör dock förvaringsplats för (upp till) 5 x 2 kort (tidigare kasserade) som spelarna kan välja att ta tillbaka i spel.

Allra först i varje spelares tur skall ett enda kort dras till handen. Kort kan dras antingen från en blandad draghög, alternativt väljas bland de eventuellt uppvända på spelplanen. Inledningsvis förstärks starthanden om 5 spelkort, i resten av partiet är sedan maximalt antal tillåtna kort på handen 9 stycken där ev. överskott måste kasseras, dvs. läggas ut på brädet tillgängliga för alla deltagare.

Beroende på aktuell fas i spelet och antalet deltagare kan där finnas max tio uppvända kort fördelade på två rader. När båda raderna är fulla och ett ytterligare kort skall placeras måste alla den övre radens kort kasseras för gott och utgå ur spelet, innan den undre radens kort skjuts uppåt ett steg (och är med i spel ett tag till) och det nya kortet läggs ut i den undre radenů

Draghögen om inledningsvis 110 spelkort är tredelad. Först i spel kommer 35 blandade kort märkta med bokstaven A, härnäst 50 blandade B-kort innan underst i högen (och därmed sist i spel) vi finner 35 mixade C-kort. C-korten som dyker upp mot slutet tenderar att vara något mer avancerade, och kanske både mer givande och kostnadskrävande än t.ex. A- och B-kort. Detta kortblandningssystem erbjuder en variation olika partier emellan. Sådant är bra och skänker liv och därmed avlägset bäst-före-datum åt spelet.

Nåväl, nu har du plockat åt dig ett extra kort. Vad skall du nu göra? Jo, välja att utföra endera av fyra olika aktiviteter:

1. Spela ut kort

2. Köpa mark

3. Aktivera kort

4. Dra 3 nya kort

Att spela ut ett eller flera kort är spelets största och enskilt viktigaste moment, utan kort i spel blir det svårt att få t.ex. såväl tillskott till kassan som de Victory Points (segerpoäng) du behöver för att segra. Väljer du detta alternativ måste du i din tur spela ut minst ett kort från din hand men får spela ut så många du kan, vill och har råd med.

Att spela ut en del kort är helt gratis, somliga andra kostar dig ett antal brittiska pund i engångskostnad. Utspelade kort lägger du helt enkelt framför dig (ja, det kommer att krävas plats för ett antal kort/högar framför varje spelare vid sidan om spelplanens yta).

I det fortsatta spelet när (om) du väljer att spela ut nya kort i kommande omgångar kan du välja att lägga dem bredvid de befintliga eller ovanpå. Kort du täcker över förlorar såklart sin eventuella effekt/förmåga samtidigt som det kommer att bli allt mer kostsamt att bara lägga ut nya enskilda kort bredvid varandra. (Mer om detta längre fram).

Utspelade kort kan fungera som en 1-2-3-stegsraket. En del kort har en omedelbar effekt på spelet i den stund du placerar det framför dig. Du kan få dra nya kort, kanske få ett mynt, låna pengar förmånligt etc. Somliga kort erbjuder en än bättre fördel längre fram om du väljer aktivitet 3 ovan, att aktivera kort. Slutligen, en del kort garanterar dig en eller flera Victory Points vid spelets slut. Många av korten ger dig möjlighet till alla dessa tre utdelningar, det gäller bara att granska text och symboler på korten riktigt noga.

Det riktigt luriga med att spela ut kort i spelet London är att för varje kort du vill ha på plats framför dig måste du offra ett från handen i samma färg och därmed lägga det på display på spelbrädet. När du nu bygger upp din del av staden och vill åt olika kort, ja byggnader (och därmed effekter) vill du såklart samla kanske både rosa, bruna, blå och grå kort. Det är inte alltid du kommer över flera kort i matchande färger när du vill, och om så skulle lyckas, vad gör du om du faktiskt skulle vilja spela ut båda? Ja, då behöver du ju samla två nya (och sämre och därmed vettiga att offra) kortů Kanske är det tur att det ofta finns i alla fall några kort uppvända som man kan försöka plocka på sig.

Fast att bara samla på sig en massa kort är inte heller helt lyckat. Du får som sagt bara ha max 9 på handen och när du väljer aktivitet 3 ovan (att aktivera kort) blir det dessutom direkt smärtsamt ju fler kort på handen du för stunden håller i.

Att välja aktivitet 2 ovan, att köpa mark, är såklart vettigt. Betala en slant och köp dig en av de 20 regioner som avbildas på spelplanen, de kostar mellan 2-6 pund styck. Du får bara köpa en region per omgång men blir å andra sidan garanterad 3-5 Victory Points vid spelets slut och du får direkt vid köpet dra 2-5 nya kort för att förstärka din hand. Varje område du äger motverkar dessutom till viss del det straff du får för att ha många kort framför dig och/eller på handen i aktivitet 3.

När spelets allra första område inhandlas måste ett av tre centralt belägna områden köpas. I fortsättningen går det sedan bara att investera i regioner som ligger intill redan köpta trakter. Så först till kvarnů

Väljer du sedan att under Spela ut kort-momentet placera Tunnelbanekort framför dig kan du låta uppföra en sådan i din region och därmed vara säker på 2 extra Victory Points.

Och så till spelets tredje möjliga aktivitet i din tur, kortaktivering. Jo, olika spelkort kommer alltså med olika effekter när de spelas ut. Somliga kort kan också, istället eller utöver den momentana effekten vid speltillfället, erbjuda något lite extra. För att få ta del av denna extra godbit krävs för det första att aktuellt kort spelats ut av dig i en tidigare omgång (dvs. redan ligger uppvänt på bordet framför dig), dels att du kan betala priset för aktiveringen. Vilka och hur många kort du skall aktivera bestämmer du själv, men minst ett måste väljas.

Alla dessa kort som kan aktiveras har tre olika fält i sin nederkant. Ett anger såklart vad det är du får för något, det kan röra sig om pengar, Victory Points och/eller reducerade fattighetspoäng (mer om dessa längre fram). Ett fält visar huruvida kortet kan användas på nytt i ett senare drag eller måste vändas bort och anses förbrukat efter att det nyttjats en gång.

Sist och slutligen finns där förstås ett fält som visar kostnaden för aktuell aktivering av respektive kort. Det kan handla om att du måste offra ett kort i en viss färg från handen, ett valfritt kort eller rentav betala en summa pengar. Den här kostnaden kommer således utöver den kostnad du kan drabbas av vid kortets utspelning från din hand till bordet. Utöver ev. kontanta avgifter där och då måste du ju också offra ett kort. Ja, att till fullo utnyttja ett korts alla effekter kan således vara rätt kostsamt. Det går åt både pengar och kortů

Efter att du genomfört draget Aktivering måste du sedan se om du tvingas ta ett antal Fattighetspoäng. Du kan se detta som ytterligare en kostnad för att ha fått allt det du nu fått tack vare kortet eller korten du aktiverat. Du börjar spelet med 5 sådana Fattighetspoäng och du gör bäst i att försöka se till att antalet du samlat hålls nere till ett absolut minimum. För många Fattighetspoäng kan stå dig dyrt och det är tyvärr alltför enkelt att få för många.

Summera helt enkelt varje stapel kort som du spelat ut/skapat framför dig (vare sig den består av ett enda kort eller flera lagda på varandra) och addera sedan antalet kort du har på handen. Dra sedan ifrån antalet områden på spelplanen som du ockuperar och du får det totala antalet nya Fattighetspoäng du måste ta.

Ja, här ser du alltså baksidan av att ha lagt ut många nya kort bredvid varandra istället för att täcka över de äldre. Här ser du faran med för många kort på handen. Nu märker du nyttan med att kontrollera många delar av London. Varje aktivering för således ofta med sig ett antal oönskade Fattighetspoäng, så aktivera med förnuft!

Du kan förstås låta bli aktiverandet men går då förstås miste om viktiga pengar och poäng. Du kan snåla och lägga ut nya kort på hög, ovanpå de tidigare utspelade, för att försöka hålla nere antalet högar framför dig, men om det är riktigt bra kort du har så kan de kanske användas igen, så varför täcka över dem? Då förlorar de ju sin kraftů Ja, här finns sannerligen en hel del att ta i beaktande, det gäller att läsa på korten och försöka bedöma vilka det är värt att satsa på, och när, och hurů

Det fjärde och allra sista momentet att använda sig av om man vill är helt enkelt att välja att ta tre upp tre nya kort och fylla på sin hand.

Sådär ja, då har vi gått igenom de fyra olika aktiviteter du kan ägna dig åt under spelets gång som komplement till ditt initiala singelkortsdragande. Det blir alltså en extra aktivitet i varje runda, fritt valt vilken av de ovannämnda.

På detta sätt fortgår spelet till dess att någon plockat upp det 110:e och allra sista kortet från draghögen (det kan fortfarande finnas kort kvar på spelplanen). Efter avslutat drag får sedan samtliga andra deltagare varsitt drag till innan spelet genast avslutas. Nu gäller det att räkna samman sina Victory Points för att ge segern till den som samlast flest.

Det är dock en process, det där med att runda av och sammanställa poängräkningen. Så här skall du göra:

Först skall du återbetala dina eventuella lån. Har du lånat t.ex. tio pund av banken under spelets gång måste 15 pund nu betalas tillbaka. Kan du inte betala ett lån skall du förlora 7 Victory Points.

Har du sedan pengar kvar växlas de in mot nämnda VP:s i förhållandet 3/1, dvs. vart tredje pund ger en VP.

Varje region du förfogar över på spelplanen har ju garanterat dig ett antal VP:s. Kolla efter på brädet vad respektive område ger. Har du dessutom kunnat bygga en tunnelbana i området får du lägga till 2 VP.

En hel del av de kort du spelat ut framför dig är säkerligen också värda ett antal VP:s. Titta på dem och summera ihop poängen. Det spelar ingen roll huruvida korten ligger uppvända eller nedvända, eller till exempel underst i en hög, har du bara fått ut dem på bordet är det säkra poäng. Plussa ihop.

Och så slutligen, alla dessa hemska Fattighetspoäng (Poverty Points). Ta en extra sådan för varje kort du vid spelets slut hade kvar på handen. Kolla upp hur många sådana hemska svarta poäng du samlat under hela Londonspelets gång. Spelaren med minst antal sådana Fattighetspoäng blir av med samtliga, därefter reduceras de andra spelarnas antal med samma summa. Härnäst konsulterar man tabellen på spelplanen för att se vad ens summa Fattighetspoäng resulterat i för VP-reduktion.

Alla kort ni förfogar över, alla pengar och Fattighetspoäng är nu omvandlade till Victory Points och nu så, äntligen, borde ni kunna ha kora en segrare!

Jag gillar London, inte bara staden utan spelet också. Här finns förvånansvärt mycket variation och strategi samtidigt som upplägg och regler är föredömligt raka och enkla. De många korten med olika effekter känns välbalanserade liksom också de många sätten att förvärva VP:s på.

I alla fall med tre spelare kan jag utan tvekan rekommendera detta. Det skall bli spännande och se hur det hela flyter på med fyra deltagare någon gång framöver. Möjligen kan man förvänta sig förlängd speltid och ökad konkurrens om markområden och intressanta spelkort.